Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Kalbos

English

Teksto dydis

Surask mus „Facebook“

Lietuvos olimpinės akademijos oficiali paskyra Twitter
----------------------

Rėmėjai 
 

Žurnalas „Sporto mokslas“

Lankomumas


Žurnalo „Sporto mokslas“ autorių rodyklė 1994-2014 m. PDF Spausdinti El. paštas
2014 sausio 21, 22:01 (antradienis)

 ••• A
Abramavičiūtė V. 2013, 3
Abušovas E. 2008, 1
Adambekov Y. 2013, 1; 2014, 2 
Adambekov K. 2012, 1; 2014, 2 
Adaškevičienė E. 1995, 1; 1998, 3; 2007, 3; 2007, 4; 2012, 1; 2012, 2
Adomaitienė R. 1996, 1; 1997, 3
Adomaitis S. 2012, 4
Akelaitis A. 2014, 1
Akhmetova (Achmetova) E. 2012, 1; 2014, 2  
Alekrinskis A. 1998, 5; 2000, 1; 2001, 2; 2003, 2; 2005, 3; 2007, 1; 2009, 1; 2010, 1; 2012, 4
Aleksandravičienė R. 1999, 2; 2004, 4; 2008, 3; 2010, 2
Aleksandravičiūtė B. 2002, 2; 2002, 3
Aleksonis G. 1995, 1
Alfermann D. 2000, 4
Ančlauskas R. 1999, 4; 2000, 2; 2003, 4
Andersonas O. 1994, 1
Andrašiūnienė M. 1994, 2; 1999, 1; 1998, 5
Andziulis A. 1999, 2; 2000 2; 2004, 3
Anusauskaitė D. 2008, 1
Arelis A. 2001, 4
Armalas V. 2007, 2
Armonienė J. 1995, 2; 1996, 2
Ažuolaitis L. 2011, 4
Astrandas P. O. 1995, 2
Astratenkova I. V. 2005, 4
Astrauskas M. 2000, 2; 2000, 3
Aukštuolytė R. E. 2004, 2
Avanesianas G. 2002, 1; 2003, 3
 
••• B
Babenko L. 2009, 1
Bacevičienė R. 1999, 4; 2012, 4
Bagdonienė L. 2005, 3
Bagočiūnas S. 2000, 4; 2002, 4
Bakienė R. 2001, 2
Balčiūnas E. 2003, 1; 2004, 2; 2005, 2; 2007, 1; 2010, 2; 2010, 4; 2011, 2; 2011, 3; 2013, 2; 2013, 4; 2014, 2; 2014, 4 
Balčiūnas M. 2001, 1; 2002, 4; 2009, 1; 2009, 2
Balsevič V. 1998, 5
Balsytė V. 2011, 3
Bandzevičienė R. 2012, 4
Batutis O. 2002, 3; 2005, 3
Barisas A. 1997, 2; 1998, 5
Baranauskas M. 2007, 2; 2007, 4; 2009, 3; 2009, 4; 2011, 2; 2013, 2; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 3 
Baranauskienė N. 2014, 1
Bardauskas T. 2011, 1
Bardauskienė S. 2011, 1
Barkauskaitė M. 1998, 1; 2011, 3
Barkauskas D. 1996, 1
Bartašius T 2001, 3
Bartkus K. 2003, 1
Baškienė V. 1998, 5; 2000, 1; 2001, 1; 2003, 1; 2004, 1; 2005, 1; 2007, 1; 2009, 2
Baubinas A. 1998, 2; 2005, 4; 2007, 4; 2009, 3
Baubinienė D. 2002, 1; 2005, 2; 2013, 3
Baublienė R. 1996, 3
Bertulis V 1999, 2
Bingelis A. 1994, 1; 1994, 2; 1996, 2; 1997, 1; 1998, 2; 2000, 3; 2000, 1; 2003, 2; 2004, 4
Birontienė Z. 2007, 4; 2010, 1; 2011, 4; 2012, 2; 2012, 4; 2013, 4
Biržinytė K. 2002, 3
Blauzdys V. 2000, 4; 2005, 3; 2006, 4; 2008, 2; 2009, 4; 2010, 4; 2014, 2  
Blomqvist M. 2005, 1
Blushs K. 2010, 4
Boychenko (Bojczenko, Bojčenko) S. 2005, 1; 2007, 4; 2013, 1; 2013, 2; 2013, 4; 2014, 2
Bosaitė G. 2004, 1
Bottoms L. 2010, 3
Bogušas V. 2001, 3
Borek Z. 2003 1
Boza M. 2013, 3
Bradauskienė K. 2011, 3; 2013, 2; 2014, 4 
Brazaitis M. 2004, 3; 2006, 4; 2007, 2; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 1
Brazauskienė K. 2012, 3
Briedis V. 1998, 5; 1999, 1; . 2000, 1; 2001, 1; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2004, 1; 2004, 2; 2005, 2; 2006, 2; 2007, 1; 2008, 1; 2009, 2
Bružas V. 2002, 2; 2003, 3; 2008, 4
Budreikaitė A. 2005, 2; 2007, 3; 2012, 4; 2013, 4
Budrikas G. 2003, 4
Buiko A. 2012, 2
Buitkus J. 2000, 1
Buividas A. 2011, 2
Bukauskas G. 2006, 1
Bulatova M. 2001, 1
Bula-Biteniece I. 2010, 3
Buliuolis A. 1998, 3; 2000, 4; 2003, 1; 2004, 3; 2006, 1; 2007, 2; 2007, 3; 2008, 3; 2011, 3; 2011, 4
Bulotienė D. 2005, 2; 2005, 4; 2007, 1; 2009, 1; 2010, 1; 2012, 4
Buryta M. 2007, 1; 2007, 4; 2010, 3
Buryta R. 2004, 4; 2007, 1; 2007, 4; 2010, 3; 2013, 4
Butautas R. 2000, 1; 2001, 1
Butkus V. 2002, 2; 2005, 1
 
