Žurnalo „Sporto mokslas“ bibliografija 1994-2019 m. Spausdinti
2014 sausio 21, 21:52 (antradienis)

1994 1* 
P. Karoblis. Treniruočių metodikos kryptys
A. Bingelis, J. Daniševičius. Teorinis akademinio irklavimo tempo tyrimas
O. Andersonas. Kenijos bėgikų treniruočių paslaptys
 
1994 2* 
A. Gailiūnienė. Aktualios sporto mokslo problemos rengiant aukštos kvalifikacijos sportininkus
P. Karoblis. Etiopijos bėgikų treniruočių metodika
J. P. Jankauskas. Silpnesnės sveikatos studentų kūno kultūros teorija ir praktika
M. Andrašiūnienienė. Žmogaus psichologinių sisteminių reakcijų tyrimai kai kuriose funkcinėse būsenose
R. Kairytė. Fizinio aktyvumo poveikis vyresniojo amžiaus mokinių kai kurioms organizmo funkcijoms
A. Biugelis, J. Daniševičius. Akademinių valčių įvairovės. Irklavimo ekonomiškumo charakteristikos

* Pastaba: Žurnalo pavadinimas „Sporto mokslo žinios".
 
1995 1
A. Raslanas. Sporto mokslas ir praktika
E. Adaškevičienė. Lietuvos ikimokyklinukų fizinis ugdymas
A. Mieželytė. Profesinių mokyklų moksleivių (merginų) teigiamo požiūrio į kūno kultūrą ugdymas fiziniais pratimais savarankiškose pratybose
J. Jankauskas. Teigiamas bendrosios ištvermės stimuliacijos poveikis silpnesnės sveikatos studentams
G. Aleksonis. Lengvaatlečių, kurių išlavintos greitumo ir ištvermės ypatybės, motorinių vienetų impulsacijos reguliavimo ypatumai
V. K. Štuikys. Lengvosios atletikos rezultatų kaita Nepriklausomoje Lietuvoje 1919–1940 metais (pradžia)
V. Kenigas. Sportas Europoje: politinės idėjos ir sampratos
 
1995 2
A. Stasiulis. LKKI mokslas per 50 metų
J. Armonienė. Vilniaus universiteto I kurso studentų sveikatos tyrimai 1991–1994 metais
C. Kondratavičius. Elektrostimuliacinės elektroneuromiografijos rodiklių analizė įvairiais sportinės treniruotės laikotarpiais
A. Skarbalius. 12–13 metų rankininkų rengimas
M. Katinas. Judesių koordinacija ir jos lavinimo problemos paauglystės periodu
K. Milašius. Lietuvos slidinėjimo rinktinės narių pasirengimo ir jų organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių charakteristika 1995–1996 metų parengiamajame laikotarpyje
B. Statkevičienė. Vyrų ir moterų plaukimo varžybų programos kitimas olimpinėse žaidynėse
R. Mackevičiūtė. Ilgalaikių teniso treniruočių ir varžybų modelis
R. Tamulaitienė. Sportas Šiauliuose 1919–1940 metais
V. K. Štuikys. Lengvosios atletikos rezultatų kaita Nepriklausomoje Lietuvoje 1919–1940 metais (tęsinys)
P. O. Astrandas. Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai individualiose ištvermės sporto šakose
J. Rogge. Etika ir olimpinis judėjimas
 
1996 1
A. Poviliūnas. Jaunimas ir sportas Lietuvoje
V. Gaška. Policijos akademijos studentų fizinio rengimo metodai
Š. Sakalauskas. 16-18 metų krepšininkų metinė treniruočių struktūra
R. Adomaitienė. Taikomoji kūno kultūra ir sporto mokslas
L. Poliakovas. Sveikata ir fizinio aktyvumo problemos Jungtinėse Amerikos Valstijose
B. Šparlingas. Numatomos aplinkos sąlygos 1996 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Atlantoje
D. Barkauskas. Praktinės rekomendacijos vykstantiems į Atlantą
V. K. Štuikys. Lengvosios atletikos rezultatų kaita Nepriklausomoje Lietuvoje 1919–1940 metais (pabaiga)
R. Urmulevičiūtė. Olimpinis judėjimas, jo dabartis ir ateitis
 
1996 2
V. Nėnius. Įstatymo įgyvendinimo uždaviniai
J. Skernevičius. Sportininkų ištvermės ugdymas
A. Skurvydas. Sporto mokslas – kas tai?
A. Bingelis, J. Daniševičius. Kai kurios matematinio modeliavimo panaudojimo sporte galimybės
R. Mackevičiūtė. Tenisininko pasirengimo varžyboms vertinimas
K. Milašius, V. Konovalovas, A. Raslanas, E. Švedas, S. Damskis, J. Skernevičius, P. Karoblis,
M. Pečiukonienė, B. Skernevičienė, A. Motiejauskaitė. Lietuvos moterų dviračių sporto rinktinės narių pasirengimo ir jų organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių charakteristika
R.  Maughanas. Skysčių ir elektrolitų netekimas bei jų papildymas fizinių krūvių metu (vertimas iš anglų. kalbos)
K. Kardelis. „Sportas“ visiems: socialiniai ir psichosocialiniai aspektai
J. Armonienė. Kūno kultūra ir asmenybės ugdymas
K. Miškinis. Kūno kultūros instituto ištakos ir nūdiena
S. Gečas. Periodinė Lietuvos sporto spauda 1922–1940 metais
 
1996 3
P. Karoblis. Olimpinio sporto mokslo problemos
S. Norkus. Jaunųjų (16–18 metų) vidutinių nuotolių bėgikų greitumo jėgos ugdymo individualizavimas
A. Viru. Sporto mokslo kryptys Estijoje
A. Stasiulis. Netiesioginio laktatinio slenksčio nustatymo patikimumas nevisiškai atsigavus po fizinio krūvio
I. Jakušovaitė. Sveikatos apibrėžimo modeliai
A. Čižauskas. Didelio meistriškumo moterų krepšinio komandų kai kurie žaidimo parametrai
A. Čepulėnas, Č. Kondratavičius. Lietuvos slidinėjimo lenktynių rinktinės narių ir kandidatų treniruočių proceso valdymas
S. Žižienė. Ūmios patologinės būklės ir staigios sportuojančių žmonių mirtys Ukmergės rajone
P. Tamošauskas, T. Jovaiša. Būsimųjų dailininkų erdvės vaizdinių ypatumai profesinės taikomosios kūno kultūros kontekste
R. Baublienė. Bendroji gimnastika – moterų saviugdos skatinimo priemonė
A. Jakštas. Kūno kultūros mokytojų rengimas Lietuvoje 1927–1934 metais ir Aukštieji kūno kultūros kursai
B. S. Sabaitė. Pirmieji Vytauto Didžiojo universiteto Kultūros katedros veiklos metai (1938–1940)
R. Tamulaitienė. Sporto mokslo pradžia KK1 1945–1959 metais
A. Stasiulis. Kai kurie pirmojo kasmetinio Europos sporto mokslo koledžo kongreso aspektai
 
1997 1
S. Šaparnis. Pasirengimo Atlantos olimpinėms žaidynėms problemos
E. Karbočienė. Ritminės ir moterų gimnastikos pratimai bei jų derinimo su kitomis kūno kultūros formomis ypatumai
A. Skurvydas. Griaučių raumenų veiklos mechanizmų teorinė analizė
J. Daniševičius, R. R. Strielčiūnas. Irkluotojų dinamografinis ir ergometrinis tyrimas
A. Gailiūnienė, J. Vitkienė. Sportininkų temperatūros jutimas: karščio ir šalčio poveikis bei temperatūros reguliavimo reakcijos (1 d.)
G. Sokolovas, A. Riaubaitė. Ciklinių sporto šakų sportininkų ištvermės vertinimas
L. Poliakovas. Didelio meistriškumo imtynininkų ugdymo veiksniai ir treniruočių planavimas
A. K. Zuoza. Jaunųjų tinklininkų fizinio parengtumo analizė
K. Pukelis. Mokytojų rengimo profesionalizacija: samprata ir pasiūlymai
A. Dumčienė. Netradicinių ugdymo metodų panaudojimo tikslingumas rengiant kūno kultūros ir sporto specialistus
A. Bingelis. Automatizuotos pedagoginės kontrolės diegimas Lietuvos kūno kultūros institute
V. Čingienė. Sporto klubų plėtra Lietuvoje rinkos ekonomikos sąlygomis
 
1997 2
A. Kazlauskas. Baltijos juros šalių sporto žaidynės
S. Stonkus. Tvirti įvairių kartų žingsniai
R. Mažeikienė. Didelio sportinio meistriškumo irkluotojų (moterų) treniruočių makrociklo struktūra
R. Kopanski, J. Eider. Sportininkų raumenų susitraukimo ypatumai
A. Grūnovas, V. Šilinskas, J. Poderys. Blauzdos raumenų kraujotakos ypatumai kintant organizmo funkcinei būklei
I. Vitkienė. Treniruotos širdies metabolizmo ir kraujotakos ypatumai
A. Raslanas, J. Skernevičius. Sportininkų ugdymo valdymas tiesioginio pasirengimo Atlantos olimpinėms žaidynėms etape
A. Skurvydas, A. Stanislovaitis. Jėgos ir greitumo lavinimo efektyvinimo kryptys (psichobiologinės problemos) R. Mackevičiūtė. Tenisininkų talentingumo nustatymo rodikliai ir diagnostiniai testai
G. Girdauskas. 12–13 metų futbolininkų technikos veiksmų greitumo ir tikslumo diferencijuotas lavinimas
P. Tamošauskas. Žmogaus kūno ir dvasios sąveikos klausimu
T. Vitėnas. Kūno kultūros integracinis pobūdis menininko studijų kompleksiškumui
S. Dadelo. LPA pirmojo kurso studentų fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo kaita per mokslo metus
A. Viru, E. Varrik. Estijos sportininkų galimybės dalyvauti prestižinėse tarptautinėse varžybose
A. Barisas, L. Makauskas, V. Štaras. Lietuvos kūno kultūros instituto Irklavimo ir slidinėjimo katedros veikla (1945–1995 m.)
 
1997 3
K. Miškinis. Trenerio kūrybingumo aktualijos
A. Lionikas, A. Skurvydas, A. Mačiukas, A. Liaugminas. Raumenų susitraukimo charakteristikų bei elektrinio aktyvumo kitimas įvairaus intensyvumo, bet tos pačios apimties darbo metu
Ž. Mačiūnienė. Svarbus probleminis klausimas: Ar nėštumas yra dopingas?
K. Milašius, A. Raslanas, J. Skernevičius, M. Rudzinskas, Z. Survutas, P. Karoblis, E. Švedas, A. Levinsonienė. Didelio meistriškumo baidarių ir kanojų irkluotojų organizmo funkcinės būklės kaita
A. Skarbalius. Nekintamo intensyvumo fizinių krūvių taikymas rankininkų treniruotėse
A. Čepulėnas. Olimpinės čempionės Vidos Vencienės pasirengimo Kalgario žiemos olimpinėms žaidynėms pedagoginė charakteristika
A. Muliarčikas. 10–12 metų Lietuvos Respublikos moksleivių fizinio parengtumo vertinimo aspektai
J. Laugalys, D. Radžiukynas. Lietuvos karo akademijos I kurso kariūnų fizinis parengimas
B. Gaigalienė. Fizinės veiklos vaidmuo pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui
R. Adomaitienė, S. M. Zdanavičienė. Sociopsichologinė aplinka neįgaliųjų žmonių integracijai aukštosiose mokyklose
N. A. Nelga. Kūno kultūros mokslas Baltarusijoje 1919–1985 metais
B. S. Sabaitė. Kelios pastabos „Sporūtos“ istorijos klausimu
 
1997 4
P. Karoblis. Sporto mokslo tendencijos Europoje
A. Gailiūnienė. Laisvųjų radikalų įtaka sportininkų medžiagų apykaitai ir vargstamumui. Antioksidacinės sistemos
A. Skurvydas, J. Jaščaninas, A. Stanislovaitis. Jėgos fizinės ypatybės biologinis pagrindimas (trumpa apžvalga)
A. Jakubauskas, A. Čepulėnas. Elitinio meistriškumo biatlonininkų organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių charakteristika
A. Skarbalius. Kintamojo intensyvumo fizinių krūvių (4 000 m pakaitinio bėgimo) efektyvumas rengiant rankininkus
R. Paulauskas. 8 metų krepšininkų organizmo adaptacija
L. Ruibytė, V. Šešelgytė. Sportininkų ir trenerių požiūrio į realų ir idealų trenerį panašumai bei skirtumai
R. Dadelienė, A. Juocevičius. Organizmo adaptacijos ypatumai taikant aktyvias kineziterapijos priemones asmenims po ilgos hipodinamijos dėl stuburo smegenų pažeidimų
S. Gaigalienė. Mankštos reikšmė gyvenančių globos namuose moterų fiziniam pajėgumui
J. Genevičius. Lietuvos studentų laimėjimai universiadose
R. Tamulaitienė. Sporto organizacijos ir klubai Šiauliuose 1919–1940 metais
A. Klimkevičius. Akademinio futbolo raida nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940)
A. Ratkevičius. Mažų dažnių nuovargis žmogaus pėdą lenkiančiuose raumenyse
 
1998 1
S. Stonkus. Žaidimai vaiko kūnui ir sielai
A. Stanislovaitis, A. Skurvydas, J. Jaščaninas, G. Mamkus. Įvairių sporto šakų sportininkų keturgalvio
šlaunies raumens posttetaninė potenciacija
I. Vitkienė. Kai kurių mikroelementų pokyčiai lengvaatlečių kraujyje fizinio krūvio metu
N. Jaščaninienė, J. Jaščaninas. Jauno amžiaus sportininkų augimo hormonų koncentracijos kitimai dėl
fizinių krūvių poveikio
G. Girdauskas, G. Stasiulevičius. Technikos veiksmų greitumo ir judesių tikslumo kaitos ypatumai rengiant 11–16 metų futbolininkus
A. Juozaitis, D. Radžiukynas, V. Statulevičius. 14–15 metų plaukikų kojų raumenų jėgos, greičio jėgos ir
plaukirno rezultatų ryšys
A. Čepulėnas. 15–17 metų jaunųjų slidininkų lenktynininkų sportinis ugdymas
V. Skyrienė, I. J. Zuozienė. Aukštos kvalifikacijos plaukikių rengimo problema amžiaus aspektu
A. Skarbalius. Specifinių fizinių krūvių efektyvumas rengiant rankininkus
A. Gocentas. LKL krepšininkų sportinių traumų ypatybės
M. Barkauskaitė. Paauglių laisvalaikio veiklos ir užimtumo kitimas
M. Katinas. 12–16 metų berniukų koordinacinių gebėjimų lavinimo per gimnastikos pamokas ypatumai
R. Malinauskas. Socialinio rengimo pratybų sporto pedagogams efektyvumo vertinimas
K. Miškinis. Mokinių egresijos poreiškiai kaip kūno kultūros mokytojų darbo kokybės rodiklis
P. Tamašauskas, N. Jatulienė. Aukštųjų mokyklų pirmo kurso studentų morfofunkcinės ir sveikatos būklės charakteristika
B. Gaigaliėnė, A. Krupovnickienė. Pagyvenusių kaimo moterų subjektyvus sveikatos vertinimas ir pirminiai fizinio pajėgumo tyrimai
 
1998 2
V. Vencienė. Nagano žiemos olimpiados pamokos
A. Skurvydas. Griaučių raumenų susitraukimo jėgos reguliavimo mechanizmų potencijuotoje ir nuovargio būsenose analizė
J. Jankauskas. Augančio moters organizmo motorika lyties skirtumų požiūriu
J. Vitkienė. Bičių produktų poveikis sportininkų darbingumui
A. Raslanas, A. Skarbalius. 16–17 metų rankininkų rengimas vasaros laikotarpiu
K. Milašius, A. Raslanas, J. Skernevičius. Lietuvos slidininkų pasirengimo Nagano olimpinėms žaidynėms analizė
A. Čepulėnas. Nagano olimpinėse žiemos žaidynėse dalyvavusių slidininkų lenktynininkų amžius, somatiniai ypatumai ir sportiniai rezultatai
J. Saplinskas. Sprinterių, ilgų nuotolių bėgikų ir netreniruotų asmenų tibialis anterior raumens
morfofunkciniai ypatumai
D. Radžiukynas. Šuolio į tolį rezultatų ir įsibėgėjimo momentinio greičio ryšys
A. Bingelis, J. Daniševičius. Irklavimo traukio jėgos nuostoliai
E. Talačka, R. Veršinskas. Yrio technikos rodiklių vertinimo analizė
A. Jakubauskas, A. Čepulėnas. Biatlonininkų priešvaržybinio treniruočių mezociklo charakteristika ir jų
organizmo funkcinės būklės kaita
B. S. Sabaitė. „Sporūtos“ judėjimo istorijos bruožai (1932–1934)
A. Baubinas, S. Vainauskas. Lietuvos moksleivių požiūris į kūno kultūrą ir savo sveikatą
B. Gaigalienė. Pagyvenusių vyrų subjektyvus sveikatos vertinimas ir fizinio pajėgumo pradiniai tyrimai
 
1998 3
A. Poviliūnas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atgimimas (1988–1998)
A. Gailiūnienė. Egzogeninio kofermento Q10 (CoQ10) poveikis sportininkų aerobiniam pajėgumui
A. Stasiulis. Netiesioginis įvairių sporto šakų atstovų aerobinio pajėgumo testavimas
J. Poderys, E. Trinkūnas, V. Šilinskas. Arterinio perfuzinio slėgio įtaka blauzdos raumenų darbingumui ir kraujotakai
R. Malinauskas. Vaikinų, kurie renkasi boksą, motyvacijos ypatumai
N. Jaščaninienė, J. Jaščaninas. Fermentų aktyvumo kitimo dinamika jauno amžiaus sportininkų kraujyje veikiant skirtingiems treniruočių krūviams
A. Raslanas. Aerobinių ir anaerobinių rodiklių taikymas irkluotojų rengimo valdymui
A. Čepulėnas. Didžiausio meistriškumo slidininkių lenktynininkių sporto treniruotės ypatumai
B. Sokolova, G. Sokolovas. Plaukikų lakta to kiekio kraujyje pokyčiai esant skirtingam darbo intensyvumui
K. Miškinis. Kūno kultūros ir sporto pedagogo rengimas: asmeninės atsakomybės ugdymas
A. Muliarčikas, A. Grūnovas, A. Buliuolis, V. Šilinskas. Įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų fizinio parengtumo ypatumai
E. Adaškevičienė, R. Dilienė. 5–6 metų vaikų fizinis aktyvumas ir jo sąsaja su fiziniu išsivystymu ir pajėgumu
D. Radžiukynas, J. Laugalys, M. Leškys. Lietuvos karo akademijos kariūnų fizinio rengimo ypatumai
Ž. Mačiūnienė. Individualiai adaptuoto fizinių pratimų komplekso poveikis nėščiosios organizmui
B. Gaigalienė. Pagyvenusių žmonių bendrosios kūno pusiausvyros ir jos kitimo pirminis tyrimas
 
1998 4
A. Poviliūnas. Kai kurie sporto ir olimpinio sąjūdžio bruožai visuomeniniu aspektu
P. Karoblis. Lietuvos olimpinės akademijos raida ir problemos
V. I. Stoliarovas. Aktualios vaikų ir jaunimo olimpinio švietimo teorijos ir praktikos problemos
Z. Žukowska, R. Žukowski. Universaliosios olimpinio ugdymo vertybės alternatyvaus ugdymo programose
A. Dąbrowska, A. Dąbrowski. Studentai apie olimpizmo vertybes XXI amžiaus perspektyvoje
K. Miškinis. Sporto ir kultūros sąsaja: įtaka žmogaus tobulėjimui
J. Jankauskas. Olimpinis sąjūdis ir aplinka
S. Stonkus. Sporto vertybės ankstesnės kartos asmenybės požiūriu (iš R. Puzinausko teorinio palikimo)
E. Puišienė. Būsimojo kūno kultūros specialisto olimpinės kultūros ypatumai
E. Grinienė. Sportuojančių moksleivių rūpinimasis sveikata
A. Daumantas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizavimo trenerių tobulinimo apžvalga
G. Sakalams. Olimpinių žaidynių nugalėtojų plaukikų rezultatų prognozavimas
A. Čepulėnas. Slidininkų lenktynininkų varžybinės veiklos ir sportinių rezultatų kitimo tendencijos olimpinėse žiemos žaidynėse
V. Štaras, L. Šapokienė, D. Štarienė. Lietuvos irkluotojų startai olimpinėse žaidynėse
R. Pacenka, S. Kavaliauskas. Sporto kaip socialinio-kultūrinio reiškinio samprata
 
1998 5
K. Miškinis. Treneris ir sportininkai: tarpusavio santykių vertinimai
V. Rodičenko. Socialiniai-ekonominiai ir organizaciniai-metodiniai olimpinio rengimo pereinamuoju laikotarpiu ypatumai
A. Michejev, P. Priluckij. Biologinio aktyvumo stimuliacijos metodo taikymo ypatumai
V. Balsevič. Olimpinio rezervo rengimo sistemos tobulinimo naujos tendencijos
F. Suslov. Individuali varžybų sistema elitinio sporto komercializaci jos sąlygomis
M. Pečiukonienė, J. Skernevičius, R. Stukas, B. Skernevičienė, K. Milašius, J. Karosienė. Sportuojančių asmenų mitybos ypatumai
P. Karoblis, K. Steponavičius, A. Raslanas, V. Briedis. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių profesinės veiklos vertinimas
A. Skurvydas, V. Gedvilas. Sporto treniruotės valdymas: teorija ir praktika
J. Skernevičius, M. Rudzinskas, E. Švedas, V. Baškienė, A. Levinsonienė, E. Riaubienė. Baidarininkų fizinio išsivystymo, fizinio darbingumo ir funkcinių galių kitimas per metinį treniruočių ciklą
A. Stasiulis, A. Alekrinskis, A. Barisas, P. Mockus. Didelio meistriškumo baidarininkų treniruočių krūvio ir aerobinio pajėgumo rodiklių dinamika per vieną sezoną
A. Raslanas, E. Švedas. Anaerobinio slenksčio ir kritinio intensyvumo rodiklių vaidmuo sportininkų rengimo valdymui
A. Raslanas, E. Riaubienė, T. Valčiukas, A. Opalnikova. Didelio meistriškumo irkluotojų fizinio išsivystymo, funkcinio pajėgumo kitimas per metinį treniruočių ciklą
A. Skurvydas. Didelio meistriškumo irkluotojų raumenų greitoji adaptacija (posttetaninė potenciacija)
K. Krupecki, J. Eider. Irkluotojų atrinkimas daugiaviečių valčių įguloms remiantis ritmo pajautimo sugebėjimais
K. Krupecki, J. Jaščaninas, M. Kolbowicz. Irkluotojų maksimaliosios jėgos ir ištvermės jėgos rodiklių
dinamika per olimpinio rengimo treniruočių ciklą
J. A. Juozaitis. Plaukikų rengimo valdymo aspektai
P. Priluckij, A. Michejev. Plaukikų jėgos išugdymo lygis ir priklausomybė nuo specializacijos
A. Čepulėnas. Slidinėjimo lenktynių treniruotės krūvio kitimo olimpiniame cikle modelis
K. Milašius, J. Skernevičius, S. Damskis, P. Karoblis, R. Slavuckienė. Lietuvos slidininkų, XVIII Nagano olimpinių žiemos žaidynių dalyvių, organizmo adaptacijos prie fizinių krūvių per keturmetį pasirengimo ciklą analizė
V. Gedvilas, A. Skurvydas, A. Stasiulis, R. Žumbakytė. Besirengiančių Europos ir pasaulio čempionatams Lietuvos rinktinės krepšininkių raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos darbingumo kitimas
R. Paulauskas, B. Skernevičienė, A. Vilkas. Lietuvos jaunių krepšinio rinktinės kandidačių fizinio išsivystymo ir funkcinio pajėgumo įvertinimas
L. Meidus. Didelio meistriškumo rankininkių judesio reakcijų ypatumai
R. Mikalauskas. Auklėjimo proceso ypatumai sporto žaidimų komandose
A. K. Zuoza. Tarptautinių turnyrų įtaka didelio meistriškumo sportininkių varžybinei patirčiai
B. Sokolova, G. Sokolovas, J. Moskvičiovas, H. Eismontas. Penkiakovininkų laktato kreivių po plaukimo ir bėgimo testų analizė
A. Kačurin. Artima kova – šiuolaikinio bokso pagrindinis bruožas
R. Malinauskas. Ciklinių sporto šakų sportininkų emocinių būsenų ypatumai
A. Skurvydas, A. Stanislovaitis, G. Mamkus. Didelio meistriškumo sprinterių raumenų susitraukimo savybių kitimas, kas 30 sek. atliekant tris serijas po 10 šuolių maksimaliu intensyvumu
A. Gailiūnienė. Sportininkų persitreniravimo sindromą sukeliantys metaboliniai faktoriai
M. Andrašiūnienė. Didelio sportinio meistriškumo asmenų odos elektrinių potencialų kitimo ypatumai įvairios sportinės veiklos metu
J. Poderys. Raumenų kraujotakos intensyvinimo būdų taikymas sportininko pramankštoje
 
1999 1
R. Kurtinaitis. Lietuvos kūno kultūros ir sporto problemos
K. Miškinis. Filosofinių dispozicijų reikšmė sporto pedagogikoje
R. Pacenka. Sąmonės ir kūno integralumo problema kūno kultūroje
A. Skurvydas. Suaugusių vyrų keturgalvio šlaunies raumens valingų ir nevalingų susitraukimo jėgų kitimas po skirtingo tipo vienkartinių fizinių krūvių, ugdančių maksimaliąją jėgą
G. Girdauskas, G. Stasiulevičius. 12–13 metų jaunųjų futbolininkų sportinio rengimo programos efektyvumas ugdant technikos veiksmų greitumą bei tikslumą
P. Karoblis, K. Steponavičius, A. Raslanas, V. Briedis. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių profesinės veiklos vertinimas
M. Andrašiūnienė. Treniruotų asmenų emocinės įtampos būsenų tyrimai
J. Iwinski, J. Šliažas. Savikontrolės testų pasirinkimo ypatumai
G. Sokolovas, N. Lagūnavičienė, Š. Mažutaitis. Plaukikų jėgos greitumo rodiklių analizė
V. Skyrienė, E. Skyrius. Lietuvos stipriausių plaukikų rezultatų analizė
J. Jaščaninas, V. Novikovas. Kvalifikuotų futbolininkų treniruočių krūvių struktūros fiziologinis pagrindimas ir metinių ciklų planavimas
 
A. K. Zuoza, A. Gavorka, V. Jankus. Merginų tinklininkių šoklumo kitimas varžybų laikotarpiu
S. Gečas. Pirmieji Lietuvos olimpiečiai ir lietuviai – olimpiniai čempionai (1924–1936 m.)
G. Gorinienė, E. Puišienė. Studijų įtaka 18–19 metų LKKI studentų kai kuriems morfofunkciniams rodikliams
J. Poderys, E. Tutkus, V. Jasiūnas, A. Vitartaitė. Fizinio pajėgumo vertinimo, panaudojant EUROFIT'o testus, patirtis Kauno medicinos universitete
R. Dadelienė. Fizinio išsivystymo, darbingumo bei kraujotakos sistemos funkcijų kitimo ypatumai asmenims po nugaros smegenų pažeidimų taikant aktyvias kineziterapijos priemones
B. Gaigalienė. Pagyvenusių miesto moterų subjektyvus sveikatos vertinimas ir fizinio pajėgumo pirminiai tyrimai
 
1999 2
J. Genevičius. Vilniaus pedagoginio universiteto sportinės veiklos raidos bruožai
A. Raslanas, E. Švedas, J. Skernevičius. Sportininkų tyrimų programų rengimas
A. Gailiūnienė. Anaerobinio energetinio komponento vieta sportininkų darbingumo ir sveikatos vertinimo bendroje skalėje
N. Jaščaninienė, A. Andziulis, V. Zumeris, J. Jaščaninas. Kreatinkinazės aktyvumo kitimai sportininkų kraujyje dėl fizinių krūvių poveikio
A. Skurvydas, A. Lionikas, V. Bertulis. Ekscentrinių fizinių pratimų įtaka raumenų susitraukimo jėgai, jėgos išvystymo greičiui ir ištvermei
V. Šilinskas, J. Poderys. Asmenų, adaptuotų prie greitumo jėgos ir ištvermės pobūdžio fizinių krūvių, blauzdos raumenų kraujotaka funkcinių mėginių ir fizinio krūvio metu
R. Mikalauskas. Kai kurie terminijos aspektai edukologijos, vadybos ir sporto mokslų sandūroje
I. Tilindienė. Sportinės veiklos rezultatyvumas kaip paauglio savivertės raidos sąlyga
D. Radžiukynas, L. Tubelis. Kūno kultūros pamokų ir krepšinio pratybų sąveikos efektyvumas ugdant 12–14 metų moksleivius
J. Eider. Jaunųjų gimnasčių specialiojo fizinio parengtumo ugdymo metodai
V. Ivaškienė. Esami ir pageidaujami bendrojo lavinimo mokyklų mergaičių ir kūno kultūros mokytojų tarpasmeniniai santykiai
P. Tamošauskas. Humanistiškai orientuoto studentų fizinio ugdymo koncepcijos esminiai bruožai
R. Aleksandravičienė, Ž. Mačiūnienė. Aerobikos pratimų komplekso poveikis gimdymo eigai
B. Gaigalienė. 55–86 metų žmonių požiūris į fizinį aktyvumą, pajėgumą ir sveikatą
 
1999 3
K. Miškinis. Pirmieji Lietuvos kūno kultūros akademijos metai
A. Skurvydas, A. Lionikas. Ekscentrinių fizinių pratimų įtaka raumenų nuovargiui
E. Trinkūnas, J. Poderys. Blauzdos hemodinamikos rodiklių kitimai taikant skirtingos trukmės ir jėgos raumenų tempimo pratimus
R. Mackevičiūtė. 11–13 metų tenisininkų psichinio parengtumo tyrimai
A. Čepulėnas. Lietuvos sporto mokyklų 9–17 metų slidininkų lenktynininkų fizinis parengtumas ir jo vertinimo normatyvai
D. Radžiukynas, I. Smalinskaite. 15–16 metų šuolininkių fizinio pajėgumo kitimas per makrociklą
G. Sokolovas. Sportininkų rengimo valdymo informacinė sistema
L. Meidus. Rankininkių emocinių valios savybių pasireiškimas ir jų formavimas
R. Mažeikienė. Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto sporto klubo įkūrimas ir pirmieji veiklos metai
S. Poteliūnienė. Savarankiškų kūno kultūros pratybų įtaka studenčių fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui
B. Gaigalienė. Vyresnio ir senyvo amžiaus vyrų fizinio pajėgumo kitimas
 
1999 4
P. Karoblis. Lietuvos olimpinės akademijos dešimties metų raidos bruožai
A. Skurvydas, R. Bacevičienė, G. Mamkus, I. Zuozienė. Amžiaus ir treniruotės krūvių įtaka berniukų m.
quadriceps femoris susitraukimo charakteristikoms
G. Sokolovas, A. Stasiulis, B. Sokolova, G. Volungevičius. Laktato koncentracija ištvermę lavinančių
sportininkų kraujyje ir jo šalinimas po anaerobinio glikolitinio krūvio
A. Stasiulis, R. Ančlauskas, V. Juknevičius. Ištvermės pratybų intensyvumo poveikis jaunų lengvaatlečių
anaerobinės apykaitos slenksčiams
R. Mackevičiūtė. Jaunųjų tenisininkų žaidimo veiksmingumo tyrimai
G. Girdauskas, B. Girdauskienė, R. Kazakevičius. Jaunųjų ledo ritulininkų fizinio parengtumo rezultatų
kitimas pradiniu rengimo laikotarpiu
A. Skarbalius, R. Strielčiūnas. Rankinio žaidimo taktikos veiksmų registravimo ir įvertinimo kompiuterinė
programa
D. Radžiukynas, R. Urmulevičiūtė. Šuolininkų į aukštį rengimo kontrolė: teorija ir praktika R. Tamulaitienė. Lietuvos sportas ir Europos kultūrinė integracija
S. Šukys, A. Lažaurunkaitė. 10–12 klasių moksleivių požiūris į garbingą sportinę kovą
S. Poteliūnienė, J. Skernevičius, J. Mertinas. Aerobika – papildoma kūno kultūros priemonė studenčių funkciniam pajėgumui ir fiziniam darbingumui gerinti
 
2000 1
P. Karoblis, K. Steponavičius, A. Raslanas, R. Urmulevičiūtė, V. Briedis. Lietuvos olimpinės rinktinės
trenerių profesinės veiklos vertinimo kriterijai metinės treniruotės cikle
J. Jaščaninas, J. Wojnar. Trenerio, sportininko ir sporto fiziologo bendradarbiavimo būtinumo pagrindimas
A. Skurvydas, G. Mamkus. Kodėl negalima tiksliai prognozuoti motorinės sistemos elgsenos?
M. Pečiukonienė, E. Kemerytė-Riaubienė, J. Skernevičius, K. Milašius. Geležies būklė sportuojančių asmenų organizme
A. Bingelis, J. Danisevičius. Traukio jėgos impulso parametrų įtaka akademinio irklavimo ekonomiškumui K. Krupecki. Analysis of the somatic of lightweight rowers taking part in the Olympic Games in Atlanta and the double scul1s WorldChampions’97 and ‘98
J. Eider. Age and somatic structure of Polish First League volleyball teams in comparison with the best
foreign teams
J. Poderys, E. Trinkūnas, A. Vainoras, K. Poderytė. Širdies funkcijos ir dirbančių raumenų kraujotakos
santykis atliekant greitumo fizinius krūvius
A. Skurvydas, J. Buitkus, K. Vasiliauskas, A. Stanislovaitis, V. Gedvilas. Raumens atsigavimo dinamika
po maksimalaus intensyvumo fizinio krūvio
E. Kemerytė-Riaubienė, A. Raslanas. Irkluotojų fizinių ir funkcinių galių tyrimai
M. Rudzinskas, J. Skernevičius, E. Švedas, V. Baškienė. Lietuvos baidarininkų rengimo 2000 m. olimpinėms žaidynėms metinio ciklo charakteristika
R. Butautas, S. Stonkus. Vienlaikio poveikio metodo taikymo veiksmingumas jaunųjų krepšininkų fiziniam
ugdymui
A. Skarbalius. III Europos vyrų rankinio čempionato tendencijos: Lietuvos rinktinės ir Europos elito
komandų lyginamoji analizė
R. Paulauskas, B. Skernevičienė. Didelio meistriškumo krepšininkų organizmo adaptacija prie fizinių
krūvių
J. Wesolowska, A. Iwinska, R. Terczynski, J. Šliažas. A comparison of multifarious tests evaluating short- lived efforts
P. Mockus, A. Alekrinskis, A. Stasiulis. Didelio meistriškumo Lietuvos orientacininkų anaerobinis
pajėgumas
J. Szczegielniak. Effect of the external nose dilator on lungs function
 
2000 2
A. Skarbalius. Kodėl Lietuvos sporto mokslą labiau pripažįsta pasaulis?
A. Skurvydas, P. Mockus, A. Stasiulis. Ar raumens funkcijos atsigavimo greitis po Wingeito testo priklauso nuo sportininkų aerobinio pajėgumo?
J. Poderys. Nesportuojančių asmenų ir ištvermę bei greitumą lavinančių didelio meistriškumo sportininkų, atliekančių greitumo fizinius krūvius, širdies funkcija ir dirbančių raumenų kraujotaka
K. Milašius, A. Andziulis, V. Zumeris. Lietuvos olimpinės slidinėjimo rinktinės narių aerobinio pajėgumo pokyčiai per metinį pasirengimo ciklą
A. Grūnovas, V. Šilinskas. Raumenų darbingumo tipas ir atsigavimo priemonių poveikis raumenų jėgai ir ištvermei
R. Ančlauskas, E. Gedviliene, A. Stasiulis. Aerobinio ir anaerobinio pajėgumo rodiklių nuosekliai sunkėjančio krūvio metu įtaka 1 km bėgimo rezultatui
N. Jaščaninienė. Kreatino preparatų vartojimas norint atsigauti po fizinių krūvių
A. Gailiūnienė, E. Grinienė, V. Dudonienė. Lytiškai bręstančių mergaičių kūno sudėjimo ir kai kurių funkcinių rodiklių kitimas
A. Skarbalius, M. Astrauskas. Pereinamojo periodo penkių ir dešimties savaičių pasyvaus poilsio poveikis 17–18 metų rankininkų sportiniam parengtumui
S. Fomin. Didelio meistriškumo slidininkų ir biatlonininkų treniruotės struktūra rengiantis svarbiausioms varžyboms baigiamojo mezociklo metu
R. Gulbinas, R. Mikalauskas. Moterų rankinio komandų valdymo funkcijos ir trenerių vadovavimo stilius R. Malinauskas. Didelio meistriškumo dviratininkų psichinio patikimumo ypatumai
K. Miškinis. Sporto kaip socialinio reiškinio panaudojimas moksleiviams ugdyti
P. Tamašauskas. Studentų kūno kultūros funkcionavimo problemos
J. Wojnar. Europos Sąjunga ir kūno kultūros bei sporto specialistų rengimo optimizavimo klausimai
 
2000 3
A. Poviliūnas. Nauja olimpinio sąjūdžio kokybė 2000-aisiais metais
A. Skarbalius, M. Astrauskas. Pereinamojo laikotarpio penkių savaičių pasyvaus poilsio ir aktyvios fizinės veiklos poveikis 17–18 metų rankininkų sportiniam parengtumui
A. Bingelis, J. Daniševičius. Kiekybinis traukio jėgos poveikio irklavimo ekonomiškumui vertinimas
D. Satkunskienė, K. Muckus. Tiesiojo šlaunies raumens ir girnelės raiščio pasyviųjų mechaninių savybių įtaka šuolio aukščiui
A. Gailiūnienė, A. Čižauskas. Padidintos apimties treniruotės krūvių poveikis krepšininkų bėgimo greičiui ir nuovargio slenksčiui
B. Statkevičienė. Didelio meistriškumo dvikovos sporto šakų studentų fizinio išsivystymo ir specialaus plaukimo pasirengimo rodiklių tyrimas
A. Jakubauskas. Anaerobinio apykaitos slenksčio ir maksimalaus deguonies suvartojimo informatyvumas vertinant biatlonininkų ištvermę
E. Puišienė. Olimpinio švietimo įtaka jaunimui simbolinių sporto vertybių požiūriu
R. Dilienė. 5–6 metų vaikų fizinio aktyvumo kitimas optimizuojant ugdymo procesą
V. Ivaškienė, K. Vasiliauskas. Sutrikusios klausos mokinių fizinio pajėgumo vertinimas
D. Radžiukynas, A. Pocius, D. Radžiukynas. VPU kūno kultūros specialybės studentų fizinio ugdymo ypatumai
L. Tubelis. Diferencijuotų savarankiškų kūno kultūros pratybų įtaka studentų fiziniam parengtumui ir funkciniam pajėgumui
 
2000 4
A. Skarbalius. Lietuvos sporto mokslo vaidmuo rengiant sportininkus Sidnėjaus olimpinėms žaidynėms
A. Buliuolis, V. Streckis, J. Jaščaninas, A. Skurvydas. Kojų raumenų nuovargio ypatumai veloergometrinio krūvio metu
J. Poderys, E. Trinkūnas, A. Grūnovas. Ištvermę ir greitumą lavinančių sportininkų raumenų kraujotakos ir širdies bei kraujagyslių sistemos rodiklių kitimas pakopomis didėjančių krūvių metu
J. Šliažas, J. Ivinski, K. Sygit, R. Terczynski. Sportininkų, atliekančių kintančio intensyvumo fizinius krūvius, greitumo ypatybės ir anaerobinio alaktatinio galingumo nustatymo problema
K. Miškinis, I. Kaškelytė. Mokinių požiūris į sportą kaip visapusišką asmenybės ugdymo priemonę
E. Puišienė, I. Smalinskaitė. Moksleivių žinios apie Fair Play – motyvas elgesio kultūrai formuoti
A. Čepulėnas. Slidininkų, olimpinių žaidynių dalyvių, varžybinės veiklos taktikos ypatumai
V. Štaras, L. Venclovaite. Retrospektyvinė didelio meistriškumo moterų irkluotojų treniruotės vyksmo analizė
A. Žemaitytė, D. Alfermann. Kai kurių Lietuvos ir Vokietijos didelio meistriškumo sportininkų sportinės karjeros pabaigimo poveikis jų emocinei būsenai
R. Mažeikienė. Lietuvos moterys ir sportas
A. Dumčiene. Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų kūrybingumo ugdymo ypatumai
V. Blauzdys, M. Jasiūnas. 11–12 klasių miesto ir kaimo moksleivių požiūris į kūno kultūros pamokas
J. Jaščaninas, V. Jonaitytė. Osteopenijos ir osteoporozės pasireiškimo kilmė, jų profilaktikos galimybės kūno kultūros ir sporto priemonėmis
D. Rėklaitienė, A. Macaitienė, S. Bagočiūnas. Aerobikos pratybų poveikis įvairaus amžiaus moterų fiziniam parengtumui ir vestibulinio aparato funkcijai
S. Dadelo. Lietuvos teisės akademijos studentų fizinės saviugdos efektyvumo tyrimai
 
2001 1
A. Raslanas. Lietuvos olimpinės rinktinės rengimo ir dalyvavimo Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse valdymo ypatumai
M. Bulatova, K. Sachnovskij, B. Oleško. XXVII olimpiados žaidynės Sidnėjuje: rezultatai, pamokos,
problemos
P. Karoblis, K. Steponavičius, A. Raslanas, R. Urmulevičiūtė, V. Briedis. Lietuvos olimpinės rinktinės
sportininkų ir jų trenerių sociologiniai tyrimai
M. Rudzinskas, J. Skernevičius, A. Levinsonienė, E. Švedas, J. Karosienė, B. Skernevičienė, R. Paulauskas.
Baidarininkų rengimo Sidnėjaus olimpinėms žaidynėms kai kurie ypatumai
A. Raslanas, K. Milašius, S. Kibildienė, A. Opalnikova, V. Baškienė, J. Skernevičius, L. Tubelis. Lietuvos
olimpinės moterų porinės dvivietės įgulos rengimo olimpiniu ciklu valdymas
A. Skurvydas, A. Stanislovaitis, K. Vasiliauskas, A. Liaugminas. Sprinterių ir stajerių raumenų nuovargis atliekant 100 šuolių maksimaliu intensyvumu
A. Čepulėnas. Didelio meistriškumo slidininkų fizinių ir funkcinių galių siektinas modelis
J. Iwinski. Futbolininkų ir šuolininkų anaerobinio alaktatinio proceso energijos pajėgumo įvertinimas
K. Maksvytis, S. Stonkus. Didelio meistriškumo vyrų krepšinio komandų puolimo struktūra
M. Balčiūnas, S. Stonkus. Didelio meistriškumo vyrą krepšinio komandų gynybos sistemų taikymo analizė L. Meidus. Rankinio komandų žaidėjų bendravimo ypatumai
A. Skarbalius, R. Strielčiūnas. Lietuvos vyrų rankinio rinktinės žaidimo XV pasaulio čempionate gynybos
veiksmų ypatumai
T. Gabrys. Anaerobic capacity of high level sprinters – tests and criteria
M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė. Sportininkų mitybos ir energijos sunaudojimo ypatumai
K. Milašius, J. Skernevičius, M. Pečiukonienė, E. Kemerytė-Riaubienė. Hemoglobino koncentraciją kraujyje didinančių priemonių taikymas rengiant sportininkus
R. Butautas. Vienlaikio treniruotės metodo taikymo veiksmingumas jaunųjų krepšininkų techniniam
parengtumui
 
2001 2
P. Karoblis. Didelio meistriškumo sportininkų rengimo problemos
V. Isurinas, V. Škliaras. Šiuolaikinis olimpinis rengimas: padėtis ir problemos
A. Skarbalius. Atlantos ir Sidnėjaus olimpinių žaidynių vyrų rankinio žaidimo ypatumai ir tendencijos
J. Romankovas, K. Saltanovič, A. Ruslanas, J. Skernevičius. Ėjikės K. Saltanovič priešolimpinio metinio treniruotės ciklo analizė
L. Cechmistro. Didelio meistriškumo plaukikų funkcinės būklės vertinimo variacinės pulsometrijos ir spektrinės širdies ritmo analizės metodais galimybės
E. Trinkūnas, J. Poderys, A. Grūnovas. Greitumo, jėgos ir ištvermės krūvių įtaka širdies funkciniam pajėgumui
P. Priluckis. Kvalifikuotų plaukikų būklės rodiklių prognozavimas
A. Gailiūnienė. Naujas požiūris į persi treniravimo sindromą sukeliančius veiksnius
N. Jaščaninienė. Aminorūgščių preparatų reikšmė sportininkų organizmo hormonų sekrecijai
N. Ivanova. Didelio meistriškumo plaukikų išorinio kvėpavimo funkcijos ypatumai
P. Mockus, A. Stasiulis, A. Alekrinskis. 12–18 metų orientacininkų anaerobinio pajėgumo nustatymas Wingate testu
L. Tubelis. Fizinės saviugdos skatinimo sistemos poveikis studentų anaerobinio glikolitinio pajėgumo ir atsigavimo po fizinio krūvio kaitai
R. Bakienė. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus (9–10 m.) vaikų judesių parametrinio mokymo veiksmingumas
R. Kviklienė. Mergaičių kūno kultūros vertybinių orientacijų formavimas per kūno kultūros pamokas
R. Dadelienė. Kineziterapijos ir ergoterapijos poveikio žmonėms, kuriems pažeisti nugaros smegenys, kompleksiniai tyrimai
N. Tamulevičius, A. Skurvydas, D. Mickevičienė. Brandaus ir senyvo amžiaus vyrų raumenų mažų dažnių nuovargis atliekant kartotinį izometrinį fizinį krūvį
 