••• C
Cechmistro L. 2001, 2
Cholewa J. 2007, 4; 2008, 1
Chrobot M. 2006, 3
Cięszczyk P. 2004, 4; 2007, 1; 2010, 3
Cupriks L. 2009, 3
 
••• Č
Čepelionienė J. 2005, 2; 2014, 2; 2014, 3; 2014, 4 
Čepulėnas A. 1996, 3; 1997, 3; 1997, 4; 1998 1; 1998, 2; 1998, 3; 1998, 4; 1998, 5; 1999, 3; 2000 4; 2001, 1; 2002, 4; 2004, 1; 2005, 3; 2006, 1; 2007, 2; 2007, 3; 2008, 4; 2009, 4; 2011, 1; 2011, 4
Česnaitienė V. J. 2006, 3
Četkauskas A. 2010, 1
Čikotienė I. 2008, 1
Čingienė V. 1997, 1; 2005, 4; 2011, 4; 2013, 3; 2014, 4 
Čižauskas A. 1996, 3; 2000, 3; 2003 1; 2004, 1; 2005, 2; 2007, 4; 2008, 1; 2010, 3
 
••• D
Dabravolskas A. 2004, 4
Dąbrowska A. 1998, 4; 1998, 4
Dadelienė R. 1997, 4; 1999, 1; 2001, 2; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 2; 2004, 1; 2005, 2; 2005, 4; 2006, 3; 2006, 4; 2007, 1; 2007, 2; 2007, 4; 2009, 1; 2009, 2; 2009, 3; 2010, 1; 2010, 3; 2010, 4; 2011, 3; 2011, 4; 2012, 3; 2013, 1; 2013, 2; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 2
Dadelo S. 1997, 2; 2000, 4; 2008, 4; 2010, 1; 2010, 3; 2011, 1; 2013, 3; 2014, 2  
Dailidienė N. 2001, 3
Damskis S. 1996, 2; 1998, 5
Danilevičiūtė V. 2012, 2
Daniševičius J. 1994, 1; 1994, 2; 1996, 2; 1997, 1; 1998, 2; 2000, 1; 2000, 3; 2003, 2; 2004, 4
Daniusevičiūtė L. 2006, 4; 2007, 3; 2008, 1
Dargevičiūtė G. 2009, 1
Daumantas A. 1998, 4
Dembinski J. 2003, 1; 2005, 1
Dilienė R. 1998, 3; 2000, 3
Dybińska E. 2004, 1; 2006, 1
Dobrovolskij V. 2012, 4
Domarkienė S. 2004, 2
Drebulys G. 2003, 1
Driukov V. 2007, 1
Drozd M. 2003, 2
Druževskaja A. M. 2005, 4
Dubininkaitė L. 2002, 2
Dudonienė V. 2000, 2; 2001, 3
Dumčienė A. 1997, 1; 2000, 4; 2003, 4; 2004, 4; 2008, 1; 2008, 2; 2008, 3; 2008, 4
Dumskis J. 2005, 4
Dzalbe M. 2010, 4
 
••• E
Eider J. 1997, 2; 1998, 5; 1999, 2; 2000, 1; 2004, 4; 2007, 1; 2010, 3
Eismontas H. 1998, 5
Eliseeva M. 2009, 2
Emeljanovas A. 2002, 4; 2007, 3; 2009, 4; 2010, 2; 2012, 3; 2013, 3
Endrijaitis R. 2005, 4; 2007, 1
Ežerskis M. 2006, 1; 2007, 1
 
••• F
Fedorovskaja O. N. 2005, 4
Fedotova V. 2009, 3; 2010, 3
Fernate A. 2012, 4
Fomin S. 2001, 4; 2000, 2
Fominienė V. B. 2013, 2
Frolov A. 2009, 2
 