2001 3
A. Poviliūnas. Lietuva grįžo į tarptautinį olimpinį sąjūdį
P. Karoblis. Lietuvos olimpinės akademijos raidos analizė ir veiklos apibendrinimas
S. Stonkus. Palyginamoji geriausių krepšininkų metimų į krepšį rodiklių Atlantos ir Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse analizė
J. Žilinskas. Savarankišku olimpiniu keliu
B. S. Sabaitė. Citius, Altius, Fortius. Stanislovo Stonkaus knygos „Olimpinis sportas: Olimpijos ir olimpinės žaidynės“ recenzija
A. Skarbalius. Kai kurių biocheminių rodiklių kitimas didelio meistriškumo rankininkų kraujyje per parą po rungtynių
V. Dudonienė, A. Skurvydas, N. Tamulevičius. Raumenų nuovargis ir atsigavimas po maksimalaus intensyvumo veloergometrinio krūvio
V. Bogušas, A. Stasiulis. Jaunųjų Lietuvos stalo tenisininkų aerobinio pajėgumo rodikliai nuosekliai iki maksimalaus sunkėjančio krūvio metu
V. Juškelienė, N. Dailidienė, D. Jakučiūnienė. Ugdymo įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniam parengtumui
A. Juodaitytė. Vaikų poilsis ir laisvalaikis vasaros stovyklose: modelio paieškos
E. Grinienė, T. Bartašius. Sveikatą stiprinančios mokyklos paauglių fizinis pajėgumas
Ž. Mačiūnienė. Nėščiosios ir vaisiaus širdies susitraukimų dažnio dinamika per adaptuotas aerobikos pratybas
B. Gaigalienė. 80–95 metų asmenų subjektyvus sveikatos vertinimas ir fizinio pajėgumo pirminiai tyrimai
 
2001 4
A. Skurvydas. Naujoji mokslo paradigma
A. Grūnovas. Raumenų stimuliacijos elektra ir nevalingų pėdų lenkimo bei tiesimo judesių įtaka periferinei ir sisteminei kraujo apytakai
N. Jaščaninienė, K. Krupecki. Energinių substratų kitimai irkluotojų eritrocituose parengiamuoju laikotarpiu
V. Isurinas, V. Škliaras, L. Kaufmanas. Šiuolaikinės treniruotės vidutinio aukščio kalnuose koncepcija: treniruotės ergo geninis efektas ir metodiniai principai
A. Skarbalius, R. Strielčiūnas. Lietuvos vyrų rankinio rinktinės žaidimo V Europos čempionato atrankos varžybose ypatumai
R. Mikalauskas. Sisteminis požiūris į sporto komandos vadybą: būtinybės reikmė
K. Štaras, A. Arelis, L. Venclovaitė. Lietuvos moterų irkluotojų, Sidnėjaus olimpinių žaidynių prizininkių,
treniruotės vyksmo ypatumai
M. Tinteris. Baidarininkų, atliekančių specialiuosius pratimus, yrio dinaminės struktūros tyrimai
R. Malinauskas. Psichologinių įgūdžių lavinimo programos įgyvendinimas sporto mokyklų komandose
S. Šniras. Žaidžiančių krepšinį moksleivių socialinių įgūdžių svarba ir lygis
M. Katinas, A. Vilkas. Paauglių koordinacinių gebėjimų lavinimo ypatumai
S. Fominas. Žiemos sporto šakų raida pasaulyje ir nacionalinių komandų pajėgumo santykis prieš 2002
metų žiemos olimpines žaidynes Solt Leik Sityje
S. Šukys, K. Kardelis. Paauglių aktyvios fizinės veiklos ir vertybinių orientacijų sąsaja
A. K. Zuoza, J. Simanavičienė. Pedagoginių įgūdžių formavimas būsimiems kūno kultūros specialistams
S. Poteliūnienė, J. Mertinas. Studenčių fizinio aktyvumo, psichomotorinių funkcijų, protinio darbingumo sąsaja
 
2002 1
V. Nėnius. Sporto ir gyvenimo aukštumų link
F. Suslovas. Patyrusių sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms strategija
P. Karoblis, K. Steponavičius, A. Raslanas, V. Briedis, R. Urmulevičiūtė. Lietuvos olimpinės rinktinės
sportininkų sociologiniai tyrimai
K. Miškinis. Trenerių profesinio parengtumo kaitos tendencijos
R. Malinauskas. Lengvaatlečių nuostatų į savo siekius ir varžybas (olimpines žaidynes) ypatumai
R. Urmulevičiūtė. Individualiųjų sporto šakų olimpinių žaidynių dalyvių bei jų trenerių motyvacija gauti psichologinę paramą bei didinti savo psichologinę kompetenciją
G. Avanesianas. Universali sportininkų psichinės būsenos valdymo metodika
T. Gabrys, U. Szmatlan-Gabrys. Laboratory methods in diagnostics of cyclists' anaerobic capacity
J. Skernevičius, M. Rudzinskas, E. Švedas, J. Karosienė, B. Skernevičienė. Lietuvos didelio meistriškumo baidarininkų fizinių ir funkcinių galių kaita pereinamuoju laikotarpiu
A. Raslanas, J. Moskvičiovas, K. Milašius, V. Sklizmantas, J. Skernevičius. Lietuvos didelio meistriškumo
šiuolaikinės penkiakovės sportininkų rengimo ypatumai
J. Poderys, R. Snarskaitė, K. Poderytė. Didelio meistriškumo sportininkų parengtumo ir organizmo funkcinės būklės vertinimas pagal raumenų anaerobinio darbingumo bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės rodiklius
M. Pečiukonienė, E. Kemerytė-Riaubienė, R. Stukas, D. Baubinienė. Didelio meistriškumo rankininkių
mitybos higieninis įvertinimas
K. Milašius, E. Kemerytė-Riaubienė, M. Pečiukonienė, E. Švedas. Sportininkų geležies preparatų vartojimo
efektyvumas
R. Dadelienė, R. Slavuckiene, L. Tubelis. Vitaminų, mineralinių medžiagų ir aminorūgščių komplekso
„Vitiron“ poveikis sportininkių fiziniam ir funkciniam pajėgumui
D. Satkunskienė. Didelio sportinio meistriškumo neįgaliųjų plaukikų (S7-S14 klasių) posūkio persiverčiant pirmyn ir posūkio švytuokle laikinė fazių analizė
K. Skučas, S. Stonkus. Įvairių amplua vežimėlių krepšinio žaidėjų žaidimo rodikliai
 
2002 2
P. Karoblis, K. Steponavičius, A. Raslanas, V. Briedis, R. Urmulevičiūtė. Lietuvos olimpinės rinktinės
trenerių veiklos sociologiniai tyrimai
E. Kondratavičius, A. Skurvydas, S. Sipavičienė. Raumens temperatūros poveikis žmogaus griaučių
raumenų susitraukimo galingumui
U. Szmatlan-Gabrys. Aerobic and Anaerobic Capacity in Disabled Swimmers During Six-Week Preparation Training Period for European Championship
A. Stasiulis, L. Dubininkaitė. Anaerobinio prieškrūvio poveikis netiesioginiam laktato slenksčio
identifikavimui pagal širdies susitraukimų dažnio kaitą
A. Raslanas, J. Skernevičius, K. Milašius, A. Opalnikova, S. Kibildienė, E. Petkus. Lietuvos irkluotojų rinktinės rengimosi 2001 metų pasaulio čempionatui ypatumai
M. Astrauskas. Didelio meistriškumo rankininkų fizinio parengtumo rodiklių kitimas taikant skirtingas penkių savaičių pereinamojo laikotarpio fizinio aktyvumo programas
G. Stasiulevičius, R. R. Strielčiūnas. Rankinio vartininkių žaidimo ir varžovių metimų veiksmingumo kitimo per rungtynes ypatumai
V. Streckis, V. Butkus, E. Trinkūnas. Pabaltijo lengvosios atletikos mačo šuolininkų į tolį rezultatų analizė
B. Aleksandravičiūtė, J. Šeščilienė.
Didelio meistriškumo krepšinio komandų sutelktumo ir rezultatyvu­mo tarpusavio sąveikos analizė
R. Dadelienė, S. Poteliūnienė, I. Smalinskaitė, B. Skernevičienė. Sportininkių paros režimas ir paros ener­getinės sąnaudos
V. Bružas, A. Skurvydas, D. Mickevičienė. Temperatūros įtaka raumenų susitraukimo galingumui ir nuovargiui
I. Smalinskaitė. 7–12 klasių moksleivių dalyvavimo ir nedalyvavimo sporto pratybose motyvai
M. Katinas, A. Vilkas. 12–13 metų mergaičių koordinacinių gebėjimų lavinimo per kūno kultūros pamokas priemonių poveikis
J. P. Piech, J. Wojnar. Moksleivių nuomonės ir lūkesčiai vertinant fizinio auklėjimo dalyką kai kurių Europos Sąjungos šalių mokyklose
Č. Garbaliauskas, J. Genevičius. SELL olimpiadų (žaidynių) raida ir Lietuvos studentų rezultatai (Lietuvos studentų sporto 80-mečiui)
R. Tamulaitienė. Žydų sporto raidos 1918–1940 metais Šiauliuose bruožai
 
2002 3
A. Poviliūnas. Pasaulio olimpinio sąjūdžio raidos tendencijos
A. Gailiūnienė. Oksidacinis stresas ir lipidų peroksidacija – sportininkų persitreniravimo rizikos veiksniai A. Grūnovas, J. Poderys. Atsigavimo priemonių – pasyvaus poilsio ir nevalingų pėdos lenkimo bei tiesimo judesių – poveikis atsigavimo procesų po aerobinio fizinio krūvio greičiui
N. Jaščaninienė, K. Krupecki. Skirtingo intensyvumo fizinių krūvių įtaka irkluotojų organizmo metaboliniams kitimams
B. Statkevičienė. Geriausių Lietuvos plaukikų (moterų ir vyrų), plaukiančių skirtingais būdais, fizinio išsivystymo tyrimas
R. Malinauskas, ŠŠniras. Modelio rezultatyvumo įtaka krepšininkų užsibrėžtiems ir įgyvendintiems tikslams
B. Aleksandravičiūtė, A. Gavorka. Tarpasmeninių konfliktų ypatumai didelio meistriškumo komandose
R. Mikalauskas. Psichologinių veiksnių nustatymas didelio meistriškumo moterų rankinio komandose
D. Satkunskienė, K. Biržinytė. Neįgaliųjų plaukikų (S7–S14 klasių) posūkio persiverčiant pirmyn slinkimo ir plaukimo atnaujinimo kinematinė analizė
B. SSabaitė. Kūno kultūra ir krepšinis 1918–1940 metų Lietuvos istoriografijoje
A. Bondar. Sporto mokslas Baltarusijoje
L. Šeršniovienė. Kūno kultūros pamokų, orientuotų į jų prasmės suvokimą, poveikis V klasių moksleivių fiziniam išsivystymui
G. Mikaitienė, V. Volbekienė. Moksleivių fizinės saviugdos skatinimas produktyvia edukacine aplinka
O. Batutis, K. Kardelis. Teigiamo moksleivių požiūrio į fizinę saviugdą skatinimo veiksniai V klasėje
A. Gaižauskienė. Kaimo inteligenčių mankštinimosi motyvai ir galimybės
Ž. Mačiūnienė. Adaptuotų aerobikos pratybų poveikis nėščiosios ir vaisiaus širdies susitraukimų dažniui standartinio fizinio krūvio metu
 
2002 4
P. Karoblis. Lietuvos olimpinės akademijos raidos problemos
A. Gailiūnienė. Oksidacinis stresas. lipidų peroksidacija ir sportininkų inkstų funkcija
S. Laskienė. Kūno suvokimas fenomenologiniu ir hermeneutiniu požiūriu
A. Čepulėnas, G. Mamkus, A. Stasiulis. Slidininkų darbo galingumo kaita atliekant anaerobinį fizinį krūvį L. Tubelis. Jaunųjų Lietuvos dviratininkių ir geriausių Lietuvos olimpinės rinktinės dviratininkių kai kurių fizinių bei funkcinių galių palyginamoji analizė
B. Statkevičienė, B. Šakickienė. Didelio meistriškumo moterų irkluotojų somatinių rodiklių tyrimas
R. Paulauskas. Didelio meistriškumo krepšininkų kai kurių parengtumo rodiklių kaita treniruojantis vidutinio aukščio kalnų sąlygomis
M. Balčiūnas, S. Stonkus. Gero parengtumo jaunųjų krepšininkų vyraujančių fizinių krūvių per rungtynes ir pratybas analizė
K. Poderytė, A. Emeljanovas, J. Poderys. 11–14 metų vaikų centrinės nervų sistemos funkcinės būklės ir darbingumo rodiklių kaitos ypatumai
D. Satkunskienė, N. Zarauskaitė-Pereira da Silva, S. Bagočiūnas. Šuolio špagatu technikos vertinimo kriterijų biomechaninė analizė
I. J. Zuozienė, A. K. Zuoza. Lietuvos plaukimo ir tinklinio trenerių kvalifikacijos tobulinimo ir profesinių lūkesčių analizė
R. R. Strielčiūnas, A. Skarbalius. Patobulinta rankinio rungtynių veiksmų registravimo kompiuterinė programa „Rankinis-2001“
L. Žalys, K. Garbaliauskaitė. Lietuvos ir Ispanijos studentų sporto informacinės būklės palyginimas
R. Mažeikienė. Moterų siekis dalyvauti olimpiniame sąjūdyje
J. Popiech, J. Wojnar. Sportas Europos Sąjungos šalių švietimo sistemoje
B. Gaigalienė, K. Valiukienė. Bičių produktų poveikio pagyvenusių žmonių fiziniam pajėgumui ir subjektyviam sveikatos vertinimui žvalgomasis tyrimas
 
2003 1
A. Skurvydas. Sportininkų rengimo ir tyrimo naujoji metodologija
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, R. Žilinskienė, V. Briedis, K. Steponavičius. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių veiklos metiniu treniruotės ciklu sociologiniai tyrimai
A. Skarbalius. Didelio meistriškumo rankininkų metinio makrociklo metamodelio ypatumai
U. Szmatlan-Gabrys, M. Ozimek, T. Gabrys, Z. Borek. Fubolininkų anaerobinės ištvermės diagnostika veloergometru ir bėgimo testais – palyginamoji analizė
R. Malinauskas. Didelio meistriškumo dvikovos sporto šakų sportininkų ir jų rezervo motyvacijos ypatumai
K. Milašius, J. Moskvičiovas, A. Raslanas, V. Sklizmantas. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkų rengimas antraisiais olimpinio ciklo metais
J. Dembinski. Profesionaliojo krepšinio veiklos analizė
N. Žilinskienė, D. Radžiukynas. Didelio meistriškumo šuolininkės į aukštį N. Ž. treniruotės ypatumai
E. Petkus, K. Bartkus, J. Skernevičius, A. Opalnikova. Pavienės dvivietės irkluotojų rengimosi 2002 m. pasaulio čempionatui analizė
L. Tubelis, A. Vilkas, S. Kibildienė. Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų ir jaunųjų irkluotojų (merginų) fizinio parengtumo bei funkcinio pajėgumo analizė
G. Drebulys, K. Skučas, S. Stonkus. Vežimėlių krepšinio žaidėjų metimų į krepšį įvairovė ir veiksmingumas
L. Loseva, M. Jelisejeva, S. Menov, D. Sviridov. Naujas požiūris vertinant biologiškai aktyvių maisto papildų poveikio efektyvumą didelio meistriškumo sporte
A. Buliuolis, E. Trinkūnas, R. Snarskaitė, J. Poderys. Didelio meistriškumo sportininkų ir nesportuojančių asmenų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės kaita atliekant aerobinius ir anaerobinius krūvius E. Kemerytė-Riaubienė, V. Baškienė. Ištvermę lavinančių sportininkų hemoglobino koncentracijos ir anaerobinio glikolitinio bei aerobinio pajėgumo rodiklių koreliacija
J. Skernevičius, E. Balčiūnas, M. Rudzinskas, E. Švedas. Lietuvos pajėgiausių baidarininkų fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo tyrimo duomenys bei jų ryšys su specialių galių rodikliais
M. Pečiukonienė, R. Dadelienė. Įvairių sporto šakų sportininkų fizinio parengtumo rodikliai bei jų tarpusavio ryšiai
A. Čižauskas. Didelio meistriškumo vyrų krepšinio komandų žaidimo tyrimai
 
2003 2
P. Karoblis. Olimpinis švietimas globalizacijos amžiuje: perspektyvos ir privalumai
A. Bingelis, J. Daniševičius, K. Pukėnas, S. Zdanavičienė. Traukio jėgos impulso parametrų įtaka dvivietės akademinės valties irklavimo ekonomiškumui
A. Muliarčikas, A. Stanislovaitis, M. Pocius. Greitumo nustatymo ypatumai
D. Satkunskienė. Didelio sportinio meistriškumo neįgaliųjų plaukikų starto kinematinė analizė
K. Vislavičius, A. Pocius, J. E. Pečiūra. Metinių amžiaus koeficientų skaičiavimo problemos
N. Jaščaninienė, M. Drozd. Kreatinkinazės izofermentų aktyvumo kitimas dėl varžybų fizinių krūvių poveikio ir jų funkcinė reikšmė
K. Milašius, K. Steponavičius, A. Vilkas. Lietuvos didelio meistriškumo dviratininkų fizinių ir funkcinių galių kaita metiniu treniruotės ciklu
V. Masalskytė, A. Skarbalius. Lietuvos ir elito šaulių (moterų) iš pistoleto sportinio parengtumo ypatumai
D. Radžiukynas, V. Streckis, D. Radžiukynas. Didelio meistriškumo šuolininkų į tolį sportinių rezultatų ir specialių greitumo bei jėgos greitumo testų rezultatų kaita
A. Gavorka, A. K. Zuoza, A. Stanislovaitis. Kryptingų fizinių krūvių įtaka paplūdimio tinklininkių šoklumo kitimui varžybų ir povaržybiniu laikotarpiu
J. A. Juozaitis, R. Dadelienė, A. Misiūnaitė, L. Pavlovska. Lietuvos rinktinės plaukikų fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo bei funkcinio pajėgumo rodikliai ir jų ryšys su specialiuoju darbingumu
E. Talačka, A. Alekrinskis. Skirtingo meistriškumo irkluotojų merginų traukio pastangų ir vidinės mikrostruktūros analizė
A. Žemaitytė, R. Žilinskienė. Psichologinės sporto traumų priežastys trenerių požiūriu
A. Kepežėnas, A. Vilkas, G. Varoneckas. Skirtingo pobūdžio fizinių krūvių įtaka paauglių autonominio širdies ritmo reguliavimui
S. Sipavičienė, A. Skurvydas, J. Lukošiūtė, M. Špokas. Žemos temperatūros įtaka raumens nuovargiui
V. Čingiene, L. Krikštaponytė, S. Laskienė. Sportininkų rengimo vadybos ypatumai
Č. Garbaliauskas, I. Žalienė, L. Žalys, K. Garbaliauskaite. Ispanijos didelio meistriškumo sportininkų studentų rengimo valdymo ypatumai
 
2003 3
V. Nėnius, A. Raslanas, E. Skyrius, M. Laurutėnaitė, A. Kukšta. 2004–2006 metų kūno kultūros ir sporto plėtros strategija
P. Tamašauskas, V. Sakalys. Humanistinės fizinio ugdymo paradigmos metodologiniai principai
J. Poderys, A. Vainoras, A. Stanislovaitis, E. Trinkūnas. Akselerometrijos metodu registruojamų rodiklių informatyvumas atliekant monitoringą ir vertinant bėgiko judesių tikslingumą ir kokybę
J. Šliažas, A. Stanislovaitis, G. Mamkus, A. Skurvydas. Sportininkų, atliekančių vienkartinį maksimalaus intensyvumo fizinį krūvį, ATP energinių atsargų sunaudojimo nustatymas
G. Avanesianas. Psichologiniai grįžtamojo biologinio ryšio adekvatumo kriterijai modeliuojant sportinę veiklą
L. Meidus. Rankinio komandų žaidėjų tarpusavio sąveikos ypatumai
V. Jančiauskas, D. Radžiukynas. Futbolininkų fizinio parengtumo ir varžybinės veiklos efektyvumo analizė
N. Žilinskienė. Moterų šuolio į aukštį rezultatų kitimo daugiametės treniruotės procese analizė
R. Kreivytė. Geriausių pasaulio moterų krepšinio komandų metimų į krepšį 1998 ir 2002 m. pasaulio čempionatuose rodiklių analizė
A. Šatas, D. Radžiukynas. Lietuvos kurčiųjų krepšininkų rinktinės fizinis parengtumas ir varžybinė veikla
V. Bružas, A. Skurvydas, E. Kandratavičius. Prieš fizinį krūvį padidėjusios raumens temperatūros įtaka vertikalaus šuolio aukščiui ir raumens susitraukimo galingumo atsigavimui
V. Štaras, K. Muckus, R. Melnikaitė. Irkluotojų įgulų komplektavimo ypatumai
R. Paulauskas, R. Paulauskienė. Didelio meistriškumo vyrų krepšinio komandos gynybos klaidų ypatumai
A. Skarbalius. Lietuvos rankinio rinktinės varžybinės veiklos Europos pirmenybių finale analizė
G. Mazurevičius. Žaidžiančių krepšinį moksleivių kūrybingumo ypatumai
A. Vilkas, B. Skernevičienė, L. Tubelis. Lietuvos olimpinės pamainos įvairių sporto šakų sportininkių fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo lyginamoji analizė
G. Girdauskas, B. Girdauskienė, R. Kazakevičius. 7–12 metų ledo ritulininkų specialiojo fizinio ir techninio parengtumo kitimo ypatumai
 
2003 4
A. Poviliūnas. Lietuvos olimpinio sąjūdžio atgimimo 15 metų sukaktis
S. Laskienė. Sporto mokslo epistemologinė ekologija
A. Grūnovas, V. Šilinskas. Nevalingų pėdos lenkimo ir tiesimo judesių įtaka vidutinių ir ilgųjų nuotolių
bėgikų periferinei ir sisteminei kraujotakai po lokalaus dinaminio darbo
A. Gailiūniene, V. Novikovas, G. Budrikas. Treniruotės ir antioksidantų poveikis futbolininkų bendram
darbingumui ir bėgimo greičiui
S. Kamandulis, A. Skurvydas. Pakartotinio krūvio efektas atliekant valingus ir nevalingus keturgalvio
šlaunies raumens susitraukimus
A. Dumčienė, M. Špokas. Plaukikų treniruotės krūvio metiniame cikle ypatumai (dviejų atvejų analizė)
V. Ivaškienė, A. Liaugminas. Lietuvos jaunių šotokan karatė rinktinės narių (vaikinų) efektyviausi technikos veiksmai varžybose
K. Kardelis, S. Stakytė. Skirtingo fizinio aktyvumo paauglių mokymosi motyvacijos ir psichosocialinės
sveikatos duomenų sąsaja
K. Milašius, J. Moskvičiovas, J. Skernevičius, A. Raslanas. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkų
rengimasis trečiaisiais olimpinio ciklo metais
A. Vilkas, R. Kviklienė. Mergaičių paauglių fizinių ypatybių lavinimas aerobikos edukacine sistema per
kūno kultūros pamokas
S. Poteliūnienė, P. Tamošauskas, P. Karoblis. Studentų požiūris į kūno kultūros vyksmą Lietuvos aukštosiose mokyklose
A. Stasiulis, R. Ančlauskas. Dviratininkų aerobinio pajėgumo kaita metiniu sporto treniruotės ciklu
S. Stonkus. Vytautas Augustauskas-Augustaitis: pedagogas, mokslininkas, sporto organizatorius
A. K. Zuoza, I. J. Zuozienė. Tinklinis ES šalyse: laimėjimai olimpinėse žaidynėse
J. Jankauskas. Aplinkos ir sporto sąsajų ypatumai
 
2004 1
A. Raslanas. Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų rengimas Atėnų olimpinėms žaidynėms sporto strategijos kontekste
D. Satkunskienė, A. Stanislovaitis. Pasaulio ir Lietuvos elito sprinterių bėgimo žingsnio kinematinių
charakteristikų palyginamoji analizė
E. Dybinska. The analysis of interrelations between the level of swimming proccess and the level of somatic development as well as motor abilities during specialised workouts
A. Čepulėnas. Slidininkų lenktynininkų, Solt Leik Sičio žiemos olimpinių žaidynių dalyvių, amžiaus, kai kurių somatinių rodiklių ir sportinių rezultatų lyginamoji analizė
I. Smalinskaitė. Moksleivių olimpinis ugdymas kaip pedagoginė sistema
K. Krupecki, J. Jaščaninas, K. Miškinis. Pasaulio irklavimo vicečempiono psichologiniai požymiai
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, V. Briedis, K. Steponavičius. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių veiklos parengiamuoju laikotarpiu sociologiniai tyrimai
J. Skernevičius, A. Raslanas, E. Petkus, A. Opalnikova, S. Kibildienė. Lietuvos rinktinės irkluotojų fizinio
išsivystymo ir parengtumo bei funkcinio pajėgumo analizė
K. Milašius, V. Baškienė, G. Bosaitė. Didelio meistriškumo treko dviratininkų fizinių ir funkcinių galių
kaita metiniu treniruotės ciklu
E. Skyrius, I. J. Zuoziene, J. Poderys, N. Lagūnavičiene. Praktiniai tyrimai ir laboratoriniai plaukikų parengtumo vertinimai
A. Cižauskas, R. Kreivytė. Nacionalinių moterų krepšinio rinktinių – Europos čempionių žaidimo rodiklių lyginamoji analizė
D. Ribera-Nebot. Strenght training of the Spanish basketball team for the 6th European Basketball Championship for Young Men 2002
M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė. Maisto papildai sportininkų mityboje
L. Tubelis, A. Vilkas, R. Dadelienė. 15–17 metų dviratininkių fizinio išsivystymo, parengtumo ir funkcinio pajėgumo rodikliai, jų kaita, ryšys su specialiuoju darbingumu
A. Gavorka, A. K. Zuoza. Motyvacijos ir grįžtamosios informacijos reikšmė tinklininkių šoklumo ugdymui varžybų laikotarpiu
R. Dadelienė, A. J. Juozaitis, B. Skernevičienė, L. Pavlovskaja. Lietuvos plaukimo olimpinės rinktinės
kandidatų parengtumo kaitos per 2003 metų ciklą analizė
 
2004 2
A. Poviliūnas. Lietuvos olimpinio sąjūdžio pripažinimo 80-metis
V. Skyrienė, D. Satkunskienė, M. Margis. Įvairaus amžiaus kvalifikuotų plaukikų starto kinematinė analizė K. Kardelis, S. Domarkiene, E. Maciulevičienė. Vidutinio amžiaus gyventojų požiūrio į fizinį aktyvumą sąsajos su socialiniais bei sveikatos rizikos veiksniais
V. Čingienė, S. Laskienė. Trenerių rengimo iššūkiai besikeičiančioje aplinkoje
U. Szmatlan-Gabrys, M. Holub, M. Ozimek, A. Mroz, T. Gabrys. Evaluation of anaerobic endurance of rowers in laboratory tests
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, V. Briedis, K. Steponavičius. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių veiklos varžybų laikotarpiu sociologiniai tyrimai
R. Paulauskas, R. Paulauskienė. Lietuvos jaunių krepšinio rinktinės kandidačių fizinio išsivystymo ir funkcinio pajėgumo kaitos analizė
N. Žilinskienė, D. Radžiukynas. Specialių greitumo jėgą ugdančių fizinių krūvių optimizavimas mikro- ir mezocikluose
E. Balčiūnas, M. Rudzinskas, J. Skernevičius, M. Pečiukonienė, E. Švedas. Didelio meistriškumo baidarininkų rengimo priešolimpiniu metiniu ciklu analizė
R. Malinauskas, V. Malinauskienė. Psichologinio rengimo programos poveikis didelio meistriškumo stalo tenisininkų savireguliacijai ir savikontrolei
D. Radžiukynas, E. Kemerytė-Riaubiene, R. Aukštuolytė. Pedagoginiai krepšininkių rengimo ypatumai studijų Vilniaus pedagoginiame universitete sąlygomis
A. Špokas, P. Tamošauskas, D. Višinskienė. Fizinio ugdymo skatinimo priemonių poveikis studentų ištvermei
P. Tamašauskas, S. Poteliūnienė, P. Karoblis, A. Poviliūnas. Studentų fizinis ugdymas Lietuvos aukštosiose mokyklose humanistinės pedagogikos kontekste
R. Kviklienė, A. Vilkas. Fiziškai pasyvių paauglių fizinio parengtumo kaita
 
2004 3
P. Karoblis. Olimpinio švietimo raidos tendencijos pasaulyje
S. Stonkus. Retrospekcija – olimpinės triados esmės, vertybių kaitos priežasčių ir pasekmių suvokimo būdas
A. Poviliūnas. Olimpizmas: istorija, dabartis, ateitis
I. Smalinskaitė, L. Tubelis. Švietimo per sportą fenomenas Europos Sąjungos šalyse
R. Mikalauskas, V. Večkys, N. Večkiene, A. Muliarčikas. Kūno kultūros ir sporto vadybos modernizavimo metmenys (teorinis požiūris)
A. Laskytė, S. Laskienė. 15–17 metų sportuojančių moksleivių agresijos raiška
E. Pečiūnas, B. Quistroff, A. Skurvydas, G. Volungevičius. Energijos apykaita priekiniame blauzdos raumenyje išemijos sąlygomis esant skirtingam raumens ilgiui
A. Gocentas, A. Landor, A. Andziulis. Aerobinio parengtumo parametrų ir krepšinio treniruotės pratimų intensyvumo koreliaciniai ryšiai
S. Poprzecki. The influence of exercise and antioxidant supplementation on antioxidant system connected with the blood glutathione
T. Venckūnas, A. Buliuolis, A. Stasiulis, J. Kudirkaitė, A. Jakubauskas. Nuosekliai didinamo krūvio mezociklo poveikis bėgikų aerobiniam pajėgumui ir varžybų rezultatams
S. Kamandulis. A. Skurvydas, M. Brazaitis. Pakartoto krūvio efektas esant skirtingam keturgalvio šlaunies raumens ilgiui
S. Žak, M. Spieszny. Kinetics and dynamics of co-ordination skills in children practicing handball
H. Stoklosa. Ultrasonographic assessment of bone mass density in ice-hockey players from the sport school
J. P. Jankauskas. Kūno kultūra ir sportas Vilniaus universitete (1579–2004)
R. Mažeikienė, L. Kalvaitienė. Lietuvos moterų sporto asociacijos 1994–2003 metų veiklos analizė
 
2004 4
P. Karoblis. Sporto mokslo raidos problemos
A. Grūnovas, N. Janutis. Sportininkų, prisitaikiusių prie skirtingo kryptingumo fizinių krūvių, blauzdos raumenų kraujotakos ypatumai po lokalaus dinaminio darbo
V. Rodičenko. Doping Abuse in the Aspect of the Criminal Law
D. Karanauskienė, K. Kardelis, S. Šukys. Sportinio identiteto kaip tiriamojo konstrukto metodologiniai ypatumai
A. Bingelis, J. Daniševičius, K. Pukėnas, S. Zdanavičienė. Akademinių dviviečių valčių irklavimo ekonomiškumo lyginamoji analizė
D. Radžiukynas, A. Šatas, M. Kildišius. Krepšinio pratybų ir kūno kultūros programų sąveika rengiant
jaunuosius krepšininkus
A. Raslanas, L. Venclovaitė. Irkluotojų varžybinės taktikos tyrimai
A. Čepulėnas, A. Dabravolskas. Slidininkų lenktynininkų nuotolio įveikimo taktika Solt Leik Sičio žiemos olimpinėse žaidynėse
K. Milašius, J. Moskvičiovas, J. Skernevičius, A. Raslanas, J. Karosienė. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkų rengimas ketvirtaisiais olimpinio ciklo metais
J. Eider. Selected features of a sports mastery model of volleyball teams taking part in European Championship 2003
P. Cieszczyk, R. Buryta. Visua1ization as one of ways to aid in sports techniques training
L. Meidus. Koedukacinis sprendimų priėmimas žaidžiant rankinį
R. Aleksandravičienė, A. Stasiulis. Sportinės aerobikos atstovių aerobinis pajėgumas nenutrūkstamo fizi­nio krūvio metu
A. Kepežėnas, G. Voroneckas, A. Vilkas. Mergaičių paauglių lytinio brendimo įtaka fiziniam išsivystymui
ir širdies autonominiam reguliavimui
A. Zuoza, A. K. Zuoza, I. J. Zuozienė. ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybė Lietuvos sporto
bazėms modernizuoti irpritaikyti didelio meistriškumo sportininkų reikmėms
R. Malinauskas. Psichologinio rengimo reikšmė lengvaatlečių (metikų) priešvaržybinei būsenai
A. Dumčienė. Graikų-romėnų imtynių atstovų sėkmės motyvacijos ir sportinės sėkmės sąsajos
 
2005 1
P. Karoblis. Mokslininko išmintis visada vertinama
R. Szafraniec, M. Zatoń, Z. Jethon, A. Samołyk, I. Wierzbicka-Damska, E. Murawska-Ciałowicz. Analyzis of posture control after maximal long-lasting exercise in high performance athletes
S. Laskienė, A. Laskytė, K. Tumelytė. Trenerių atsparumo stresui ypatumai
A. Grūnovas, V. Šilinskas. Raumenų elektrostimuliacijos įtaka bėgikų periferinei ir sisteminei kraujotakai po lokalaus dinaminio darbo
H. Król, H. Stokłosa. Relationship among the biomechanical parameters of vertical jump and anthropometrical values of the students of Academy of Physical Education
A. Pytasz, A. Urbańska. Studies on non-linear increase in oxygen uptake during incremental exercise test in students of physical education
E. Zemkova, J. Viitasalo, H. Hannola, M. Blomqvist, N. Konttinen, K. Mononen, V. Pahtaja, R. Sirviö. Sensory organization test in diagnostics of post-exercise postural stability in athletes
R. Malinauskas. Didelio meistriškumo rankininkų bendravimo ypatumai
K. Miškinis. Psichologinė parama Lietuvos sportininkams, besirengiantiems Atėnų olimpinėms žaidynėms
L. Meidus. Psichologiniai sutelktumo parametrai, darantys įtaką rankinio komandų socialinei ir psichologinei brandai
V. Streckis, V. Butkus, D. Radžiukynas, G. Gorianovas. Lietuvos lengvosios atletikos moterų daugiakovės rinktinės sportinių rezultatų kaita Europos taurės varžybose 1999–2003 m.
J. Jaščaninas, E. Kriškoviecas, N. Jaščaninienė, S. Bojčenko. Kai kurie sambo imtynininkų organizmo fizinio ir funkcinio parengtumo rodikliai
E. Rudas, A. Skurvydas, G. Plytnikas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus berniukų akcentuotai ugdomo šoklumo kaita
M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė. Sportininkų organizmo aprūpinimo mikronutrientais faktinės būklės įvertinimas
J. Dembinski. Assessment of players’ activities in basketball
R. Sadzevičienė, J. Poderys. Koncentruotų aerobinių krūvių įtaka didelio meistriškumo sprinterių greitosios adaptacijos ypatybėms
K. Milašius, M. Pečiukonienė, B. Skernevičienė, V. Baškienė, E. Švedas. Maisto papildų vartojimas sportininkų rengimo praktikoje
 
2005 2
R. Gulbinas. Olimpiečių rengimo technologijų naujovės
D. Purvys, R. Krušinskienė, A. Skarbalius, R. R. Strielčiūnas. Lietuvos vyrų rankinio rinktinės žaidimo 2001–2004 metais ypatumai
B. Statkevičienė Analysis of 2003 Swimming Results for Lithuanians Competing at the United States University Conference Championships
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, V. Briedis, K. Steponavičius. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių veiklos olimpiniu ciklu sociologiniai tyrimai
D. Mickevičienė, D. Bulotienė, I. Ramanauskienė, G. Mamkus, V. Streckis, A. Stanislovaitis, V. Gedvilas, A. Skurvydas. Raumens atsigavimo dinamika po fizinio krūvio, sukeliančio metabolinį nuovargį ir mechaninę pažeidą
L. Venclovaitė. Moterų irkluotojų, Atėnų olimpinių žaidynių dalyvių, amžiaus, kai kurių somatinių rodiklių ir sporto rezultatų analizė
A. Tomczak, R. M. Kalina, T. Jasinski. Military cadets’ appraisal of suitability of „the survival multi-discipline event“ as a multidimensional psychomotor competence test in the domain of survival
E. Balčiūnas, M. Rudzinskas, E. Švedas, J. Skernevičius Baidarininkų rengimo olimpiniu ciklu analizė
K. Milašius, A. Jakimavičius, K. Steponavičius, R. Slavuckienė. Treko dviratininkės S.K. fizinių ir funkcinių galių kaita olimpiniu rengimo ciklu
J. Čepelionienė, V. Ivaškienė. Lietuvos fechtuotojų ir penkiakovininkų sportinės veiklos motyvai
R. Kreivytė, A. Čižauskas. Didelio meistriškumo krepšininkių lokomocinio greitumo ir greitumo jėgos rodiklių kaita metiniu sportinio rengimo ciklu
I. Wierzbicka-Damska, A. Samołyk, Z. Jethon, E. Murawska-Ciałowicz. The specificity of body composition in given sport disciplines
R. Paulauskas, R. Paulauskienė, A. Levinsonienė. Lietuvos jaunučių krepšinio rinktinės rengimas Europos čempionatui ir adaptacijos prie fizinių krūvių ypatumai
L. Tubelis, A. Vilkas, R. Dadelienė, D. Baubinienė. Jaunųjų krepšininkių organizmo adaptacijos ypatumai
D. Vizbaraitė, G. Petronytė. Paauglių fizinio aktyvumo kaitos analizė lyties ir sveikatos aspektu
A. Budreikaitė. Jaunųjų dviratininkų sportinės veiklos ir gyvenimo būdo sąsajos
 
2005 3
P. Karoblis. Olimpizmo dvasinė kultūra – visų tautų nuosavybė
S. Laskienė. Europos sporto mokslo tendencijos: modernaus metodo paieška ar teorijų trianguliacija?
D. Satkunskienė, A. Stanislovaitis, D. Radžiukynas.Lietuvos ir pasaulio šuolininkų į tolį biomechaninių charakteristikų lyginamoji analizė
R. Serafin, M. Golema, A. Siemienski. Biomechanical parameters of swings on rings
A. Alekrinskis, A. Stasiulis, E. Talačka, E. Pečiūnas.Skirtingo amžiaus ir meistriškumo baidarininkų ir kanojininkų aerobinis pajėgumas
A. Šarkauskienė.Geriausių Lietuvos 1500 ir 3000 m bėgikų rezultatų kaitos (1980–2003 m.) edukacinis vertinimas
A. Čepulėnas.Lietuvos Slidinėjimo čempionės Irinos Terentjevos sportinio rengimo technologija 15–20 metų amžiaus tarpsniu
V. Ivaškienė, A. Grincevičius, R. Stakienė, J. Sajūtė, E. Rudas, S. Sriubas.Lietuvos jaunimo šotokan karatė rinktinės narių technikos veiksmų sklaida ir rezultatyvumas
R. Malinauskas, O. Batutis, D. Jetkevičius.Aerobikos sportuotojų vidinės ir išorinės motyvacijos formavimo ypatumai
L. Vaisetaitė.Fizinio skausmo įveikos strategijos sporte
L. Bagdonienė, V. Blauzdys.Prasmingos kūno kultūros pamokos ir jų įtaka V klasės mokinių fizinėms ypatybėms
A. Vilkas, J. Raškauskienė.5–12 klasių mergaičių požiūrio į kūno kultūrą formavimasis ir kaita
J. J. Grigonienė.Pradinių klasių mokinių poreikį mokytis plaukti lemiantys veiksniai
K. Görner.Changes in motor performance capacity of athletes under the influence of hiking activities
 
2005 4
K. Miškinis.Sportas ir taika
B. S. Sabaitė, R. Grumadaitė.Lietuvos neįgaliųjų sporto istorijos bruožai
B. Statkevičienė.Pasaulinių karų poveikis olimpinių žaidynių plaukimo varžybų rezultatams
K. Karpavičius.Organizuoto neįgaliųjų sporto ir vežimėlių krepšinio pradžia Lietuvoje (1988–1995)
A. Šatas, K. Milašius, R. Dadelienė.Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės narių organizmo adaptacijos ypatumai rengiantis Europos čempionatui ir kurčiųjų olimpinėms žaidynėms
D. Bulotienė, A. Skurvydas, D. Mickevičienė, G. Mamkus, R. Endrijaitis, P. Zachovajevas.Kartotinių šuoliavimo krūvių poveikis raumenų nuovargio ir atsigavimo dinamikai
J. Rauckis, R. Jančiauskas.Klaipėdos miesto gyventojų saviugda ir kūno kultūros poreikis
A. Baubinas, J. Saplinskas, L. Samsonienė.Būsimųjų gydytojų požiūrio į aktyvų judėjimą vertinimas
N. Jaščianinienė, J. Jaščaninas, M. Radzijevska, E. Kriškoviecas.Savigynos imtinininkų organizmo hormoninė reakcija į treniruotės ir varžybų krūvius
I. J. Zuozienė, A. Šmigelskaitė, A. K. Zuoza, J. J. Grigonienė.Naujovių dėstant kūno kultūros dalyką plėtotė kaip prielaida, skatinanti studenčių fizinę saviugdą
S. Poteliūnienė, J. Jankauskas, J. Dumskis.Kūno kultūros vyksmo Lietuvos neuniversitetinio tipo aukštosiose mokyklose ypatumai
R. Kviklienė, A. Vilkas, R. Kontorovičienė.Įvairių edukacinių veiksnių įtaka VII–VIII klasių mergaičių nuomonei apie kūno kultūros pamokas
V. Čingienė, M. Gobikas.Organizaciniai sporto renginių vadybos ypatumai: lyginamoji teorijos ir praktikos analizė
A. Gailiūnienė.Ką gali duoti genomikos, protoemikos ir bioinformatikos laimėjimai sporto mokslui?
V. A. Rogozkin, I. V. Astratenkova, A. M. Druževskaja, O. N. Fedorovskaja.Polinkį greitumo jėgos sporto šakoms lemiantys genai
 
2006 1
S. Stonkus.Lietuvos filosofų, pedagogų, švietėjų indėlis klojant kūno kultūros, sporto mokslo pamatus
P. Karoblis.Mokslo žinių trūkumas – didžiausias pavojus trenerio profesijai
A. Skarbalius.Elito rankininkų kūno sudėjimo, varžybinės patirties, amžiaus įtaka 2005 metų pasaulio čempionato sportiniams rezultatams
R. Malinauskas, G. Bukauskas, V. Ivaškienė.Trenerio bendravimo su sportininkais ypatumai (15–18 metų krepšininkų ir imtynininkų akimis)
R. Gulbinas, A. Kuzmienė.Sporto mokslo raidos Lietuvos kūno kultūros akademijoje bruožai
L. Venclovaitė, A. Raslanas.Vyrų ir moterų irkluotojų taktika olimpinėse žaidynėse
A. Žebrowska, S. Poprzęcki.Effect of endurance training on anabolic and catabolic hormones concentration
K. Milašius, J. Skernevičius.Pasaulio galiūnų čempiono sportinio rengimosi ir fizinių bei funkcinių galiūnų charakteristika
E. Dybińska.Selected somatic and functional factors and the speed of learning and teatching of swimming activities to ten-year-old children
J. Poderys, E. Venskaitytė, K. Poderytė, M. Ežerskis, A. Buliuolis.Dvikovos sporto šakų atstovų atsigavimo procesoypatybės ir jų kaita po didelės apimties koncentruotų jėgosgreitumo krūvių
T. Gabrys, U. Szmatlan-Gabrys, M. Ozimek, R. Staszkiewicz.The diagnostics of the ice hockey players - from laboratory to field methods
G. Girdauskas, B. Girdauskienė, R. Kazakevičius.Ledo ritulininkų specialiojo fizinio parengtumo kaita pubertatiniu laikotarpiu
H. Stoklosa.The age at menarche and regular menstruations and ultrasonographic assessment of bone structure in female athletes engaged in competitive sports
N. Žilinskienė, D. Radžiukynas.Didelio meistriškumo Lietuvos šuolininkių į aukštį sportinio rengimo didaktinės kryptys
R. Kurganas, A. Raslanas, J. Karosienė, E. Petkus.Lengvasvorių irkluotojų fizinio išsivystymo, fizinio ir funkcinio pajėgumo charakteristika
A. Čepulėnas.Lietuvos olimpinės slidinėjimo rinktinės kandidatų treniravimo ypatumai slidinėjimo pratybų mezociklais vasaros ir rudens laikotarpiu
 
2006 2
K. Miškinis. Sporto mokslas Lietuvoje
S. Šukys. Nuostatų į sportinės veiklos dalyvių elgesį tyrimo instrumentarijaus metodologinis pagrindimas
D. Nawarecki, M. Jagusz. Physical education teacher as a model of correct health behavior
A. Šarkauskienė. Lietuvos moterų 1500 ir 3000 metrų bėgimo rekordų ir geriausių rezultatų (1980–2005 m.) kaita
J. Jankauskas. Sportas, taika ir aplinka
Š. Šniras, R. Malinauskas. Jaunųjų krepšininkų varžybinių psichologinių įgūdžių lygio kaita dėl ugdymo programos poveikio
L. Meidus, K. Krupecki. Sporto komandų žaidėjų aktyvumo ir savireguliacijos psichologiniai ypatumai
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, V. Briedis, K. Steponavičius. Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių metiniociklo (2005 m.) veiklos tyrimai
S. Stonkus, K. Matulaitis.Didelio meistriškumo krepšininkų lokomocijos per rungtynes ypatumai
R. Rutkauskaitė, A. Skarbalius. Meninės gimnastikos sportininkių (9–14 metų) kūno sudėjimo ir sportinių rezultatų
sąveikos ypatumai
D. Radžiukynas, V. Sakalys, M. Godliauskas. Privalomosios karo tarnybos karių fizinio ugdymo ypatumai
M. Katinas, A. Vilkas. Kūno kultūros programos sąsajos su 12 metų mergaičių koordinacinių gebėjimų kaita per mokslo metus
 