••• G
Gabryś T. 2001, 1; 2002, 1; 2003, 1; 2004, 2; 2006, 1; 2007, 1; 2009, 2
Gaigalienė B. 1997, 3; 1997, 4; 1998, 1; 1998, 2; 1998, 3; 1999, 1; 1999, 2; 1999, 3; 2001, 3; 2002, 4 Gailiūnienė A. 1994, 2; 1997, 1; 1997, 4; 1998, 3; 1998 5; 1999, 2; 2000 2; 2000, 3; 2001, 2; 2002, 3; 2002, 4; 2003, 4; 2005, 4; 2006, 4
Gaižauskienė A. 2002, 3
Gaižutis A. 2012, 3
Garbaliauskaitė K. 2002, 4; 2003, 2
Garbaliauskas Č. 2002, 2; 2003, 2; 2008, 1; 2013, 1
Gargasas L. 2007, 3
Gasiūnas J. 2014, 1
Gaška K. 2013, 4
Gaška V. 1996, 1
Gavorka A. 1999, 1; 2002, 3; 2003, 2; 2004, 1
Gečas S. 1996, 2; 1999, 1; 2008, 3; 2012, 2
Gedgaudaitė M. 2014, 1
Gedvilas V. 1998, 5; 2000, 1; 2005, 2; 2014, 4
Gedvilienė E. 2000, 2
Genevičius J. 1997, 4; 1999, 2; 2002, 2
Genys D. 2010, 3; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 4; 2012, 2; 2012, 3; 2012, 4; 2014, 2; 2014, 4   
Georgiadis K. 2008, 4
Gervickienė L. 2008, 3; 2010, 2
Ginevičienė V. 2007, 4; 2009, 3
Girčytė I. 2009, 2
Girdauskas G. 1997, 2; 1998, 1; 1999, 1; 1999, 4; 2003, 3; 2006, 1; 2008, 2; 2010, 1
Girdauskienė B. 1999, 4; 2003, 3; 2006, 1; 2010, 1
Girginov V. 2013, 4
Gobikas M. 2005, 4
Gocentas A. 1998, 1; 2004, 3; 2008, 4; 2011, 3; 2013, 1; 2014, 3 
Godliauskas M. 2006, 2
Gołab T. 2008, 3
Golema M. 2005, 3
Gorianovas G. 2005, 1
Görner K. 2005, 3
Grajauskas L. 2007, 2; 2011, 1
Grants J. 2010, 1; 2010, 3
Gražulis D. 2009, 3; 2011, 2; 2011, 4; 2013, 1
Griciūtė A. 2014, 1
Grigonienė J. J. 2005, 3; 2005, 4
Grincevičius A. 2005, 3
Grinienė E. 1998, 4; 2000, 2; 2001, 3; 2007, 3; 2009, 4
Grinienė G. 1999, 1
Gritėnienė T. 2012, 2
Grumadaitė R. 2005, 4
Grūnovas A. 1997, 2; 1998, 3; 2000, 2; 2000, 4; 2001, 2; 2001, 4; 2002, 3; 2003, 4; 2004, 4; 2005, 1; 2007, 2; 2008, 3; 2011, 4
Gudonis V. 2012, 2
Gudžinskienė V. 2006, 4; 2010, 4
Gulbinas R. 2000, 2; 2005, 2; 2006, 1
Gulbinskienė V. 2007, 2; 2009, 3
Gurevičius R. 2007, 4
Gutkovas R. 2007, 3
 
••• H
Hannola H. 2005, 1
Hilbig J. 2012, 2
Holicky J. 2014, 1
Holub M. 2004, 2
 
••• I
Ilyassova A. 2012, 1
Imbrasienė D. 2010, 3
Indriūnienė V. 2014, 4 
Isurinas V. (Issurin) 2001, 2; 2001, 4; 2007, 1; 2009, 1
Ivanova N. 2001, 2; 2007, 3; 2009, 2
Ivanovė S. 2007, 1
Ivaškienė V. 1999, 2; 2000, 3; 2003, 4; 2005, 2; 2005, 3; 2006, 1; 2007, 2; 2008, 2; 2011, 2; 2014, 2; 2014, 3   
Iwinska A. 2000, 1
Iwinski J. 1999, 1; 2000, 4; 2001, 1
 
••• J
Jagusz M. 2006, 2
Jakimavičius A. 2005, 2; 2009, 2
Jakovleva M. 2012, 4
Jakštas A. 1996, 3
Jakubauskas A. 1997, 4; 1998, 2; 2000, 3; 2004, 3
Jakučiūnienė D. 2001, 3
Jakušovaitė I. 1996, 3
Jančiauskas R. 2005, 4
Jančiauskas V. 2003, 3
Jankauskas J. P. 1995, 1; 1994, 2; 1998, 2; 1998, 4; 2003, 4; 2004, 3; 2005, 4; 2006, 2; 2007, 4; 2010, 2; 2011, 3
Jankauskienė K. 2007, 4; 2009, 3
Jankauskienė R. 2008, 2; 2009, 3; 2009, 4; 2014, 1
Jankus V. 1999, 1
Jansone R. 2010, 3
Janusz M. 2010, 3
Januškevičius D. 2011, 2; 2011, 3
Janutis N. 2004, 4
Janušonienė L. 2012, 4
Jasinski T. 2005, 2
Jasiūnas M. 2000, 4
Jasiūnas V. 1999, 1
Jaščaninas (Jaszczanin) J. 1997, 4; 1998, 1; 1998, 3; 1998, 5; 1999, 1; 1999, 2; 2000, 4; 2000, 1; 2004, 1; 2005, 1; 2005, 4; 2006, 3; 2007, 1; 2007, 4; 2010, 3; 2010, 4; 2013, 1; 2013, 2; 2013, 4; 2014, 2
Jaščaninienė N. 1998, 1; 1998, 3; 1999, 2; 2000, 2; 2001, 2; 2001, 4; 2002, 3; 2003, 2; 2005, 1; 2005, 4; 2007, 1; 2007, 4; 2008, 4; 2010, 3; 2010, 4; 2011, 2; 2011, 3; 2013, 1; 2014, 2; 2014, 3 
Jatulienė N. 1998, 1; 2011, 3
Jelisejeva M. 2003, 1
Jethon Z. 2005, 1; 2005, 2; 2008, 4
Jetkevičius D. 2005, 3
Jonaitytė V. 2000, 4
Jovaiša T. 1996, 3
Juknevičius V 1999, 4
Juocevičius A. 1997, 4
Juodaitytė A. 2001, 3
Juodsnukis D. 2012, 3
Juozaitis A. 1998, 1; 1998, 5; 2003, 2; 2004, 1; 2013, 4; 2014, 3 
Juozulynas A. 2008, 4
Jura O. 2014, 1
Jusas G. 2008, 2
Juškelienė V. 2001, 3; 2009, 1; 2010, 4; 2012, 4
 
••• K
Kačurin A. 1998, 5
Kairaitis R. 2009, 3
Kairytė R. 1994, 2
Kajėnienė A. 2007, 3
Kalina R. M. 2005, 2
Kalvaitienė L. 2004, 3
Kalvėnas A. 2008, 2
Kamandulis S. 2003, 4; 2004, 3; 2009, 1
Karanauskienė D. 2004, 4
Karbočienė E. 1997, 1
Kareiva S. 2013, 1
Kardelienė L. 2007, 2; 2008, 3
Kardelis K. 1996, 2; 2001, 4; 2002, 3; 2003, 4; 2004, 2; 2004, 4; 2007, 2; 2008, 3
Karoblis P. 1994, 1; 1994, 2; 1996, 2; 1996, 3; 1997, 3; 1997, 4; 1998, 4; 1998, 5; 1999, 1; 1999, 4; 2000, 1; 2001, 2; 2001, 3; 2002, 1; 2002, 2; 2002, 4; 2003, 1; 2003, 2; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 2; 2004, 2; 2004, 3; 2004, 4; 2005, 1; 2005, 2; 2005, 3; 2006, 1; 2006, 2; 2006, 3; 2006, 4; 2008, 1; 2009, 1; 2009, 2; 2009, 4; 2010, 4; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 4; 2013, 1; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 1; 2014, 2; 2014, 4 
Karosienė J. 1998, 5; 2001, 1; 2002, 1; 2004, 4; 2006, 1; 2007, 1; 2007, 2
Karpavičius K. 2005, 4
Kaselytė R. 2011, 1
Kasnauskienė J. 2009, 3
Kasputienė Ž. 2009, 4
Kaškelytė I. 2000, 4
Katinas M. 1995, 2; 1998, 1; 2001, 4; 2002, 2; 2006, 2; 2006, 4; 2007, 2; 2010, 4; 2011, 2; 2014, 2  
Katinienė I. 2007, 2; 2014, 2  
Katkevičius A. 1997, 4
Kaufmanas L. 2001, 4
Kavaliauskas S. 1998, 4
Kavaliauskas V. 2011, 4
Kavaliauskienė E. 2008, 4; 2010, 2; 2010, 3; 2011, 2; 2011, 3
Kazakevičius R. 1999, 4; 2003, 3; 2006, 1; 2010, 1
Kazlauskas A. 1997, 2
Kazlauskienė V. 2011, 1
Kemerytė-Riaubienė E. 1998, 5; 2000, 1; 2002, 1; 2003, 1; 2004, 1; 2004, 2; 2005, 1; 2006, 3; 2006, 4; 2007, 4; 2008, 1; 2009, 1; 2009, 2; 2009, 3; 2010, 3; 2010, 4; 2011, 2; 2011, 3; 2012, 2; 2013, 1; 2014, 1; 2014, 3 
Kenigas V. 1995, 1
Kepežėnas A. 2003, 2; 2004, 4; 2006, 4; 2008, 2; 2011, 2; 2011, 3
Kibildienė S. 2001, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2004, 1
Kievinas G. 2013, 4
Kilikevičius A. 2013, 2; 2013, 3
Kildišius M. 2004, 4
Kiserauskaitė R. 2007, 4; 2010, 4
Kisielienė A. 2008, 2
Klimkevičius. A. 1997, 4
Klizas Š. 2010, 3
Koblinec D. 2009, 2
Kočergina N. 2009, 4; 2011, 4
Kolbowicz M. 1998, 5; 2010, 3
Komskienė D. 2013, 2
Kandrac R. 2014, 1
Kandratavičius Č. 1995, 2; 1996, 3; 2002, 2; 2003, 3
Konovalovas V. 1996, 2
Konrads A. 2009, 2
Kontautienė V. 2011, 1; 2012, 2
Kontorovičienė R. 2005, 4
Konttinen N. 2005, 1
Kopanski R. 1997, 2
Korsakas S. 2007, 3
Kornachenko E. M. 2009, 3
Koval. I. 2009, 1
Kozuszko S. 2007, 4
Krasauskas A. 2006, 4
Kreivytė R. 2003, 3; 2004, 1; 2005, 2; 2009, 2
Kriaučiūnaitė A. 2009, 3
Krikštaponytė L. 2003, 2
Kriškoviecas E. 2005, 1; 2005, 4; 2007, 4; 2010, 4; 2011, 3; 2013, 2
Król H. 2005, 1
Kromalcas S. 2013, 2
Krukovskaya T. 2009, 2
Krupecki K. 1998, 5; 2001, 4; 2002, 3; 2004, 1; 2006, 2; 2007, 1; 2010, 3
Krupovnickienė A. 1998, 1
Krušinskienė R. 2005, 2
Kučinskas V. 2009, 3
Kudaba D. 2007, 3; 2009, 1; 2010, 4
Kudirkaitė J. 2004, 3; 2007, 3; 2007, 4; 2008, 2; 2010, 1
Kukšta A. 2003, 3
Kurganas R. 2006, 1
Kurtinaitis R. 1999, 1
Kušnierz W. C. 2013, 1
Kuzmienė A. 2006, 1; 2008, 1
Kviklienė R. 2001, 2; 2003, 4; 2004, 2; 2005, 4; 2007, 4; 2010, 1; 2010, 4; 2012, 2
Kwasna A. 2006, 3
 