2006 3
A. Poviliūnas.Tarptautinis olimpinis sąjūdis šiandien: laimėjimai, darbai, problemos, ateities uždaviniai
P. Motiejūnas.Olimpinis sportas viešosios diplomatijos kontekste
P. Karoblis.Olimpinio švietimo humanistinės ištakos, perspektyvos ir problemos
H. Zdebska.The sports hero phenomenon
D. Radžiukynas, N. Žilinskienė, D. Radžiukynas.Šuolininkų į aukštį rengimo modeliavimas
R. Mikalauskas.Sporto organizacijos vadyba: globalizacijos tendencijos ir modernizavimo krypčių apžvalga
J. Poderys.Validity of uni-axial and tri-axial trunk accelerometry for monitoring of physical activity at stadium and free living conditions
M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė.Sportininkų maisto raciono, fizinio išsivystymo ir kraujo sudėties rodikliai bei jų tarpusavio ryšiai
E. Mleczko, J. Jaščaninas, A. Szafraniec.The training loading and the start efficiency of the mountain biking women world champion
A. Skarbalius, S. Lukonas.17–18 metų rankininkų detreniruotumo kitimas treniruojantis septynias savaites mažesniu intensyvumu ir dešimt savaičių pasyviai ilsintis
A. Kwasna, K. Zaton, M. Chrobot, B. Zysiak.Influence of body buoyancy on the results achieved by children training swimming
L. Tubelis, J. Skernevičius, K. Milašius, R. Dadelienė.Didelio meistriškumo įvairių sporto šakų sportininkų fizinio išsivystymo, fizinio ir funkcinio pajėgumo adaptaciniai ypatumai
V. J. Česnaitienė, D. Vizbaraitė.Tabako rūkymo ir alkoholio vartojimo paplitimas tarp kūno kultūros mokytojų
 
2006 4
P. Tamošauskas. Veiksniai, lemiantys kūno kultūros raidą Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose XXI a. iššūkių kontekste
J. Pospiech. Chosen problems of quality and evaluation of physical education
P. Karoblis, K. Steponavičius. Svarbiausios sporto treniruotės tobulinimo kryptys
M. Brazaitis, D. Mickevičienė, A. Skurvydas, L. Daniusevičiūtė, I. Ramanauskienė, A. Krasauskas, I. Zuozienė. Ar maksimalus krūvis pakeis judesio kaitą atliekant šuolius į aukštį iš vietos 30% maksimaliosios jėgos intensyvumu
A. Skarbalius. 2006 metų Europos čempionato rankininkų varžybinės patirties, amžiaus, ūgio rodiklių įtaka sportiniams rezultatams
L. Meidus. Psichologiniai prieštaravimai kaip konfliktų priežastys sportinių žaidimų komandose
O. Monkevičienė, V. Blauzdys. Aukšto ir žemo socialinio statuso šeimose augančių vaikų sveikatos saugojimo kompetencija
A. Vilkas, A. Kepežėnas, M. Katinas. Skirtingo amžiaus mergaičių fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir lytinio subrendimo ryšys
R. Puniškienė, S. Laskienė. Sportuojančių paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir savigarbos ypatumai
V. Gudžinskienė. Pradinių klasių mokinių fizinis aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai
S. Poteliūnienė, L. Tubelis, R. Dadelienė, J. Skernevičius. VPU kūno kultūros specialybės studentų fizinio išsivystymo, fizinio pajėgumo ir kai kurių vegetacinių rodiklių koreliaciniai ryšiai
J. Šventoraitytė, E. Venskaitytė, K. Poderytė, A. Paulauskas. Angiotenziną konvertuojančio fermento geno polimorfizmo sąsajos su širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos ypatybėmis
A. Gailiūnienė, E. Kemerytė-Riaubienė. Genų dopingas – viena aktualiausių sporto mokslo problemų
 
2007 1
A. Raslanas, P. Karoblis, S. Poteliūnienė, K. Steponavičius, V. Briedis.Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių metinio ciklo (2006 m.) veiklos sociologiniai tyrimai
V. Issurin.Altitude training: an up-to-date approach and implementation in practice
V. Driukov.Pedagogical management of adaptations to training in athletes participating in a modern pentathlon
J. Poderys, B. Miseckaitė, M. Ežerskis.Sportininkų organizmo adaptacijos ypatybės nuvykus į XXIX olimpiados žaidynių sostinę Pekiną
D. Bulotienė, L. Venclovaitė, V. Papievienė, A. Alekrinskis.Geriausių šaulių rezultatų pasaulio čempionatuose ir olimpinëse žaidynėse analizė
E. Petkus, A. Raslanas, A. Opalnikova, V. Baškienė.Lietuvos rinktinės irkluotojų fizinių ir funkcinių galių kaita metiniu rengimo ciklu ir jų sąsaja
I. J. Zuozienė, A. Skurvydas, D. Mickevičienė, A. K. Zuoza, R. Endrijaitis, S. Ivanovė. Judesių reakcijos laiko ir greičio analizė
E. Balčiūnas, M. Pečiukonienė, J. Skernevičius, E. Švedas.Baidarininkų specialųjį parengtumą sąlygojantys veiksniai
E. Venskaitytė, J. Šventoraitytė, K. Poderytė, A. Paulauskas.Endogeninių ir egzogeninių veiksnių įtaka didelio meistriškumo sportininkų širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniams rodikliams atliekant fizinius krūvius
L. Tubelis, K. Milašius, R. Dadelienė.Dviratininkių specialųjį parengtumą sąlygojantys veiksniai
K. Milašius, J. Skernevičius, J. Moskvičiovas.Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkų fizinių bei funkcinių galių sąsaja ir lyginamoji analizė
K. Krupecki, J. Jaščaninas, J. Eider, A. Wojciechowski N. Jačaninienė, P. Cięszczyk.Keturvietės valties irkluotojų, 2005–2006 m. pasaulio čempionų, daugiamečio treniruotės ciklo ir organizmo funkcinių rodiklių analizė
T. Gabrys, M. Ozimekz, M. Szczerbowski.The relationship between efficiency and the volume and structure of training loads of 16–17 aged football players
R. Buryta, A. Skurvydas, V. Novikovas, V. Streckis, K. Krupecki, M. Buryta, P. Lesiakowski.Maximal power of football players in preparation period
 
2007 2
P. Karoblis.Kokio sporto mokslo reikia Lietuvai
V. Ööpik, S. Timpmann.The effects of sodium citrate ingestionon metabolism and physical performance capacity
I. Ramanauskienė, A. Skurvydas, M. Brazaitis, V. Linonis, D. Mickevičienė, L. Stasiulevičienė.
Šildymo ir šaldymo poveikis raumens nuovargiui ir atsigavimui, jo priklausomumasnuo lyties
S. Šukys, L. Kardelienė, K. Kardelis.Lietuvos kūno kultūrosakademijos studentų nuostatų į dorovines vertybes sporte ypatumai
V. Gulbinskienė, R. Malinauskas, A. Skarbalius.Šaulių psichinio parengtumo įvertinimas
L. Meidus, V. Ivaškienė.Grupinio užduočių sprendimo ypatumai žaidimo veiklos sąlygomis
M. Katinas, L. Mikutienė, I. Katinienė.Pratimų ant buomo pagrindinių elementų mokymosi ypatumai ir jų sudėtingumo kaita
A. Buliuolis, E. Trinkūnas, B. Miseckaitė, A. Grūnovas.Sportininkų organizmo atsigavimo vyksmo po kartotinių anaerobinių
alaktatinių ir laktatinių krūvių ypatybės
A. Grūnovas, V. Armalas, J. Poderys.Arterinės kraujotakos blauzdos raumenyse ir arterinio kraujo spaudimo kitimai po maksimaliosios valingos jėgos matavimų
Š. Šniras.Moral skills of basketball school students at the age 10–12 years and 13–15 years
R. Malinauskas.Jaunių (17–18 metu) krepšininkų ir futbolininkų bendrasis ir fizinis savaveiksmingumas: empirinio tyrimo rezultatai
L. Grajauskas, A. Čepulėnas.Treniravimo metodikų poveikis 12–14 metų orientacininkų varžybinės veiklos gebėjimams
R. Dadelienė, M. Pečiukonienė.Jaunųjų plaukikų fizinių ir funkcinių galių tyrimo duomenų analizė
M. Baranauskas, L. Tubelis, M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Švedas.Jaunųjų sportininkų mitybos organizavimo įvertinimas
 
2007 3
S. Laskienė.Perfekcionizmas elitiniame sporte: filosofiniai ir psichologiniai ypatumai
A. Čepulėnas.Elito slidininkių lenktinininkų varžybinės veiklos charakteristika
V. Šilinskas, A. Stanislovaitis, J. Kudirkaitė, R. Martusevičienė.Pasaulio lengvosios atletikos čempionatų disko metimo rungties dalyvių (vyrų) antropometrinių duomenų, amžiaus ir sportinių rezultatų sąveikos ypatumai
L. Meidus.Pedagoginis sporto poveikis sportininkų bendravimui ir sąveikai
A. Alekrinskis, L. Venclovaitė, V. Papievienė, D. Bulotienė, R. Martusevičienė.Baidarininkų ir kanojininkų varžybinė veikla 2006 m. Pasaulio čempionate
L. Daniusevičiūtė, A. Emeljanovas, J. Poderys, A. Venckaitytė, M. Brazaitis, I. Ramanauskienė.11–14 metų amžiaus vaikų pusiausvyros ir sensomotorinių rodiklių kaita
L. Tsekhmistro, N. Ivanova.Influence of magnetotherapy on heart rate variability and external breathing of elite athletes
A. Kajėnienė, A. Vainoras, R. Žumbakytė, Z. Navickas, R. Gutkovas.Krepšininkų ir futbolininkų submaksimalaus veloergometrinio mėginio rodiklių histerezės analizė
S. Poteliūnienė, D. Kudaba.Studenčių fizinės būklės kaita per 1995–2005 metus
J. Poderys, A. Vainoras, S. Korsakas, L. Gargasas, V. Miskinis, A. Buliuolis, R. Ruseckas.ECG and motion activity monitoring during the walking and running tasks
N. Žilinskienė, L. Tubelis, D. Radžiukynas.Socialiniai, sportiniai veiksniai, skatinantys treniruotis jaunus lengvaatlečius
E. Grinienė, S. Zablackaitė.Sportuojančių 16–18 metų mokinių gyvenimo kokybė
D. Majauskienė, J. Paulauskienė.Kauno sporto veteranų klubo „Ąžuolynas“ įkūrimas ir veiklos bruožai
E. Adaškevičienė, A. Budreikaitė.12–14 metų mokinių požiūris į kilnų elgesį ir jo raiška sportinėje veikloje
 
2007 4
J. Jankauskas.Olimpiniam sąjūdžiui – žalią aplinką ir žalią šviesą visame pasaulyje
G. Onusaitytė, A. Skarbalius.Lietuvos vyrų rankinio rinktinės 2004–2006 metų laikotarpio žaidimo ginantis ypatumai
A. Baubinas, R. Gurevičius, L. Samsonienė, K. Jankauskienė, G. Zavadskis.Neįgaliųjų sportininkų sveikatos savivertė ir jai įtaką darantys veiksniai
J. Kudirkaitė, A. Skurvydas, E. Lingytė, K. Pukėnas.Mokymasis pakeičia greitų ir tikslių izometrinių susitraukimų tikslumo ir kaitumo priklausomybę nuo potenciacijos
M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė, R. Dadelienė.Kai kurių Lietuvos didžiausio meistriškumo sportininkų maisto racionų charakteristika
E. Adaškevičienė, Z. Birontienė.5–7 metų vaikų koordinaciniai gebėjimai ir ugdymo įtaka rezultatų kaitai
M. Baranauskas, L. Tubelis, R. Stukas, E. Švedas.Sportininkų pasitenkinimo organizuotu maitinimu tyrimas
M. Szepelawy, S. Kozuszko, J. Cholewa, J. Sobon.The impact of the plyometric exercise on muscular strength of the lower and upper limbs in young footballers
N. Jaščaninienė, J. Moneta-Chwalbińska, M. Buryta, R. Buryta, M. Makris.The structure of sprint performance during a football match: influence of creatine supplementation
D. Radžiukynas, A. Čižauskas, E. Kemerytė-Riaubienė.Krepšininkų motorika ir jos vertinimo metodika
J. Jaščaninas, A. Prijmakov, E. Kriškovecas, S. Bojčenko.Skirtingo sportinio meistriškumo imtynininkų funkciniai, fizinio parengtumo ir somatiniai rodikliai
R. Kviklienė, L. Mikutienė.Būsimų kūno kultūros mokytojų fizinių ypatybių lavinimo įvairinimas aerobikos pratimais per gimnastikos pratybas
D. Paškevičienė, V. Ginevičienė, V. Semaška, R. Kiserauskaitė.Sportinio masažo įtaka lengvaatlečių organizmo morfologiniams ir funkciniams rodikliams
 
2008 1
Č. Garbaliauskas, J. Poderys. Lietuvos studentų sporto raida ir sporto mokslas
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, V. Briedis, K. Steponavičius. Rengimasis Pekino olimpinėms žaidynėms: olimpinės rinktinės trenerių veiklos 2007 metų analizė
S. Laskienė, D. Anusauskaitė. Savanorystės fenomeno sporto sektoriuje ypatumai
A. Dumčienė, S. Sipavičienė, I. Ramanauskaitė. Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų rengimas mokinių fizinės saviugdos gebėjimų ugdymui
B. Statkevičienė, T. Venckūnas, A. Urbonienė. Lietuvos didelio meistriškumo šotokan karatė sportininkų antropometriniai rodikliai
D. Radžiukynas, A. Čižauskas, E. Kemerytė-Riaubienė, D. Radžiukynas. Geriausių Lietuvos (LKL) ir Europos krepšininkų pagrindinių žaidimo rodiklių lyginamoji analizė
A. Kuzmienė, I. Čikotienė. Lietuvos kūno kultūros akademijos sportuojančių ir nesportuojančių studentų mokymosi motyvacijos ypatumai
M. Brazaitis, A. Skurvydas, I. Ramanauskienė, L. Daniusevičiūtė. Kelio tiesiamųjų raumenų jėgos svyravimo priklausomybė nuo temperatūros atliekant MVJ 2 min
M. Szepelawy, J. Cholewa, R. Roczniok, D. Nawarecki. The use of a mathematical model for evaluation of the effectiveness of given training exercises in swimming
A. Šatas, K. Milašius. Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinių, funkcinių galių kaita ir varžybinė veikla
R. Lukauskas, V. Morkūnienė, E. Abušovas. Septynkovė: struktūra, rengimosi strategija
R. Paulauskas.Įvairaus amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinių rengimo ir žaidėjų organizmo prisitaikymo prie fizinių krūvių ypatumai
 
2008 2
A. Poviliūnas.Sportas ir politika: teorija ir praktika šių laikų olimpinėje istorijoje
R. Malinauskas, Š. Šniras.Psichologinio rengimo programos poveikis didelio meistriškumo krepšininkų psichologiniams įgūdžiams
Z. Vazne.Psychometric properties of the Latvian version of the group environment questionnaire test
R. Jankauskienė, S. Pajaujienė, A. Kisielienė.Sportuojančių studentų valgymo sutrikimų rizika ir požiūris į savo kūno masės kontrolę
L. Meidus, D. Radžiukynas.Rankininkų žaidimo veiklos veiksmingumas
A. Kalvėnas, B. Sabaitė.Kai kurių asmenybių indėlio į Lietuvos kūno kultūrą ir sportą ypatumai 1920–1940 metais
L. Venclovaitė.2005 ir 2006 m. pasaulio irklavimo čempionatų olimpinių valčių klasių lenktinių taktika
A. Dumčienė, V. Ivaškienė.Silpniausiai išlavintų fizinių ypatybių ugdymas taikant fizinę saviugdą skatinančius metodus
G. Girdauskas, K. Pukėnas.Akcentuotai dvi savaites povaržybiniu laikotarpiu lavintos 15–16 metų ledo ritulininkų raumenų jėgos kaita
A. Medonis, V. Blauzdys.Pasirinkto fizinių pratimų komplekso poveikis vaikinų fizinėms ypatybėms
P. Mockus, G. Jusas, A. Mockienė, T. Venckūnas.Skirtingo amžiaus ir lyties orientacininkų kojų raumenų galingumas ir vargstamumas atliekant vertikalius šuolius
I. Rybina.Metabolic evaluation of elite rowers with risk of stone formation
A. Vilkas, A. Kepežėnas.Skirtingo amžiaus ir biologinės brandos paauglių (berniukų) fizinio vystymosi ir fizinio parengtumo kaita
E. Lingytė, A. Skurvydas, J. Kudirkaitė, A. Stanislovaitis.Amžiaus įtaka šuolių atlikimo tikslumui ir stabilumui mokymosi metu
 
2008 3
J. Poderys.Olimpinių žaidynių Pekine iššūkiai sporto mokslui
R. Naul.Olympic pedagogy as a theory of development of ethical and humanistic values in education
A. Teja.Sport and art in antiquity
S. Gečas.Lietuvos kariuomenės sporto raida (1919–1940)
R. Malinauskas.Sportuojančių Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų vertybės
S. Šukys, L. Kardelienė, K. Kardelis.Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų nuostatų dėl dorovinių vertybių sporte ypatumai sportinės identifikacijos kontekste
A. Dumčienė, S. Sipavičienė, I. Ramanauskienė.Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų rengimas ugdyti mokinių fizinės saviugdos gebėjimus
D. Radžiukynas, N. Žilinskienė.Jaunųjų šuolininkų atranka
D. Vizbaraitė, D. Razmaitienė, T. Venckūnas, R. Želnienė.Sportininkų mityba ir angliavandenių vartojimo prieš fizinį krūvį poveikis pratimo trukmei
S. Poprzęcki, A. Zając, T. Gołab.Consequences of vitamin C supplementation in competitive athletes during incremental exercise
K. Poderytė, A. Buliuolis, J. Poderis, A. Grūnovas.Aktyvios plaučių hiperventiliacijos ir kvėpavimo sulaikymo įtaka širdies funkcinių rodiklių ir periferinės kraujotakos kaitai bei deguonies prisisotinimui raumens audinyje
L. Gervickienė, L. Stasiulevičienė, R. Aleksandravičienė, D. Rėklaitienė.Kineziterapijos poveikis Dauno sindromą turinčių vaikų fiziniam išsivystymui ir motoriniams įgūdžiams
 
 
2008 4
A. Poviliūnas.Reikšmingos Lietuvos olimpinio sąjūdžio sukaktys: 20 metų atkurtam Olimpiniam komitetui ir 85 metai nuo pirmųjų šalies sportininkų startų olimpinėse žaidynėse
S. Dadelo, P. Tamošauskas, V. Sakalys, D. Višinskienė.Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmo kurso studentų požiūrio į kūno kultūrą kaita per mokslo metus
A. K. Zuoza, A. Dumčienė, J. Simanavičienė, I. J. Zuozienė.Pedagoginių gebėjimų ugdymas savarankiško darbo pedagoginėmis užduotimis
R. Malinauskas, A. Stočkus.Lietuvos dvikovos sporto šakų trenerių profesinis perdegimas
S. Šukys.Būsimųjų kūno kultūros specialistų nuostatų į dorovines vertybes sporte kaita studijų metais
L. Meidus.Rankininkų sąveikos ugdymo ypatumai
K. Georgiadis.The implementation of Olympic education programs at world level
A. Gocentas, A. Juozulynas, A. Landõr, N. Jaščaninienė.Relations between the quality of recovery and aerobic capacity in team – sport athletes
A. Stanislovaitis, J. Stanislovaitienė, E. Kavaliauskienė, A. Skurvydas, A. Vilkaitis.Didelio meistriškumo sportininkų, adaptuotų prie skirtingų fizinių krūvių, bėgimo greičio rezultatų kaita
V. Bružas, P. Mockus, A. Čepulėnas, V. V. Mačiulis.Lietuvos rinktinės boksininkų kūno sudėjimo, atletinio ir specialiojo fizinio parengtumo tyrimo duomenys ir jų sąsajos ryšiai
E. Murawska-Ciałowicz, Z. Jethon, A. Samołyk, I. Wierzbicka-Damska, R. Szafraniec.The correlation of oxidative stress with physical performance in cyclists
B. Statkevičienė.Researching worlds top swimmers‘ anthropometric indices of the past 50 yers
A. Šatas, K. Milašius.Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinės ir funkcinės galios bei žaidimo rodiklių charakteristika 2008 metų Europos čempionate
 
2009 1
P. Karoblis.Lietuvos olimpinė akademija: už humanizmą, olimpizmo idealus
V. Issurin.Past and present of high-performance training system: traditional and block periodization  
E. Petkus.Pasaulio jaunimo irklavimo vicečempiono ir olimpinių žaidynių prizininko rengimosi analizė ir parengtumo kaitos keturmečiu olimpiniu ciklu būdingi bruožai
R. Dadelienė, Ž. Ovsiukas, L. Tubelis.Plaukiko, Lietuvos rekordininko, pasaulio jaunių čempionato prizininko, olimpiečio, fizinio išsivystymo, fizinių galių ir funkcinio pajėgumo kaita keturmečiu olimpiniu ciklu
R. Paulauskas, A. Šatas, R. Paulauskienė.Moterų komandos krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių sąsaja
S. Oliynyk, I. Koval, N. Vdovenko, L. Babenko.Impact of the dietary supplement „Antihot“ on the parameters of general endurance and antioxidant status of athlete’s body
V. Ööpik, S. Timpmann.Weight loss and physical performance capacity in combat sports athletes: impact of nutritional factors
E. V. Planida.Specificity of influence of stretching on the functional status of elite athletes
M. Pečiukonienė, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė.Sportininkų mitybos, fizinio išsivystymo ir įmičio būklės tyrimas bei jų tarpusavio sąsajų vertinimas
D. Kudaba, A. Vilkas, P. Mockus.17–19 metų orientacininkų fizinio išsivystymo ir specialiojo parengtumo kaita metiniu treniruotės ciklu
L. Šližauskienė, A. Alekrinskis, D. Bulotienė, V. Papievienė, R. Šulnienė.Irkluotojų, 2008 m. olimpinių žaidynių Pekine dalyvių, amžiaus, kai kurių somatinių rodiklių ir sportinių rezultatų analizė
N. Masiulis, A. Skurvydas, S. Kamandulis, M. Brazaitis, G. Dargevičiūtė, V. Sukockas, E. Lingytė, M. Balčiūnas.Shortening-induced force depression in electrically activated human quadriceps femoris following stretch-shortening cycle exercise
V. Juškelienė, S. Ustilaitė.Lietuvos 16–19 metų mokyklą baigiančių mokinių fizinio aktyvumo įpročiai visuomenės sveikatos požiūriu
 