••• L
Lagūnavičienė N. 1999, 1; 2004. 1
Landõr A. 2004, 3; 2008, 4
Larins V. 2009, 2
Laskienė S. 2002, 4; 2003, 2; 2003,4; 2004, 2; 2004, 3; 2005, 1; 2005, 3; 2006, 4; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 3; 2010, 2; 2013, 3
Laskytė A. 2004, 3; 2005, 1
Laugalys J. 1997, 3; 1998, 3
Laurinavičius A. 2011, 4
Laurutėnaitė M. 2003, 3
Lažauninkaitė A. 1999, 4
Leonaitė A. 2010, 3
Lesiakowski P. 2007, 1
Leškys M. 1998, 3
Levanienė I. 2014, 2  
Levinsonienė A. 1997, 3; 1998, 5; 2001, 1; 2005, 2
Levulienė G. 2014, 3 
Liaugminas A. 1997, 3; 2001, 1; 2003, 4
Liesis A. 2011, 3
Lingienė V. 2003, 2; 2004, 2
Lingytė E. 2007, 4; 2008, 2; 2009, 1
Linonis V. 2007, 2
Lionikas A. 1997, 3; 1999, 2; 1999, 3
Lisinskienė A. 2014, 1
Loseva L. 2003, 1; 2009, 2
Lukauskas R. 2008, 1
Lukonas S. 2006, 3
Lukoševičius A. 2012, 3
Lukošiūtė I. 2003, 2
 