2009 2
A. Skurvydas.Sporto mokslas – sudėtingųjų dinaminių sistemų mokslas
K. Milašius, J. Moskvičiovas, J. Skernevičius.Lietuvos šiuolaikinės
penkiakovės sportininkų, Pekino olimpinių žaidynių prizininkų, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo raida keturmečiu olimpiniu ciklu
L. Tubelis, A. Jakimavičius, R. Dadelienė, A. Raslanas, K. Milašius.Didelio meistriškumo treko dviratininkių fizinio išsivystymo ir fizinių galių rodiklių kaita keturmečiu olimpiniu ciklu ir jų tarpusavio sąsaja
I. Pontaga, V. Larins, A. Konrads.Athletes’ heart structural and functional characteristics
L. Tsehmistro, N. Ivanova, A. Frolov.The assessment of indicators of cardiorespiration systems according to the methods of the functional control taking into account microelement balance
I. L. Rybina.Hormones concentration changes as a marker of the athlete’s adaptation by traveling across several time zones
H. Rusko.Training load, overtraining and recovery – use of heart rate variability measurements
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, K. Steponavičius, V. Briedis.Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių organizacinės struktūros ir veiklos tyrimai Pekino olimpinių žaidynių metiniu ciklu
R. Stukas, M. Pečiukonienė, E. Kemerytė-Riaubienė, V. Baškienė.Kai kurie riebalų apykaitos sportininkų organizme ypatumai
L. Loseva, T. Krukovskaya, M. Eliseeva.Estimation of the elemental status of the person in conditions of the raised physical activity in view of ecological conditions of residing
T. Gabryś, U. Szmatlan-Gabryś, M. Ozimek, R. Staszkiewicz.Criteria of ergometric dependence power vs. time in the assessment of anaerobic power and capacity in 18-year old hockey players
M. Balčiūnas, K. Matulaitis, S. Stonkus.Įvairaus amžiaus krepšininkų pagrindiniai fizinio ir techninio parengtumo rodikliai ir jų kaita
R. Žilinskienė, I. Girčytė.Some aspects of individual sport athletes’psychological preparation for the Beijing Olympic Games
D. Koblinec, R. Kreivytė.Lyginamoji metimų į krepšį, esant įvairiam fiziniam krūviui, tikslumo rodiklių analizė
 
2009 3
K. Milašius.Sporto mokslas Baltijos šalyse
V. Ginevičienė, V. Kučinskas, J. Kasnauskienė, E. Pranckevičienė, K. Milašius.Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų ACE ir PGC1A genetinių variantų reikšmė fiziniam pajėgumui
L. N. Nikolaevich, E. V. Morozova, E. М. Kornachenko.Change of gene family PPAR expression under physical training in childhood
D. Gražulis, R. Dadelienė, L. Tubelis, J. Skernevičius.Lietuvos 15–16 metų futbolininkų fizinio išsivystymo, parengtumo ir kai kurių funkcijų pajėgumo rodikliai, jų referencinės skalės
E. Petkus, A. Raslanas, R. Dadelienė, J. Skernevičius.Lietuvos olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos irkluotojų 2000 m nuotolio įveikimo laiko sąsaja su fizinio išsivystymo, fizinio ir funkcinio parengtumo rodikliais
V. Gulbinskienė, K. Pukėnas, A. Skarbalius.Didelio meistriškumo šaulio techninio parengtumo fenomenologinis tyrimas: intraindividuali analizė
S. Saulite, L. Cupriks, V. Fedotova.Characterization of attack element execution speed in taekwondo Itf
M. Baranauskas, L. Tubelis, R. Stukas, E. Švedas.Lietuvos olimpinio sporto centro sportininkų mitybos tyrimas
S. Laskienė, E. Kemerytė-Riaubienė, D. Vizbaraitė, D. Šertvytienė.Lietuvos kūno kultūros akademijos pirmo kurso studentų mitybos ypatumai
A. Baubinas, L. Samsonienė, K. Jankauskienė, G. Zavadskis, A. Kriaučiūnaitė.Lietuvos neįgaliųjų sportininkų mitybos įpročiai ir mitybos režimas
R. Jankauskienė, R. Kairaitis.Sveikatingumo centruose besimankštinančių asmenų kūno masę didinančių maisto papildų vartojimas
A. Šarkauskienė.Neformaliojo fizinio ugdymo veiklos ypatumai ir kaitos linkmės
 
2009 4
P. Karoblis.Dvidešimt metų olimpinio švietimo ir mokslo keliu
G. Onusaitytė, A. Skarbalius.Lietuvos moterų rankinio rinktinės parengtumo ypatumai
A. Čepulėnas, N. Kočergina.Didelio meistriškumo jaunimo grupių slidininkių varžybinės veiklos charakteristika
S. Sabaliauskas.Trenerio profesinės veiklos specifiškumo raiška
M. Baranauskas, L. Tubelis, R. Stukas, E. Švedas.Lietuvos olimpinės rinktinės ištvermės šakas kultivuojančių sportininkų faktinės mitybos įtaka energijos eikvojimui fizinio krūvio metu
K. Skučas, V. Skučas, B. Molik.Aerobic performance of wheelchair basketball players using the arm-cranking ergometer
R. Rutkauskaitė, A. Emeljanovas, V. Volbekienė, L. Trinkūnienė.Mokinių kūno kompozicijos, lankstumo, raumenų jėgos ir fizinio aktyvumo tarpusavio ryšiai
A. Medonis, V. Blauzdys.Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną
E. Grinienė, Ž. Kasputienė.6–7 metų vaikų smulkiosios motorikos lavinimo įtaka jų parengtumui mokyklai
P. Karoblis, D. Majauskienė, J. Paulauskienė.Mokinių požiūris į olimpinį sąjūdį ir olimpines vertybes
S. Pajaujienė.Kaip sveikatingumo klubų aplinkoje jaučiasi ir elgiasi laisvalaikiu sportuojančios moterys?
R. Malinauskas.Lietuvos studentų krepšinio lygos krepšininkų pasitikėjimas savimi ir jo šaltiniai
R. Jankauskienė.Besimankštinančių asmenų mankštinimosi motyvacijos, priklausomybės nuo mankštinimosi ir valgymo sutrikimų sąsajos
 
2010 1
A. Poviliūnas.XXI Vankuverio žiemos olimpinėms žaidynėms pasibaigus
V. Šilinskas, A. Stanislovaitis, J. Kudirkaitė, R. Martusevičienė.Pasaulio lengvosios atletikos čempionatų disko metimo rungties dalyvių (vyrų) antropometrinių duomenų, amžiaus ir sportinių rezultatų sąveikos ypatumai
S. Dadelo, P. Tamošauskas, D. Višinskienė. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų (vaikinų), įstojusių į pirmą kursą, fizinio išsivystymo ir parengtumo bei funkcinio pajėgumo kaitos 2002–2008 metais tyrimas
L. Šližauskienė, R. Šulnienė, A. Alekrinskis, D. Bulotienė, V. Papievienė.Irkluotojų varžybinė veikla 2008 m. Pekino olimpinėse žaidynėse
G. Girdauskas, B. Girdauskienė, R. Kazakevičius.8–17 metų ledo ritulininkų fizinio rengimo optimizavimas
S. Šukys, E. Nickus.Coaches’ attitudes towards deception in sports activities
I. J. Zuozienė, D. Rėklaitienė.Kryptingų fizinių krūvių poveikis sveikatingumo centruose besimankštinančių asmenų fiziniam pajėgumui
J. Solovjova, I. Upitis, J. Grants.Morpho-functional changes of young athlete musculoskeletal system
R. Kviklienė, D. Šuopytė.Pirmų ir antrų metų pradinio rengimo tinklininkių metinių ciklų struktūros analizė
K. Milašius, M. Pečiukonienė, R. Dadelienė.Maisto papildo Black Devil poveikis sportininkų organizmo adaptacijai prie fizinių krūvių
D. Radžiukynas, R. Žilinskienė, A. Četkauskas.19–22 metų trumpųjų nuotolių bėgikų fizinio išsivystymo ir specialiojo fizinio parengtumo kaita
Z. Birontienė.Ugdymo įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikų rankų koordinacijos rezultatų kaitai
 
2010 2
V. Platonovas.Metinės sporto treniruotės periodizacijos teorijos modernizavimas
S. Sabaliauskas, S. Poteliūnienė.Skirtingo meistriškumo sportininkų motyvacijos sportuoti ypatumai
B. Statkevičienė, A. Skarbalius.Lietuvos vyrų rankinio rinktinės kūno sudėjimo ypatumai
M. Strolia, K. Strolienė, K. Milašius, J. Skernevičius.Lietuvos slidininkų sprinterių rengimosi ir jų parengtumo charakteristika paskutiniais olimpinio ciklo metais
J. Jankauskas.Sportas ir aplinka: padėtis, darna, pažanga ir ekonominio peizažo kaitos įtaka
D. Majauskienė, S. Laskienė.Sportinė veikla: etinės teorijos ir praktikos ryšys
E. Balčiūnas.Lietuvos baidarininkų rengimosi 200 m rungčiai ypatumai
R. Aleksandravičienė, A. Stasiulis, K. Zaičenkovienė, L. Stasiulevičienė, L. Gervickienė.Skirtingo meistriškumo sportinės aerobikos atstovių aerobinis pajėgumas nuosekliai didinamo fizinio krūvio metu
A. Mockienė, A.  Stasiulis, P. Mockus.Dviejų mėnesių aerobinių
pratybų poveikis merginų pagrindinei medžiagų apykaitai
A. Stanislovaitis, J. Stanislovaitienė, E. Kavaliauskienė, K. Vadopalas, V. Verbickas.Aerobinio fizinio krūvio poveikis sportuojančių ir aktyviai nesportuojančių asmenų kūno temperatūrai
ir bėgimo greičiui
A. Emeljanovas, K. Poderienė, R. Rutkauskaitė, J. Poderys.Sportinių žaidimų ir ciklinių sporto šakų pratybas lankančių berniukų širdies ir kraujagyslių sistemos atsigavimo po krūvio ypatybių kaita 11–14 metų amžiaus tarpsniu
R. Paulauskas, J. Skernevičius, R. Paulauskienė.Lietuvos didelio meistriškumo krepšininkių anaerobinis raumenų galingumas ir jo vertinimo skalės
A. Vilkas.Issues of sport science theory and practice in the III Baltic’s States Sport Science Conference
 
2010 3
D. Genys.Sporto sociologijos objektas ir dominuojančios tyrimų kryptys
A. Rychtecky.The place and role of Olympism in higher education
I. Bula-Biteniece, J. Grants, R. Jansone.Habits of physical activities in families (empirical investigation)
A. Leonaitė, A. Vainoras , L. Poderys.Heart rate variability during three relaxation techniques: a pilot study
D. Radžiukynas, E. Kemerytė-Riaubienė, Dn. Radžiukynas, A. Čižauskas.Krepšininkų motoriniai gebėjimai atliekant įvairios krypties šuolius
I. Ramanauskienė, R. Zizaitė, S. Sipavičienė, D. Imbrasienė, Š. Klizas.Stuburą stabilizuojančių pratimų poveikis dauginio raumens skerspjūvio ploto, asimetrijos dydžio bei fizinio išsivystymo ir fizinio pajėgumo kaitai
K. Krupecki, M. Kolbowicz, J. Jaščaninas, N. Jaščaninienė, J. Eider, R. Buryta, P. Cięszczyk, M. Buryta.Threshold of anaerobic changes versus final result on a rowing ergometer in 2000 m maximal test – as exemplified by the national Polish rowers team in years 1997–2005
A. Šatas, K. Milašius, R. Dadelienė.Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidėjų fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių rodiklių sąsaja ir lyginamoji analizė
M. Zienius, A. Skarbalius.Jaunųjų golfo žaidėjų lokomocinių ir energijos poreikių ypatumai žaidžiant skirtingomis sąlygomis
V. Fedotova.Influence of track interval times on the total run time in skeleton and the sport of luge
G. Tomasz, G. Michal, L. Bottoms, M. Janusz, S. Dadelo.The application of a modified protocol for preparation of the Polish national judo team for the Olympic Games in Beijing
J. Stanislovaitienė, A. Stanislovaitis, E. Kavaliauskienė, K. Vadopalas, V. Žemaitytė.Lietuvos ir pasaulio elito septynkovininkių rezultatų kaitos analizė
 
2010 4
P. Karoblis.75‑eri metai Vilniaus pedagoginiam universitetui (1935–2010)
S. Sabaliauskas, S. Poteliūnienė.Didelio meistriškumo sportininkų ir trenerių efektyvios sąveikos prielaidos: trenerių požiūris
M. Katinas.Nestandartinio dydžio kamuolių panaudojimas ugdant 10–11 metų futbolininkų specifinius koordinacinius gebėjimus
R. Kviklienė, D. Šuopytė.Pirmų ir antrų metų pradinio rengimo tinklininkių (11–13 metų) fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo kaita
E. Balčiūnas, R. Dadelienė, J. Skernevičius, L. Tubelis.Baidarininkų fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo būdingi bruožai
R. Paulauskas, R. Dadelienė, R. Paulauskienė.5 × 6 sekundžių maksimalių pastangų darbo testo taikymas tiriant jaunuosius krepšininkus
R. Kiserauskaitė, D. Paškevičienė, V. Semaška.Būsimų pedagogų mitybos, fizinės būklės ir fizinio aktyvumo tyrimai
M. Pečiukonienė, R. Paulauskas, R. Stukas, E. Kemerytė-Riaubienė.Didelio meistriškumo krepšininkų fizinio išsivystymo ir mitybos sąsajos
N. Jaščaninienė, E. Kriškoviecas, J. Jaščaninas, R. Naužemys.Jauno amžiaus imtynininkų kojų raumenų anaerobinis pajėgumas
A. Rudzitis, A. Spunde, M. Dzalbe, K. Blushs, R. Paeglis.Bringing eye tracking theory in basketball practice: Improve the skills to the next level
V. Juškelienė, S. Poteliūnienė, V. Gudžinskienė, V. Blauzdys.Lietuvos kūno kultūros mokytojų sveikatos ugdymo kompetencija stiprinti ugdytinių sveikatą
A. Raslanas.Pirmųjų jaunimo olimpinių žaidynių pamokos
D. Kudaba, A. Vilkas.Paauglių orientavimosi sporto pasirinkimo veiksniai ir orientavimosi gebėjimai
 
2011 1
P. Karoblis.Artūro Poviliūno olimpinio sporto istorija – tautos atmintis
D. Genys.Nuo vertybinio idealizmo iki pragmatinės komercijos? Olimpinės vertybės ir jų kaita
R. Tamulaitienė, L. Grajauskas.Lietuvos sportas kultūrinėje atmintyje: atsiminimų refleksija
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, K. Steponavičius, E. Petkus, R. Žilinskienė.Trenerių veiklos tendencijos Pekino olimpiniu ciklu
K. Vislavičius.Problems of determining the sportsmanship of a country
V. Kontautienė, A. Vilkas.Pradinių klasių mokinių (10–11 metų mergaičių ir berniukų) fizinės savikontrolės gebėjimai
K. Poderienė, R. Kaselytė, J. Poderys, E. Trinkūnas.Tiriamojo funkcinės būklės įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitai atliekant kartotinius fizinius krūvius
S. Dadelo, P. Tamošauskas,V. Kazlauskienė, V. Podlužnas, A. Tarulis.Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų požiūrio į kūno kultūros pamokas mokykloje tyrimas
A. B. Ušpurienė, A. Čepulėnas.D klasės sportinių šokių šokėjų fizinio parengtumo rodikliai ir jų kaita per metinius rengimo ciklus
K. Milašius, J. Moskvičiovas, J. Skernevičius.Lietuvos penkiakovininkės pasaulio vicečempionės, Pasaulio taurės laimėtojos rengimo, fizinių ir funkcinių galių kaitos ypatumai
S. Bardauskienė, J. Poderys, T. Bardauskas, G. Stasiūnienė.Paros badavimo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) dinamikai veloergometrinio mėginio metu
A. Mockienė, A. Stasiulis, P. Mockus, D. M. Zabotkienė.Kvėpavimo funkcijos kaita dėl reguliarių aerobinių pratybų poveikio
 
2011 2
D. Genys.Edukacijos per sportą kritika sociologiniu požiūriu
P. Karoblis, A. Raslanas, S. Poteliūnienė, K. Steponavičius, E. Petkus, R. Žilinskienė.Sportinio rengimo valdymo ypatumai rengiantis Londono olimpinėms žaidynėms: antrųjų olimpinio ciklo metų trenerių veiklos analizė
D. Gražulis, D. Radžiukynas.Asmeninės kompetencijos raiška jaunųjų futbolininkų rengimo vyksme
A. Buividas, K. Milašius.Didelio meistriškumo plento dviratininko rengimas metiniu priešolimpiniu ciklu
M. Baranauskas, L. Tubelis, R. Stukas, E. Švedas.Lietuvos olimpinės pamainos dvikovininkų fizinio išsivystymo ir dažniausiai praktikuojamų kūno masės mažinimo metodų sąsajos su pasiektais sportiniais rezultatais
E. Balčiūnas.Didelio meistriškumo kanojininko rengimo ir parengtumo metiniu ciklu analizė
M. Tůma , F. Zahálka, V. Süss.Comparison of two methods for evaluation of levelof handball players’ swinging arm
J. Stanislovaitienė, A. Stanislovaitis, D. Rauktys, E. Kavaliauskienė, D. Januševičius.Anaerobinio laktatinio fizinio krūvio įtaka bėgimo kinematinių charakteristikų kaitai
N. Jaščaninienė, E. Kemerytė-Riaubienė, A. Kepežėnas, M. Katinas.Sistemingų futbolo pratybų poveikis kai kuriems 11 metų amžiaus vaikų kvėpavimo sistemos rodikliams funkcinės ramybės sąlygomis
L. Meidus, V. Ivaškienė, J. Pečiūra.Trijų Lietuvos universitetų studentų sportininkų grupių vertybinės orientacijos ir jų raiška
N. Žilinskienė, D. Radžiukynas.Geriausių pasaulio šuolininkių į aukštį rezultatų kaitos bendri dėsningumai ir individualūs ypatumai
 
2011 3
V. Balsytė.Olympic education in Lithuania
R. Paulauskas, K. Milašius, R. Dadelienė, R. Paulauskienė.Lietuvos krepšininkių fizinio išsivystymo procentilių rangai
D. Sadauskienė, K. Milašius.Papildomo fizinio rengimo įtaka 7–9 metų amžiaus jaunųjų plaukikų fiziniam išsivystymui ir fiziniam parengtumui
J. Stanislovaitienė, A. Stanislovaitis, E. Kavaliauskienė, K. Bradauskienė, D. Januševičius.Anaerobinio laktatinio fizinio krūvio įtaka galingumo ir jėgos rodiklių kaitai
A. Buliuolis, A. Liesis, J. Poderys.vienkartinio anaerobinio krūvio ir anaerobinio krūvio pratybų įtaka širdies funkciniams rodikliams
E. Kemerytė-Riaubienė, E. Kriškoviecas, A. Gocentas, N. Jaščaninienė, A. Kepežėnas.Comparative patterns of morfofunctional indices in response to cardiopulmonary exercise test in selected sport disciplines
E. Balčiūnas.Lietuvos didelio meistriškumo baidarininkų fizinio išsivystymo ir fizinių galių ryšys su 200 m nuotolio įveikimo rezultatais
J. P. Jankauskas, N. Jatulienė, R. Žilinskienė.Studentų gyvenimo kokybė universiteto aplinkoje
M. Barkauskaitė.Iškovoto pripažinimo atodangos
R. Naul.Value education in schools from a cross-curricular perspective
H. Tandau.How to spread and develop joint international programs of Olympic education: cultural and communication problems
 
2011 4
A. Poviliūnas.Pagrindiniai olimpinio sąjūdžio iššūkiai pradedant XXX olimpiadą
J. Poderys, E. Trinkūnas, B. Miseckaitė, A. Buliuolis, A. Grūnovas.Santykinai nedidelių funkcinio parengtumo skirtumų vertinimas panaudojant dozuoto fizinio krūvio mėginį
N. Kočergina, A. Čepulėnas, Š. Šniras, A. Zuoza.Lietuvos biatlonininkių ir biatlonininkų psichinių savybių raiškos ir sąveikos su šaudymo rezultatais varžybose ypatumai
D. Gražulis.Jaunųjų 15–17 metų futbolininkų rengimo Lietuvoje ypatumai
D. Vaitkevičiūtė, K. Milašius.Lietuvos kalnų ir plento dviratininkų fizinių ir funkcinių galių charakteristika
A. Laurinavičius, V. Čingienė.Ekonominių dėsnių ir analizės metodų pritaikymo sporte, kaip ūkio šakoje, aktualumas
R. Dadelienė, R. Paulauskas, J. Skernevičius, A. Šatas.Kurčiųjų krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių kaita rengiantis 21‑osioms vasaros kurčiųjų olimpinėms žaidynėms Taipėjuje
P. Karoblis, S. Poteliūnienė, A. Raslanas, K. Steponavičius, E. Petkus, R. Žilinskienė.Sportinio rengimo valdymo tendencijos priešolimpiniais metais: 2007 ir 2011 metų trenerių veiklos lyginamoji analizė
A. Šarkauskienė, Z. Birontienė, R. Žilinskienė.Jaunųjų paauglių darnaus fizinio vystymosi ugdymas neformaliuoju būdu
D. Genys.Pergalės reikšmės kaita
V. Kavaliauskas, L. Aržuolaitis.Būdingosios futbolo laidų kirčiavimo klaidos
 
2012 1
P. Tamošauskas.Studentų fizinio ugdymo kaitos pedagoginiai ir psichologiniai ypatumai
R. Vainauskaitė. Olimpinių žaidynių informacinės sklaidos ypatumai Lietuvos žiniasklaidoje
R. Tamulaitienė, S. Norkus.Lietuvos politinių partijų sporto politikos programinių nuostatų analizė
D. Radžiukynas, N. Žilinskienė.Krepšininkų judėjimo vertikalia kryptimi ypatumai
K. Milašius, B. Vyšniauskas.Skirtingų svorio kategorijų Lietuvos sunkiaatlečių fizinių ir funkcinių galių charakteristika ir jų lyginamoji analizė
K. Adambekov, A. Ilyassova, E. Akhmetova.Pedagogical basis of physical education among school children of Kazakhstan
V. Žilionytė, S. Poteliūnienė. Olimpinio ugdymo programos realizavimą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose skatinantys ir apsunkinantys veiksniai
A. Šarkauskienė.Neformaliojo fizinio ugdymo poveikis jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių kaitai
S. Šukys, D. Majauskienė.Integruojanti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programa kaip mokyklos kultūros stiprinimo veiksnys
N. Strazdienė, E. Adaškevičienė.Apie Astos Budreikaitės daktaro disertaciją „Paauglių dorovinių vertybių raiška ir plėtotė olimpinio ugdymo pagrindu“
Z. Zukowska, R. Zukowski.Etinis pasvarstymas apie profesinį sporto trenerio elgesį
 