••• M
Macaitienė A. 2000, 4
Maciulevičienė E. 2004, 2; 2013, 2
Mackevičiūtė R. 1995, 2; 1996, 2; 1997, 2; 1999, 3; 1999, 4
Mačiukas A. 1997, 3
Mačiulis V. V. 2008, 4
Mačiūnienė Ž. 1997, 3; 1998, 3; 1999, 2; 2001, 3; 2002, 3
Majauskienė D. 2007, 3; 2009, 4; 2010, 2; 2012, 1; 2013, 2; 2013, 3; 2014, 3; 2014, 4 
Makauskas L. 1997, 2
Makris M. 2007, 4
Maksvytis K. 2001, 1
Malinauskas R. 1998, 1; 1998, 3; 1998, 5; 2000, 2; 2001, 4; 2002, 1; 2002, 3; 2003, 1; 2004, 2; 2004, 4; 2005, 1; 2005, 3; 2006, 1; 2006, 2; 2007, 2; 2008, 2; 2008, 3; 2008, 4; 2009, 4; 2012, 2; 2012, 3; 2014, 1
Malinauskienė V. 2004, 2
Mamkus G. 1998, 1; 1998, 5; 1999, 4; 2000, 1; 2002, 4; 2003, 3; 2005, 2; 2005, 4
Margis M. 2004, 2
Markevičius V. 2014, 3 
Martusevičienė R. 2007, 3; 2010, 1
Masalskytė V. 2003, 2
Masilionis M. 2013, 4
Masiulis N. 2009, 1
Matulaitis K. 2006, 2; 2009, 2
Maughanas R. 1996, 2
Mazurevičius G. 2003, 3
Mažeikienė R. 1997, 2; 1999, 3; 2000, 4; 2002, 4; 2004, 3
Mažutaitis Š. 1999, 1
Medonis A. 2008, 2; 2009, 4; 2014, 2  
Meidus L. 1998, 5; 1999, 3; 2001, 1; 2003, 3; 2004, 4; 2005, 1; 2006, 2; 2006, 4; 2007, 2; 2008, 2; 2008, 4; 2011, 2; 2013, 3
Mejerytė-Narkevičienė K. 2013, 2
Melnikaitė R. 2003, 3
Melnov S. 2003, 1
Mertinas J. 1999, 4; 2001, 4
Michal G. 2010, 3
Michejev A. 1998, 5
Mickevičienė D. 2001, 2; 2002, 2; 2005, 2; 2005, 4; 2006, 4; 2007, 1; 2007, 2
Mickūnienė R. 2014, 1
Mieželyte A. 1995, 1
Mikailienė G. 2002, 3
Mikalauskas R. 1998, 5; 1999, 2; 2000, 2; 2001, 4; 2002, 3; 2004, 3; 2006, 3
Mikutienė L. 2007, 2; 2007, 4
Milašius K. 1995, 2; 1996, 2; 1997, 3; 1998, 2; 1998, 5; 2000, 1; 2000, 2; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 2; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 4; 2005, 1; 2005, 2; 2005, 4; 2006, 1; 2006, 3; 2007, 1; 2008, 1; 2008, 4; 2009, 2; 2009, 3; 2010, 1; 2010, 2; 2010, 3; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 3; 2011, 4; 2012, 1; 2012, 3; 2013, 1; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 2 
Milčė S. 2014, 3 
Miseckaitė B. 2007, 1; 2007, 2; 2011, 4
Misiūnaitė A. 2003, 2
Miškinis K. 1996, 2; 1997, 3; 1998, 1; 1998, 3; 1998, 4; 1998, 5; 1999, 1; 1999, 3; 2000, 2; 2000, 4; 2002, 1; 2004, 1; 2005, 1; 2005, 4; 2006, 2; 2007, 3
Mizeras R. 2013, 3
Mleczko E. 2006, 3
Mockienė A. 2008, 2; 2010, 2; 2011, 1
Mockus P. 1998, 5; 2000, 1; 2000, 2; 2001, 2; 2008, 2; 2008, 4; 2009, 1; 2010, 2; 2011, 1
Molik B. 2009, 4
Moneta-Chwalbińska J. 2007, 4
Monkevičienė O. 2006, 4
Mononen K. 2005, 1
Morkūnienė V. 2008, 1; 2013, 2; 2013, 3
Morozova E. V. 2009, 3
Moskvičiovas J. 1998, 5; 2002, 1; 2003, 1; 2003, 4; 2004, 4; 2007, 1; 2009, 2; 2011, 1
Motiejauskaitė A. 1996, 2
Motiejūnas P. 2006, 3
Mroz A. 2004, 2
Muckus K. 2000, 3; 2003, 3
Muliarčikas A. 1997, 3; 1998, 3; 2003, 2; 2004, 3
Muller N. 2012, 3
Murawska-Ciałowicz E. 2005, 1; 2005, 2; 2008, 4
 
••• N
Naul R. 2008, 3; 2011, 3
Naužemys R. 2010, 4; 2013, 2
Navickas Z. 2007, 3
Nawarecki D. 2006, 2; 2008, 1
Nekriošius R. 2013, 2; 2013, 4; 2014, 2; 2014, 4 
Nelga N. A. 1997, 3
Nėnius V. 1996, 2; 2002, 1; 2003, 3
Nickus E. 2010, 1
Nikolaevich L. N. 2009, 3
Nikolaus I. 2013, 2
Norkus S. 1996, 3; 2012, 1
Novikovas V. 1999, 1; 2003, 4; 2007, 1
 
••• O
Oleško B. 2001, 1
Oliynyk S. 2009, 1
Onusaitytė G. 2007, 4; 2009, 4
Opalnikova A. 1998, 5; 2001, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2004, 1; 2007, 1
Ööpik V. 2007, 2; 2009, 1
Ovsiukas Ž. 2009, 1
Ozimek (Ozimekz) M. 2003, 1; 2004, 2; 2006, 1; 2007, 1; 2009, 2
 
••• P
Pacenka R. 1998, 4; 1999, 1
Paeglis R. 2010, 4
Pahtaja V. 1997, 4; 1998, 5; 2000, 1; 2002, 4; 2003, 3; 2004, 2; 2005, 1
Pajaujienė S. 2008, 2; 2009, 4
Papievienė V. 2007, 1; 2009, 1; 2010, 1
Paškevičienė D. 2007, 4; 2010, 4
Paulauskas A. 2006, 4; 2007, 1
Paulauskas R. 1997, 4; 1998, 5; 2000, 1; 2001, 1; 2002, 4; 2003, 3; 2004 2; 2005, 2; 2008, 1; 2009, 1; 2010, 2; 2010, 4; 2011, 3; 2011, 4; 2012, 3; 2013, 1; 2013, 4
Paulauskienė J. 2007, 3; 2009, 4
Paulauskienė R. 2003, 3; 2004, 2; 2005, 2; 2009, 1; 2010, 2; 2010, 4; 2011, 3; 2012, 3
Pavlovska L. 2003, 2; 2004, 1
Pečiukonienė M. 1996, 2; 1998,5; 2000, 1; 2002, 1; 2003, 1; 2004, 1; 2004, 2; 2005, 1; 2006, 3; 2007, 1; 2007, 2; 2007, 4; 2009, 1; 2009, 2; 2010, 1; 2010, 4
Pečiūnas E. 2004, 3; 2005, 3
Pečiūra J. E. 2003, 2; 2011, 2
Pečkys V. 2004, 3
Petkus E. 2002, 2; 2003, 1; 2004, 1; 2006, 1; 2007, 1; 2009, 1; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 4; 2013, 1; 2013, 4; 2014, 1;  2014, 2
Petrauskienė A. 2012, 4
Petrylaitė E. 2012, 3
Petronytė G. 2005, 2
Piech J. P. 2002, 2
Pytasz A. 2005, 1
Planida E. V. 2009, 1
Platonovas V. 2010, 2
Plytnikas G. 2005, 1
Pocius A. 2000, 3; 2003, 2
Pocius M. 2003, 2
Poderienė K. 2010, 2; 2011, 1; 2013, 3; 2014, 3 
Poderys J. 1997, 2; 1998, 3; 1998, 5; 1999, 1, 1999, 2; 1999, 3; 2000, 1; 2000, 2; 2000, 4; 2001, 2; 2002, 1; 2002, 3; 2002, 4; 2003, 1; 2003, 3; 2004, 1; 2006, 1; 2006, 3; 2007, 1; 2007, 2; 2007, 3; 2008, 1; 2008, 3; 2010, 2; 2010, 3; 2011, 1; 2011, 3; 2011, 4; 2012, 2; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 3 
Poderytė K. 2000, 1; 2002, 1; 2002, 4; 2006, 1; 2006, 4; 2007, 1; 2008, 3
Podlužnas V. 2011, 1
Poliakovas L. 1996, 1; 1997, 1
Pontaga I. 2009, 2
Popiech J. 2002, 4
Poprzęcki S. 2004, 3; 2006, 1; 2008, 3
Pospiech J. 2006, 4
Poškaitis V. 2013, 3
Poteliūnienė S. 1999, 3; 1999, 4; 2001, 4; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 2; 2005, 2; 2005, 4; 2006, 2; 2006, 4; 2007, 1; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 2; 2010, 2; 2010, 4; 2010, 4; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 4; 2012, 1; 2013, 1;  2014, 2
Poviliūnas A. 1996, 1; 1998, 3; 1998, 4; 2000, 3; 2001, 3; 2002, 3; 2003, 4; 2004, 2; 2004, 3; 2006, 3; 2008, 2; 2008, 4; 2010, 1; 2011, 4; 2012, 3; 2013, 4; 2014,2
Pranckevičienė E. 2009, 3
Prijmakov A. 2007, 4
Priluckij P. 1998, 5; 2001, 2
Puišienė E. 1998, 4; 1999, 1; 2000, 3; 2000, 4
Puke1is K. 1997, 1
Pukėnas K. 2003, 2; 2004, 4; 2008, 2; 2009, 3
Puniškienė R. 2006, 4
Purvys D. 2005, 2
 