2012 2
D. Genys, R. Vainauskaitė.Olimpinės žaidynės – nacionalinių ir globalių interesų sankirtos laukas
A. Stočkus, E. Adaškevičienė.Kūno kultūros mokytojų darbinių stresorių ir sociodemografinių kintamųjų sąsajos
A. Rychtecky.Knowledge, desirable and real values in Olympic Movement – a view of Czech youth
V. Gudonis, R. Malinauskas, T. Šerpetauskas.Būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo tyrimas
Š. Šniras.Futbolo sporto mokyklų futbolininkų agresijos raiškos ypatumai
K. Vislavičius. The universal combined event for throwers
Z. Birontienė.A child as a physical activity stimulator in a family
S. Gečas.Lietuvių krepšinis Vakarų Europoje (1944–1950)
V. Kontautienė, A. Vilkas.Pradinių klasių mokinių (9–10 metų mergaičių ir berniukų) savikontrolės gebėjimų ir fizinio aktyvumo sąsajos
R. Kviklienė, A. Buiko.14–15 metų mergaičių koordinacinių gebėjimų lavinimas tinklinio pratimais per kūno kultūros pamokas
R. Viliūnienė, J. Hilbig, R. Žilinskienė, V. Šapurova, T. Gritėnienė, V. Danilevičiūtė.Resilience, mental disorders and physical activities – are they connected?
E. Kemerytė-Riaubienė.Tarptautinei olimpinei akademijai – 50 metų
J. Poderys.Mintys apie V Baltijos šalių sporto mokslo konferenciją „Sporto mokslo dabartis ir naujos idėjos“
 
2012 3
A. Poviliūnas. Naujos įžvalgos po Londono olimpinių žaidynių ir žvilgsnis į ateitį
D. Genys. Teorizuojant Lietuvos sporto lauko struktūrą
S. Zaksaitė. Olimpinių žaidynių šviesa ir šešėliai apgaulingo elgesio sporte aspektu
N. Muller. Sąlygos olimpiniam žmogui sukurti: idealistinės ir kritinės mintys prieš 2012 metų olimpines žaidynes Londone
B. Švagždienė, L. Žalys, I. Žalienė, K. Bradauskienė. Sporto marketingas: teoriniai sporto paslaugų vartotojo modeliai ir elgsena
R. Malinauskas, D. Juodsnukis. Badmintono žaidėjų pasitikėjimas savimi: empirinio tyrimo rezultatai
H. Zdebska. Psycho-sociological conditions of women’s sports
A. Gaižutis, J. Subačiūtė. Agresyvumo raiška Lietuvos skinhedų ir ekstremalių futbolo sirgalių (ultrų) subkultūrose
A. Šarkauskienė, A. Lukoševičius. Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės
E. Petrylaitė, A. Emeljanovas. 5–8 klasių mokinių maloniam dalyvavimui įtaką darantys veiksniai per kūno kultūros pamoką
R. Paulauskas, J. Skernevičius, R. Dadelienė, R. Paulauskienė. Didelio meistriškumo krepšininkų anaerobinio alaktatinio energijos gamybos būdo ištvermė varžybų laikotarpiu
A. Stanislovaitis, J. Stanislovaitienė, R. Sakalauskas. Skirtingo laikmečio pasaulio trumpųjų nuotolių bėgikų rengimo ypatumai
K. Milašius.XVII Europos sporto mokslo kolegijos kongresas
 
2012 4
D. Genys.Vertybių kaita šiuolaikiniame Lietuvos sporte
A. Budreikaitė.Olimpinio ugdymo poveikis 6 klasės mokinių dorovinių vertybių raiškai
Z. Birontienė.Priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimų fizinio aktyvumo skatinimas ir olimpinio ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose
V. Juškelienė, A. Raslanas, S. Ustilaitė.Socialinių veiksnių reikšmingumas Lietuvos mokyklą baigiančių mokinių fizinio aktyvumo įpročiams
A. Šimkus, A. Alekrinskis, D. Bulotienė.Savanorių išlaikymo sporto organizacijose veiklos vertinimas
S. Ustilaitė, A. Petrauskienė.Sveikatos ugdymo kaitos tendencijos bendrojo ugdymo mokykloje
M. Jakovleva, A. Fernate, J. Zidens.Model of the development of coach professional didactic competence in further education
R. Stukas, V. Dobrovolskij, S. Adomaitis.Visuomenės sveikatos studentų gyvensena ir fizinis aktyvumas
R. Bandzevičienė, G. Starkevičiūtė.Sporto varžybų streso, jo įveikimo ir sportinių rezultatų sąsajos
L. Šližauskienė, R. Šulnienė.Pasaulio irklavimo čempionatų olimpinių valčių klasių įgulų taktikos ypatumai
R. Bacevičienė, L. Janušonienė, L. Valonytė.Nugaros raumenų jėgos ištvermės ir stuburo paslankumo kitimas taikant kineziterpiją sergantiems Šauermano liga ir kifozinės laikysenos paaugliams
 
2013 1
Č. Garbaliauskas.Sporto talentų išsaugojimas Lietuvos universitetuose
P. Karoblis, S. Poteliūnienė, A. Raslanas, K. Steponavičius, E. Petkus, R. Žilinskienė.Pekino olimpinių žaidynių metinio ciklo ir Londono olimpinių žaidynių metinio ciklo olimpinės rinktinės trenerių veiklos tendencijų palyginimas
D. Radžiukynas, N. Žilinskienė, E. Kemerytė-Riaubienė.Studentų sportinio judėjimo gebėjimų kaita
G. Starkevičiūtė.Sportuojančių vyrų ir moterų suvokto varžybų streso ir jo įveikimo strategijų skirtumai
S. Poteliūnienė, V. Žilionytė.Olimpinio ugdymo programos taikymo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose raiška: mokytojų požiūris
J. Jaščaninas, N. Jaščaninienė, A. Gocentas, E. Kemerytė-Riaubienė, J. Saplinskas.Capacity of electrical activity and creatine kinaseisoenzymes to characterize skeletal muscle injury
R. Dadelienė, K. Milašius, J. Skernevičius.Būsimos olimpinės ir pasaulio čempionės bei kitų jaunųjų Lietuvos 12 metų plaukikių fizinių galių charakteristika
S. Boychenko, J. Wojnar, M. Zyhowska, W. C. Kušnierz.Manifestation of coordination abilities in students of special educational institutions
D. Gražulis, S. Kareiva.Jaunųjų futbolininkų technikos ir taktikos veiksmų raiška per rungtynes
Y. Adambekov.Evaluation of technical and tactical preparation of young football players of Kazakhstan
R. Paulauskas, J. Skernevičius.Krepšinio žaidėjų psichomotorinės reakcijos ir rankų judesio greičio ypatumai
 
2013 2
J. Stanislovaitienė, D. Majauskienė.Lietuvos sporto mokslo plėtros aktualijos Lietuvos sporto universitete
J. Jaščaninas, E. Kriškoviecas, S. Bojčenko, R. Naužemys.11–17 metų imtynininkų ir nesportuojančių asmenų organizmo funkcinio pajėgumo rodiklių kitimai dėl brendimo ir treniruotės krūvių poveikio
E. Balčiūnas, R. Nekriošius, R. Dadelienė, J. Skernevičius.Baidarininkų aerobinio pajėgumo ugdymas
D. Komskienė, B. Švagždienė, K. Bradauskienė.„KAUNAS REGATTA“ – prospect for increase of Kaunas district competitiveness
A. Kilikevičius, P. Tamošauskas, V. Morkūnienė, D. Višinskienė.Akcelerometrijos taikymas žmogaus kūno pusiausvyros tyrimuose
M. Baranauskas, R. Stukas, L. Tubelis, E. Švedas.Lietuvos didelio meistriškumo dviratininkų mitybos ypatumai
G. Starkevičiūtė.Sportuojančių vyrų ir moterų suvoktų streso šaltinių per sporto varžybas skirtumai
S. Kromalcas, I. Valantinė.Sporto organizacijos ženklodaros strategijos formavimo ypatumai
K. Mejerytė-Narkevičienė, V. B. Fominienė.Naudojimosi vaizdo konferencijomis galimybės nevyriausybinėse sporto organizacijose
I. Nikolaus.Olympic Education around the World
R. Rutkauskaitė, E. Maciulevičienė.15–17 metų mokinių fizinis aktyvumas bei šeimos ir draugų įtaka jam
 
2013 3
P. Karoblis. Sporto mokslo dabartis ir žvilgsnis į ateitį
V. Čingienė, S. Laskienė. Ekonominio sporto rinkos poveikio šalies ūkiui analizės turinys ir aktualumas
M. Baranauskas, L. Tubelis, D. Baubinienė, E. Švedas. Vitamino D įtaka sportininkių imuninės sistemos aktyvumui
A. Kilikevičius, V. Morkūnienė, D. Višinskienė.Žmogaus kūno stabilumo tyrimai
A. Sujeta, D. Rėklaitienė, V. Abramavičiūtė, K. Zaičenkovienė.Characteristics of psychomotor response in boxers
B. Zacharienė, K. Poderienė, V. Poškaitis, J. Poderys.Fizinio pajėgumo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitai atliekant kartotinius krūvius nugaros raumenims lavinti
L. Meidus, R. Mizeras.Rankininkų sąveikos veiksmingumas skirtingos socialinės ir psichologinės brandos komandose
K. Milašius, R. Dadelienė, M. Boza.Maisto papildo „Multi maca“ įtaka sportininkų organizmui
S. Dadelo.Studentų fizinio išsivystymo ir pajėgumo raida
A. Šarkauskienė.Jaunųjų paauglių fizinio aktyvumo, fizinės sveikatos ir fizinio pajėgumo žinios – prigimtinių fizinių galių ugdymo veiksnys
I. Vorevičiūtė, A. Emeljanovas, D. Simonavičiūtė.Moksleivių žinios ir nuomonė apie sveiką mitybą
D. Majauskienė. Lietuvos sporto lygos įkūrimas ir veikla 1922–1932 metais
 
2013 4
A. Poviliūnas. Atkurtam Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui – 25‑eri
J. Poderys, E. Venskaitytė. Organizmo kompleksiškumo ypatybių tyrimas naudojant algebrinį duomenų kointegracijos metodą
V. Girginov. Sustainable sports legacy: Olympic aspirations
M. Masilionis, E. Petkus, K. Milašius, R. Dadelienė, J. Skernevičius. Lietuvos didelio meistriškumo porinės dvivietės irkluotojų rengimas metiniu ciklu
S. Bojczenko, J. Jaszczanin, R. Buryta. Estimates of the reliability of technical skill in sports games
Z. Birontienė, A. Budreikaitė. Olimpinio ugdymo programų kūrimas ir realizavimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose
R. Nekriošius, R. Dadelienė, E. Balčiūnas, A. Šiupinytė. Didelio meistriškumo baidarininkų aerobinio pajėgumo ugdymas metiniu ciklu
R. Paulauskas, K. Gaška, G. Kievinas, D. Ratkevičius. Jaunųjų krepšininkų metimų į krepšį taiklumas po fizinio krūvio ir jį sąlygojantys veiksniai
P. Karoblis. Pjero de Kuberteno švietimo humanistinės ištakos,olimpinių žaidynių atgaivinimo idėjos
A. Juozaitis. Sportas: tarp fizinės kultūros ir kūno kultūros
J. Jaščaninas, P. Karoblis, S. Bojčenko. Greičiausio pasaulio sportininko Usaino Bolto (Usain Bolt) fenomenas
M. Baranauskas, L. Tubelis, R. Stukas, E. Švedas. Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų mitybos įpročių, mitybos žinių ir jas lemiančių veiksnių tarpusavio sąsajos

2014 1
P. Karoblis, E. Petkus. Teorinis sportininkų rengimas olimpinėms žaidynėms
R. Malinauskas, A. Akelaitis. Vidurinio mokyklinio amžiaus sportuojančių ir nesportuojančių mokinių optimizmo raiška
D. Radžiukynas, N. Žilinskienė, E. Kemerytė-Riaubienė, R. Žilinskienė. Peculiarities of movement of track-and-field athletes and players
A. Lisinskienė, S. Šukys. Tėvų ir vaikų ugdomosios sąveikos sportinėje veikloje ypatumai
S. Teetzel. Values-Based Approaches to Olympic Education
S. Raubaitė, N. Baranauskienė, A. Stasiulis. Dviejų mėnesių intervalinės ištvermės treniruotės poveikis nesportuojančių merginų aerobiniam pajėgumui
A. Griciūtė, J. Gasiūnas. Kompleksinis 12–14 metų futbolininkų sportinių rodiklių, ryšių su treneriu, bendravimo komandoje ir psichinio atsparumo tyrimas
Š. Šniras, M. Gedgaudaitė. Moksleivių, lankančių sportinius šokius, sportinės veiklos motyvacija
J. Holicky, O. Jura, R. Kandrac, V. Süss. The effect of postural stability on performance in Ronaldo speed test in prepubertal soccer players
D. Šavareikienė, D. Simėnas, B. Švagždienė. Sporto renginių rėmimas kaip nauda organizacijai
R. Mickūnienė, R. Jankauskienė. Paauglių nepasitenkinimo savo kūnu sąsajos su savo sveikatos ir savęs vertinimu, fiziniu aktyvumu ir valgymo sutrikimų rizika

2014 2
A. Poviliūnas. Lietuvos olimpinio sąjūdžio raida: 90 metų nuo Nepriklausomos Lietuvos sportininkų įsiliejimo į tarptautinį olimpinį sąjūdį
P. Karoblis, S. Poteliūnienė, E. Petkus, E. Balčiūnas. Elito trenerių veiklos tendencijos pirmaisiais olimpinio ciklo metais
S. Bojczenko, N. Jaščaninienė, J. Jaščaninas. Hormonal status as a factor of the optimization of special preparation in the female fencing
R. Dadelienė, R. Nekriošius, A. Šiupinytė, J. Skernevičius. Baidarininkų aerobinio ugdymo metodų charakteristika
K. Adambekov, Y. Adambekov, E. Achmetova. Formation of physical and functional development structure of a high qualification football team
S. Dadelo. Studentų, pasirenkančių ir nepasirenkančių fizinio aktyvumo modulius, kūno kultūros vertinimas
J. Zanevskaja, M. Katinas, I. Katinienė, I. Levanienė. Netradicinės choreografijos taikymas lavinant jaunųjų gimnasčių koordinacinius gebėjimus per sportinės gimnastikos pratybas
V. Ivaškienė, J. Čepelionienė. Kokios kūno kultūros dėstytojo savybės nepatinka studentams?
D. Genys. Sirgalių ir klubo savininkų konfliktinių santykių struktūra: Kauno „Žalgirio“ atvejis
L. Trinkūnienė. Kūno kultūros mokytojų profesinio vaidmens kompleksiškumas reglamentuojančių dokumentų kontekste
A. Medonis, V. Blauzdys. Fizinės saviugdos aktualinimas paauglių fizinių ypatybių ugdymui (-si)
A. Šatas, K. Milašius. Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidimo rodiklių charakteristika XXI ir XXII kurčiųjų olimpinėse žaidynėse

2014 3
A. Skurvydas, D. Majauskienė. Sporto mokslo raidos ypatumai Lietuvos sporto universitete
J. Poderys, E. Venskaitytė, K. Poderienė. Organizmo kompleksiškumo ypatybių tyrimas panaudojant algebrinį duomenų kointegracijos metodą
A. Šarkauskienė, A. Venskienė. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų lankstumo ir pusiausvyros lavinimas šokiu neformaliojo ugdymo pratybose
M. Baranauskas, R. Stukas, L. Tubelis, E. Švedas. Lietuvos didelio meistriškumo slidininkų ir biatlonininkų mitybos bei fizinio išsivystymo ypatumai
H. Reid. KALOKAGATHIA: Understanding Olympic Ethics in Terms of Beautiful Goodness
A. Juozaitis. Pjeras de Kubertenas ir olimpinio sąjūdžio prielaidų istorinis suvokimas
J. Čepelionienė, V. Ivaškienė. Studentų fizinio aktyvumo motyvacijos kūno kultūros pratybose ypatumai lyties ir studijų universitete svarbos aspektu
E. Rudas, V. Ivaškienė, G. Levulienė, K. Raškevičius, V. Markevičius. Savigynos imtynes ir dziudo kultivuojančių studentų emocinės būsenos ypatumai varžybų dieną
R. Rutkauskaitė, S. Milčė. Mokinių fizinis aktyvumas, fizinio aktyvumo motyvacijos ir patiriamų potyrių sąsajos su mokinių pažangumu
R. Sakalauskaitė, E. Kemerytė-Riaubienė, N. Jaščaninienė, A. Gocentas. Aristo projekto „Europos jaunųjų sportininkų sveikatos ir treniruočių stebėsena“ apžvalga
G. Žibėnienė, I. Savickienė, S. Ustilaitė. Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros pirmo kurso studentų studijų pasirinkimo motyvai
 
2014 4
V. Gedvilas. Kelias link modernios, ekonomiškai stiprios ir saugios valstybės
R. Nekriošius. Didelio meistriškumo baidarininkų rengimosi 2013 ir 2014 metų pasaulio čempionatams varžybų mezociklų lyginamoji analizė
V. Indriūnienė, J. Čepelionienė. Studentų atletinis tapatumas ir jo sąsajos su patiriamu stresu
K. Skučas. Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės žaidėjų specialiųjų fizinių gebėjimų charakteristika negalios, žaidimo stažo ir amžiaus aspektais
P. Karoblis. Lietuvos olimpinės akademijos raidos bruožai
H. Tiemann. Teaching Olympic and Paralympic values
D. Majauskienė. Dr. Antano Jurgelionio veiklos epizodai ir įžvalgos apie kūno kultūrą, sportą ir fizišką auklėjimą Nepriklausomoje Lietuvoje
V. Čingienė. Veiklos audito praktika vertinant sportininkų ugdymo centrų veiklos turinį
D. Genys. Kas valdo Lietuvos sporto raidą
S. Sabaliauskas, E. Balčiūnas. Trenerių, rengiančių didelio meistriškumo baidarių ir kanojų irkluotojus, profesinių kompetencijų vertinimas jų auklėtinių požiūriu
L. Rekus, E. Šakalys, D. E. Rekienė. Dziudo imtynininkų traumavimosi ypatumai
B. Švagždienė, K. Bradauskienė. Aptarnavimo įgūdžių sporto klubuose vertinimas: vartotojų nuomonių tyrimas

2015 1
P. Karoblis. Žurnalo „Sporto mokslas“ garbinga 20 metų sukaktis
E. Kemerytė-Riaubienė, R. Sakalauskaitė, N. Jaščaninienė. Functional status of young athletes practicing Taekwondo
B. Ušpurienė, A. Skarbalius. Sportinių šokių jaunučių (9–11 metų) amžiaus šokėjų kūno sudėjimo rodiklių ir varžybų rezultatų sąveikos ypatumai
D. Rauktys, D. Satkunskienė, A. Stanislovaitis, J. Stanislovaitienė, K. Pukėnas. Sprinterių kojų tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų jėgos poveikis 10 m, 20 m ir 30 m bėgimo rezultatams
A. Igarienė, Ž. Gadliauskaitė, R. Rutkauskaitė, A. Emeljanovas. 7–11 klasių mokinių kūno kultūros vertinimo ir fizinio aktyvumo sąsajos
I. Juknytė, K. Milašius. Aerobikos pratimų ir papildomų kūno pusiausvyros pratybų kompleksinis poveikis vyresnio amžiaus moterų fiziniams gebėjimams
R. Rutkauskaitė, S. Januševičiūtė. Mokinių fizinio aktyvumo ir mokymosi pasiekimų sąsajos su mokinių bei mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumais per kūno kultūros pamokas
Š. Šniras, R. Juknelis. Stalo tenisininkų, žaidžiančių skirtingose lygose, priešvaržybinės emocinės būsenos
R. Balevičiūtė, V. Blauzdys. Būsimųjų kūno kultūros mokytojų profesijos kompetencijos
V. Ivaškienė, V. Markevičius, V. Juknevičius, D. Velička. Skirtingo fizinio aktyvumo vyresniųjų paauglių agresijos raiškos ypatumai lyties aspektu
I. Muntianaitė, T. Balčius, I. E. Jamontaitė. Krepšininkų fizinio krūvio dažnumo ir funkcinių judesių sąsajos bei rizika patirti traumą
A. Juozaitis. Grįžtamasis ryšys – būtina olimpizmo sąlyga

2015 2
V. Hein. Relation of teachers’ behaviour and motivation to learning outcomes
E. Adaškevičienė, V. Purlytė. Paauglių mergaičių fizinio aktyvumo raiškos ypatumai
S. Poteliūnienė, E. Šatikauskaitė. Pradedančiųjų kūno kultūros mokytojų profesinę adaptaciją mokykloje veikiantys veiksniai
G. Žibėnienė, I. Savickienė, S. Ustilaitė. Studijų kokybės koncepcijos, priimtiniausios Lietuvos edukologijos universitetokūno kultūros ir kitų pedagogikos krypties studijų programų pirmakursiams
Y. Adambekov, A. Iljasova, E. Achmetova, K. Adambekov. Analysis of one-year training cycle development in highperformance football team
R. Paulauskas, G. Kievinas, D. Ratkevičius, K. Gaška. Skirtingos pratybų apimties poveikis jaunųjų krepšininkų parengtumui
V. Issurin, I. J. Zuozienė. Retrospective analysis of long-term preparation of outstanding athletesfor earlier identification of athletic talent
K. Milašius, A. Jakimavičius, R. Dadelienė, L. Tubelis. Treniruotės mezociklo aukštikalnėse poveikisdidelio meistriškumo dviratininkių organizmo adaptacijai prie fizinių krūvių
A. Rudzitis, V. Larins, L. Chupriks, L. Zhilinskis, A. Chuprika. Effect of cranial electro-stimulationon athletes’ recovery after practice of different load intensity
A. Šimkus, A. Alekrinskis, R. Mikalauskas, D. Bulotienė. Ekstremaliojo sporto kaip rekreacinės paslaugos plėtojimas Lietuvoje
R. Bistrickaitė. Manipuliacijos sporto varžybomis – iššūkiai Lietuvai ir tarptautinei bendruomenei

2015 3
A. Gunina. Implementation of the ergogenic action of antioxidative agents
Trinkūnienė, D. Adžgauskas. Kūno kultūros dalyko situacija Alytaus miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklose
Ž. Gadliauskaitė, A. Igarienė, R. Gruodytė-Račienė. Ne meninės pakraipos ir specializuotų muzikos bei meno mokyklų 7–12 klasių mokinių nuomonė apie kūno kultūros pamokų vertinimą
T. Kaukėnas, S. Sabaliauskas. Didelio meistriškumo biatlonininkų šaudymo parametrų ypatumai Pasaulio biatlono taurės etapų ir Sočio žiemos olimpinių žaidynių varžybose
M. Masilionis, E. Petkus, J. Skernevičius, K. Milašius, A. Raslanas. Lietuvos didelio meistriškumo porinės dvivietės irkluotojų dviejų metinių rengimo ciklų lyginamoji charakteristika
J. Česnavičienė, R. Proškuvienė, R. Motiejūnaitė. Lietuvos edukologijos universiteto studentų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajos
K. Justinavičienė, A. Stasiulis. Irkluotojų aerobinio pajėgumo kaita skirtingais metinės treniruotės laikotarpiais
S. Drozdovska, V. Tyrtyshnyk. Gene polymorphisms determining physical performance in Ukrainian power-oriented events of track and field athletics
I. Charykova, N. Paramonova. Using a psychophysiological diagnostics to assess the effect of psychostimulant and sedative phytopreparations in sports
M. Mižutavičius, A. Šimkus, A. Alekrinskis, D. Bulotienė. An assessment of volunteers’ job satisfaction and organizational commitment factors: the case of sport organization
Z. Kuznetsova, A. Morozov. The directions of the Olympiad and the Winter Olympic Games legacy development analysis
A. Šarkauskienė. 13-oji tarptautinė nacionalinių olimpinių akademijų direktorių sesija
K. Milašius. 8-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija

2015 4
R. Clayton, L. Saga, O. Eide. Fish oil, polyphenols, and physical performance
R. Rutkauskaitė, I. Garnytė, V. Ruškytė. Lietuvos ir Lenkijos mokinių fizinio aktyvumo, mokymosi pasiekimų ir savo galimybių vertinimo įvairiose srityse tarpusavio sąsajos
N. Žilinskienė, D. Gražulis, D. Radžiukynas. 12–17 metų lengvaatlečių ir futbolininkų sporto šakos pasirinkimąlemiantys ir treniruotis skatinantys veiksniai
S. Derkintienė, A. Lukoševičius, A. Budreikaitė. Gender differences in physicalappearance perception among 8th grade pupils
E. Maciulevičienė. Paauglių iš Lietuvos ir Vokietijos fizinio aktyvumo, požiūrio į jį ir priežasčių, trukdančių fizinei veiklai, dimensijos
K. Justinavičienė, E. Talačka, L. Šližauskienė. 2009 ir 2010 metų pasaulio irklavimo čempionatų irkluotojų varžybinės veiklos analizė
N. Paramonova, A. Meliokhin, I. Tokarevskaya. Methodology of teaching basic gliding elements in figure skatingusing lead-up exercises
A. Šarkauskienė, G. Avižonienė. Klaipėdos miesto šeštų klasių mokinių fizinis pajėgumas, susijęs su sveikata
Y. Vinnichuk. Influence of skilled athletes’ altitude training on erythropoiesis and angiogenesis processes
A. Šatas, G. Žukas, R. Dadelienė, K. Milašius. Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės narių fizinių ir funkcinių galių bei žaidimo rodiklių pasaulio čempionatuose lyginamoji charakteristika
A. Kniubaitė, A. Skarbalius. Didelio meistriškumo krašto pozicijos rankininkės rungtynių lokomocijos ir biologinės krūvio vertės charakteristika
J. Skomskis. Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sporto mokslo instituto veiklos 20-metisvykdant sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms programas

2016 1
S. Noble. Is elite sport a driver for medical advance?
V. Indriūnienė. Paauglių sportinio tapatumo sąsajos su mokyklos baimės įveikos strategijomis
R. Jančiauskas. Humaniški jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai
A. Lisinskienė, S. Šukys. Trenerių, vaikų ir tėvų sąveika kaip trimatė ugdomoji sistema
Š. Šniras, T. Bakanauskas. Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje žaidžiančių jaunųjų krepšininkų varžybiniai socialiniai psichologiniai įgūdžiai
R. Rutkauskaitė, J. Bukauskė. Pradinių klasių mokinių fizinis aktyvumas, fizinis pajėgumas, mitybos įpročiai, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei jų sąsajos su tėvų fiziniu aktyvumu
K. Čyžius, R. Paulauskas, R. Paulauskienė. Lietuvos trenerių požiūris į krepšinio teisėjų socialinius ir darbo įgūdžius
Ž. Kairiūkštienė, D. Velička, J. Poderys. Širdies ir kraujagyslių sistemos adaptacija sveikatą stiprinančiose pratybose taikant jėgos ugdymo pratimų arba šiaurietiškojo ėjimo užduotis
K. Milašius, R. Dadelienė. Maisto papildų „Linčži“ ir eliksyro „Feniksas“ komplekso įtaka sportininkų organizmui
L. Loseva, T. Krupskaya, O. Tsivunchyk, S. Anufrik. Features of micro- and macro- elements accumulation in organisms of student-athletes
E. Maidaniuk. Comparison of ventilation and lactate thresholdin elite athletes
K. Adambekov, A. Iljasova, Y. Adambekov, E. Achmetova. Regulation and control of young football players’ training loads
A. Raslanas, K. Milašius. Review of the book by Vladimir B. Issurin “Building the modern athlete: scientific advancements and training innovations”

2016 2
T. Botagariev, A. Aytkhozhin. Problems in forming professional competences of football managers under integrated trainings conditions in higher education settings: a review
A. Lazauskas. Sportininkų daugiamečio rengimo veiksniai
R. Malinauskas, A. Kardišauskas. Sporto etika ir sporto vertybės sportininkų ir būsimųjų sporto srities darbuotojų akimis
E. Balčiūnas, A. Šiupinytė, R. Nekriošius. Lietuvos didelio meistriškumo baidarininkų sportavimo motyvai
N. Žilinskienė, R. Žilinskienė, D. Radžiukynas. Jaunųjų lengvaatlečių vertybių raiškos ypatumai
O. Aftimichuk. Componential and structural content of integral didactic activity of physical education teacher
Z. Birontienė, A. Sabulytė. Klaipėdos universiteto pirmo kurso studentų, įstojusių 2009 ir 2014 metais, fizinio išsivystymo ir fizinio pajėgumo kaita
A. Korsakaitė, B. Statkevičienė. Sportas kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose
K. Milašius. Lietuvos ištvermę lavinančių sportininkų aerobinio pajėgumo charakteristika
M. Lauva, U. Grāvītis. Development of athletes as an object of investment
A. Vilkas. Astos Šarkauskienės monografijos „11−13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje“ recenzija
A. Šarkauskienė. Tarptautinis sporto pramonės forumas Pietų Korėjoje
K. Milašius. 9-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija

2016 3
K. Mackelė, R. Gruodytė-Račienė. Kinestetinio mokymosi stiliaus sąsajos su fiziniu aktyvumu ir atletiniu tapatumu
A. Gorashchenco, G. Ghermanov, G. Korobeinikov, L. Povestca. Model characteristics of the motor training state of athletes specialized in triple jump
L. Trinkūnienė, L. Beitnaras, B. Šimokaitis. Kūno kultūros situacija Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose: mokytojų požiūris
A. Vilkas, R. Mėlinis. Jaunųjų futbolininkų, rankininkų ir krepšininkų fizinio išsivystymo ir bendrojo fizinio parengtumo rodiklių lyginamoji analizė
L. Gunina. Physical exercise-induced bronchial asthma in athletes: unsolved problems and possibilities of prophylaxis and therapy (review)
Z. Galeja, A. Paeglītis. The change of parameters characterizing respiratory cycle after reflector irritation
L. Kreivėnaitė, V. Streckis, D. Mickevičienė, A. Skurvydas. Skirtingo amžiaus ir lyties suaugusiųjų motorinės sistemos nuovargio po nepertraukiamo izometrinio krūvio skirtumai
K. Radžiūnas, M. Radžiūnienė, T. Čiuželis, A. Vainoras, J. Poderys. Liemens raumenų fizinio pajėgumo ir funkcinių judesių sąsajos
S. Drozdovska, V. Oleshko. Association of gene FRAP1 Т/G (rs2295080) polymorphism with power-oriented athlete’s status
R. Mizeras, S. Norkus. Sporto raiška Lietuvos politinių partijų, pretenduojančių patekti į Lietuvos Respublikos Seimą 2016–2020 m. kadencijai, programose
K. Milašius. Juozui Skernevičiui 85-eri metai
A. Vilkas. Sporto organizatorius, mokslininkas, treneris, pedagogas, docentas, daktaras Artūras Poviliūnas
K. Milašius. Profesoriui habilituotam daktarui Algirdui Raslanui – 60 metų

2016 4
N. Vysochina. Psychological support in long-term preparation of athletes
A. Lisinskienė. Trenerio vaidmuo skatinant tėvų ir paauglių sąveiką sportinėje veikloje: tėvų patirtys
Š. Šniras. Sportuojančių ir nesportuojančių mokinių agresijos raiška
A. Borisevič-Berg, M. Katinas. Estafečių kompleksų taikymas ugdant koordinacinius gebėjimus ir lankstumą per meninės gimnastikos pratybas
D. Gražulis, D. Radžiukynas, Š. Beivydas. 13–14 metų mokinius pasirinkti futbolą ir treniruotis skatinančių veiksnių ugdomoji raiška
A. Polevaia-Secareanu. Training of judoists using the means of rhythmic education and music
L. Gunina. Metabolic cardioprotectors in sport: the focus on last changes in WADA Prohibited List (review)
A. Stanislovaitis, A. Skarbalius, J. Stanislovaitienė, L. Grinčikaitė-Samuolė, I. Garbašauskaitė. Didelio meistriškumo trumpųjų nuotolių bėgikių bėgimo greičio kaitos ypatumai
T. Kaukėnas, S. Sabaliauskas. Biatlonininkų raumenų galingumo ugdymas aukštikalnių sąlygomis
R. Motiejūnaitė. The attitude of Lithuanian students towards the values of Olympism
A. Raslanas. Mokslinė praktinė konferencija „Sveikatos ugdymas mokykloje“
A. Poviliūnas. Lietuvos olimpinės akademijos sesija „Olimpinis švietimas kaip priemonė jaunimo vertybių tvarumui“

2017 1
S. Sabaliauskas. Trenerių, rengiančių didelio meistriškumo sportininkus, kompetencijų sisteminė apžvalga
Š. Paplauskas, A. Šarkauskienė. Jaunųjų vidutinių nuotolių bėgikų atranka ir rengimas
G. Žibėnienė. Kompetentingo dėstytojo samprata, Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros specialybės pirmo kurso studentų požiūriu
L. Gunina, V. Bezuglaya. Metabolic markers of heart strain in athletes (a review)
R. Zimnitskaya, N. Paramonova, D. Jakubovskii. Comparative analysis of functional state and working capacity on veloergometer of average training level women of age 25–35
Y. A. Sinyavskiy, A. V. Yakunin, Y. S. Ibraimov, S. M. Barmak. Perspectives of hydrolysates from mare’s milk use in sport nutrition
D. Sudeikytė, K. Milašius. Jaunųjų baidarininkių sprinterių rengimas metiniu ciklu, jų fizinių ir funkcinių galių kaita
G. Dranevičius, R. Paulauskas. Jaunųjų didelio meistriškumo tradicinės karatė do sportininkų fizinio išsivystymo, fizinio ir funkcinio pajėgumo kaitos tendencijos atsigavimo laikotarpiu
J. Mirzayev. Effect of strength training on muscle architecture (review)
V. Shamardin. Referee review on Yerlan Adambekov’s monograph “Improvement Technology of Individual Technical and Tactical Training of Football Players”
S. Poteliūnienė. V. Žydžiūnaitės ir S. Sabaliausko vadovėlio „Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai“ recenzija
Buvusiam ilgamečiam žurnalo „Sporto mokslas“ vyriausiajam redaktoriui profesoriui Povilui Karobliui – 85 metai
R. Mizeras. Vladui Garastui – 85 metai: žymiausio XX a. pabaigos krepšinio trenerio santykis su sporto mokslu

2017 2
S. Sabaliauskas. Lyderystės sporte skalės lietuviškos versijos psichometrinės charakteristikos: bandomasis tyrimas
L. Grajauskas, D. Razmaitė. Lietuviškos Sporto motyvacijos skalės kai kurios psichometrinės charakteristikos
N. Žilinskienė, D. Radžiukynas, G. Virbalienė. Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros specialybės studentų judėjimo gebėjimai ir fizinis aktyvumas
V. Ivaškienė, G. Levulienė, V. Markevičius. Fiziškai aktyvių devintokų požiūrio į kūno kultūros pamokas ypatumai lyties aspektu
R. Paulauskas, K. Danisevičiūtė, D. Petraitis, Š. Stanionis, M. Valatkevičius. Neformaliojo ugdymo krepšinio pratybas lankančių priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinis vystymasis, funkcinis ir fizinis pajėgumas
R. Povilanskas, V. Kontautienė. Economic impact of international second-rate mega-sporting events on tourism: case study of EuroBasket 2011 in Lithuania
R. Kviklienė, R. Kontorovičienė, M. Katinas. Specialiosios fizinio ugdymo grupės mokinių fizinio aktyvumo per kūno kultūros pamokas ir laisvalaikiu situacijos analizė
E. Мikhalyuk, L. Gunina. Functional state of autonomic nervous system, central hemodynamics, and physical work capacity in former track and field athletes
M. Mickevičius, S. Rutkauskas, A. Skurvydas. Paauglių krepšininkų su anksti diagnozuotu kelio sąnario skausmu patologiniai ir morfologiniai ypatumai
R. Mikalonytė, E. Kemerytė-Riaubienė. Studentų sportinių traumų priežastys ir naudojamos prevencinės priemonės
K. Milašius. 10-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija

2017 3
P. Abramavičius, A. Šimkus. Antreprenerišku požiūriu grįstos vidinės organizacijos kultūros pasireiškimo ir tobulinimo galimybių nustatymas kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose: Kauno miesto atvejis
A. Skurvydas, G. Kasparavičiūtė, D. Mickevičienė, L. Danilevičienė. Fizinio aktyvumo ir kalorijų apribojimo poveikis nutukusių žmonių judesių valdymui ir kognityvinėms funkcijoms
V. Paleckis, S. Rutkauskas, A. Skurvydas, S. Kamandulis. Didelės apimties šuolių nuo pakylos fizinio krūvio poveikis raumenų ir jungiamojo audinio pažaidai
L. Gunina, Y. Vinnichuk, E. Rosova. Estimation of adenosine triphosphate based preparation influence on work capacity during modelling of intensive continuous physical loads
D. Bykov. Assessment of skater’s movements technique outside the ice surface based on foot interaction with the support
D. Lukashevich. Experimental substantiation of special training simulators application during canoeists’ training process
E. Yerzhanova, Z. Sabyrbek, K. Milašius. Comparative evaluation of actual nutrition and micronutrients provision of judo wrestlers of various sport performance levels
R. Mikalonytė, E. Kemerytė-Riaubienė. Rankininkų patiriamos traumos ir naudojamos prevencinės priemonės
A. Rauckienė-Michaelsson. Eugenijos Adaškevičienės ir Neringos Strazdienės monografijos „Mokinių fizinio aktyvumo edukacija“ recenzija
R. Mizeras. Profesoriui, habilituotam daktarui, treneriui Antanui Skarbaliui – 70 metų
K. Milašius. Profesorei, habilituotai daktarei Marijonai Barkauskaitei – 75 metai
A. Poviliūnas. II mokslinė konferencija „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“
K. Milašius. XXII Europos sporto mokslo kolegijos kongresas

2017 4
R. Rutkauskaitė, E. Maciulevičienė. Mokinių mokymosi pasiekimai ir jų sąsajos su fiziniu aktyvumu bei fiziniu pajėgumu
G. Žukas, A. Šatas. Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės žaidimo rodiklių charakteristika XXIII kurčiųjų olimpinėse žaidynėse
G. Žibėnienė, S. Ustilaitė. Lietuvos edukologijos universiteto Kūno kultūros bakalauro studijų programos I kurso studentų kokybiško studijų proceso samprata
R. Rutkauskaitė, S. Bendaravičiūtė. Mokinių fizinis aktyvumas ir jo sąsajos su mokinių internališkumu ir eksternališkumu, saviverte ir pasitikėjimu savimi
N. Vysochina, A. Vorobiova. The system of psychological correction of athlete’s personality in Olympic sport
A. Budreikaitė, V. Kontautienė, G. Janušaitė. Klaipėdos universiteto studentų požiūris į maisto papildų vartojimą
R. Sakalauskaitė, G. Morkūnaitė. Statinių ir dinaminių pratimų veiksmingumas stuburo juosmeninės dalies skausmui mažinti
K. Milašius, L. Loseva, T. Krupskaja, S. Anufrik. Concentration of macro- and microelements in physically active students’ hair under the influence of multivitamins and minerals intake
Darius Radžiukynas, N. Žilinskienė, E. Kemerytė-Riaubienė, R. Sakalauskaitė. 15–16 year old female basketball, volleyball and soccer players’ vertical movement characteristics
R. Motiejūnaitė. Lithuanian students’ attitudes towards noble and honourable sport contest
R. Mizeras. Visą gyvenimą kurti save: prof. Kęstui Miškiniui – 85 metai

2018 1
R. Kviklienė, G. Strakalaitytė. Jaunųjų tinklininkių technikos veiksmų kokybės vertinimas
E. Bondareva, S. Sabaliauskas. 16–19 metų merginų, sportuojančių futbolą ir šaudymo sportą, sportinės veiklos motyvai
R. Dadelienė, G. Leknickaitė. Kineziterapijos taikymo irkluotojams, jaučiantiems nugaros skausmą, ypatumai
L. Gunina, V. Sheyko. The World Anti-Doping Agency’s position on ergogenic and recovery pharmacological means and the major principles of their legal usage by athletes
D. Velička, K. Poderienė, Ž. Kairiūkštienė, J. Poderys. Diferenciniu mokymo metodu grindžiamų aerobinio krūvio pratybų poveikis širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinei būklei
V. Pliauga, A. Stanislovaitis, J. Stanislovaitienė, I. Lukonaitienė, K. Bradauskienė, M. Beinorius, P. Kazlauskas. Skirtingo tipo pramankštos įtaka krepšininkų vertikalaus šuolio ir 20 m bėgimo rezultatams bei jų kaitai rungtynių metu
R. Nekriošius, R. Dadelienė, J. Skernevičius. Intervalinio didelio intensyvumo treniruočių metodo taikymo veiksmingumas didinant baidarininkų aerobinį metabolizmą
Darius Radžiukynas, N. Žilinskienė, T. Aglinskas. 20–29 ir 30–39 metų amžiaus vyrų antropomorfologiniai ypatumai
I. Kaškevičiūtė, A. Šarkauskienė. Jaunųjų paauglių olimpinių vertybių interiorizacija
R. Mizeras. Stalo teniso raida Lietuvoje 1921–1940 metais

2018 2
A. Lisinskienė, N. Pigaga. Tėvų vaidmuo skatinant krepšininkų motyvaciją sportuoti
K. Adambekov, A. Ilyasova, E. Akhmetova. Individual characteristics of players’ ability to anticipate
V. Vassiouk, D. Lukashevich, P. Samokhval, A. Minchenya. Capabilities of using bar elastic properties in the training of weightlifters
A. Rodin. Experimental justification of methodical approach “Trainer’s keys” in sports
V. Čertoliasytė, L. Anckaitytė, R. Gruodytė-Račienė. 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo sąsajos
L. Gunina, I. Malinsky, V. Boyko. Anabolic agents in elite sport: accent on side effects (review)
S. Drozdovska, O. Palladina, A. Polishchuk, S. Yuriev. The combined effect of dietary supplement “Leptin Manager” and power fitness exercises on weight loss in women with different LEPR (rs1137101) genotypes
N. Kruchynsky, T. Lebed, V. Marinich, Н. Slyj, N. Shepelevich, S. Yevdaliuk. Gene-profiling power supply for athletes of high qualification. The example of biathlon
L. Tsekhmistro, N. Ivanova. Athlete’s cardio-vascular system’s functional state before and after use of pharmaceutical drugs
K. Milašius. 11-oji Baltijos šalių sporto mokslo konferencija

2018 3-4
R. Jančiauskas. Aukštesniųjų klasių mokinių elgesio sunkumai mokykloje
G. Rakauskaitė, A. Šimkus. Motyvacinių priemonių valdymo Lietuvos moterų rankinio klubuose vertinimas
A. Šarkauskienė, B. Balnaitė, V. Urvakytė. Šiaurietiškojo ėjimo įtaka vyresnio amžiaus žmonių kūno kompozicijai ir fiziniam aktyvumui
L. Gunina, A. Dmitriev. Dietary supplements in the structure of providing high efficiency of competitive result in elite sport
V. Guba. An integrated approach in the assessment of professional athletes’ functional status
A. Kravčikaitė, D. Velička, K. Poderienė. Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaita sveikatos stiprinimo pratybose taikant tradicinį aerobinį bei didelio intensyvumo intervalinius krūvius
I. Siminaitis, L. Čupriks, A. Čuprika. Effect from respiratory depression on organism functionality in pre-season training period in cycling in triathlon
M. Baranauskas, R. Stukas, V. Jablonskienė, J. A. Abaravičius, D. Paškevičienė, L. Tubelis, E. Švedas. Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje
M. Baranauskas, R. Stukas, V. Jablonskienė, J. A. Abaravičius, D. Paškevičienė, L. Tubelis, E. Švedas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročiai
P. Kamarauskas, R. Nekriošius, A. Konovalovas, R. Paulauskas. Krepšinio žaidėjų fizinių ir funkcinių galių kaita skirtingo pobūdžio intervalinėse treniruotėse
In Memoriam doc. dr. Zinai Birontienei
In Memoriam prof. Povilui Petrui Karobliui

2019 1
N. Konttinen, V. Kallinen, K. Mononen, M. Blomqvist, A. Tolvanen, M. Lochbaum. Sports club participation impact on motor competences, dispositional goal orientations, and perceptions of school-based physical education among Finnish third-grade children
A. Alekrinskis, D. Bulotienė, R. Dagytė. Peculiarities of pre-competition emotional state of the Lithuanian national kayak and canoe rowing team members and junior kayakers and canoeists
L. Balode, Z. Galeja. The influence of the functional state respiratory system on oboe players’ sound duration and quality
M. Baranauskas, R. Stukas, V. Jablonskienė, J. A. Abaravičius, D. Paškevičienė, L. Tubelis, E. Švedas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai
M. Baranauskas, R. Stukas, V. Jablonskienė, J. A. Abaravičius, D. Paškevičienė, L. Tubelis, E. Švedas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai
L. Jonauskaitė, R. Jančiauskas. Klaipėdos bokso klubo „Čempionas“ suaugusių boksininkų fizinis pajėgumas
V. Ginevičienė, M. Norvydas, K. Milašius, A. Utkus. Raumenų adaptaciją prie fizinių krūvių lemiančių CKM ir AMPD1 genetinių variantų analizė Lietuvos sportininkų grupėje
L. Trinkūnaitė, N. Ankudavičienė, E. Trinkūnas, K. Poderienė, J. Poderys. Širdies ir kraujagyslių sistemos ir energijos eikvojimo ypatybės merginų sveikatą stiprinančiose pratybose taikant ištvermės ugdymo arba jėgos lavinimo pratimus
K. Vasiliauskas, E. Slabšinskienė, E. A. Bendoraitienė, I. Vasiliauskienė. Ekstremaliu vandens sportu užsiimančių žmonių dantų traumų paplitimas
O. Petrachkov, N. Vysochina. The establishment of the Educational and Scientific Institute of Physical Culture and Sports and Health Technologies of the National Defence University of Ukrainenamed after Ivan Chernyakhovskyi
K. Milašius. Profesoriui, socialinių mokslų daktarui Audroniui Vilkui – 70 metų
LSU Doktorantūros ir mokslo skyrius. In Memoriam profesoriui Kęstučiui Miškiniui