••• Q
Quistroff B. 2004, 3
 
••• R
Radzijevska M. 2005, 4
Radžiukynas Darius 1997, 3; 1998, 3; 2000, 3; 2003, 1; 2003, 2; 2003, 3; 2004, 2; 2004, 4; 2005, 1; 2005, 3; 2006, 1; 2006, 2; 2006, 3; 2007, 3; 2007, 4; 2008, 1; 2008, 2; 2008, 3; 2010, 1; 2010, 3; 2011, 2; 2012, 1; 2013, 1; 2014, 1
Radžiukynas Danielius 1998, 1; 1998, 2; 1999, 2; 1999, 3; 1999, 4; 2000, 3; 2003, 2; 2004, 2; 2006, 3; 2008, 1; 2010, 3
Ramanauskaitė I. 2008, 1
Ramanauskienė I. 2005, 2; 2006, 4; 2007, 2; 2007, 3; 2008, 1; 2008, 3; 2010, 3
Raslanas A. 1995; I; 1996,2; 1997,2; 1997,3; 1998, 2; 1998, 3; 1998, 5; 1999, 1; 1999, 2; 2000, 1; 2001 2; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 3; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 2; 2004, 4; 2005, 2; 2006, 1; 2006, 2; 2007, 1; 2008, 1; 2009, 2; 2010, 4; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 4; 2012, 4; 2013, 1
Raškauskienė J. 2005, 3
Raškevičius K. 2014, 3 
Ratkevičius D. 2013, 4
Raubaitė S. 2014, 1
Rauckis J. 2005, 4
Rauktys D. 2011, 2
Razmaitienė D. 2008, 3
Reid H. 2014, 3 
Rekus L. 2014, 4 
Rekienė D. E. 2014, 4 
Rėklaitienė D. 2000, 4; 2008, 3; 2010, 1; 2013, 3
Riaubaitė A. 1997, 1
Ribera-Nebot D. 2004, 1
Rybina I. L. 2008, 2; 2009, 2
Rychtecky A. 2010, 3; 2012, 2
Roczniok R. 2008, 1
Rodičenko V 1998, 5; 2004, 4
Rogge J. 1995, 2
Rogozkin V. A. 2005, 4
Romankovas J. 2001, 2
Rudas E. 2005, 1; 2005, 3; 2014, 3 
Rudzinskas M. 1997, 3; 1998, 5; 2000, 1; 2002, 1; 2003, 1; 2004, 2; 2005, 2
Rudzitis A. 2010, 4
Ruseckas R. 2007, 3
Rusko H. 2009, 2
Rutkauskaitė R. 2006, 2; 2009, 4; 2010, 2; 2013, 2; 2014, 3 
Ruibytė L. 1997, 4
 
••• S
Sabaitė B. S. 1996, 3; 1997, 3; 1998, 2; 2001, 3; 2002, 3; 2005, 4; 2008, 2
Sabaliauskas S. 2009, 4; 2010, 2; 2010, 4; 2014, 4 
Sachnovskij K. 2001, 1
Sadauskienė D. 2011, 3
Sadzevičienė R. 2005, 1
Sajūtė J. 2005, 3
Sakalauskaitė R. 2014, 3 
Sakalauskas R. 2012, 3
Sakalauskas Š. 1996, 1
Sakalys V. 2003, 3; 2006, 2; 2008, 4
Saltanovič K. 2001, 2
Samołyk A. 2005, 1; 2005, 2; 2008, 4
Samsonienė L. 2005, 4; 2007, 4; 2009, 3
Saplinskas J. 1998, 2; 2005, 4; 2013, 1
Satkunskienė D. 2000, 3; 2002, 1; 2002, 3; 2002, 4; 2003, 2; 2004, 1; 2004, 2; 2005, 3
Saulite S. 2009, 3
Savickienė I. 2014, 3 
Semaška V. 2007, 4; 2010, 4
Serafin R. 2005, 3
Siemienski A. 2005, 3
Simanavičienė J. 2001, 4; 2008, 4
Simėnas D. 2014, 1
Simonavičiūtė D. 2013, 3
Sipavičienė S. 2002, 2; 2003, 2; 2008, 1; 2008, 3; 2010, 3
Sirviö R. 2005, 1
Sygit K. 2000, 4
Skarbalius A. 1995,2; 1997,3; 1997,4; 1998, 1; 1998, 2; 1999, 4; 2000, 1; 2000, 2; 2000, 3; 2000, 4; 2001, 1; 2001, 3; 2001, 4; 2002, 4; 2003, 1; 2003, 2; 2003, 3; 2005, 2; 2006, 1; 2006, 2; 2006, 3; 2006, 4; 2007, 2; 2007, 4; 2009, 3; 2009, 4; 2010, 2; 2010, 3
Skernevičienė B. 1996, 2; 1998,5; 2000, 1; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 3; 2004, 1; 2005, 1
Skernevičius J. 1996, 2; 1997, 2; 1997, 3; 1998, 2; 1998, 5; 1999, 2; 1999, 4; 2000, 1; 2001, 1; 2001, 2; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 2; 2004, 4; 2005, 2; 2006, 1; 2006, 3; 2006, 4; 2007, 1; 2009, 2; 2009, 3; 2010, 2; 2010, 4; 2011, 1; 2011, 4; 2012, 3; 2013, 1; 2013, 2; 2013, 4; 2014, 2
Skyrienė V. 1998, 1; 1999, 1; 2004, 2
Skyrius E. 1999, 1; 2003, 3; 2004, 1
Sklizmantas V 2002, 1; 2003, 1
Skučas K. 2002, 1; 2003, 1; 2009, 4; 2014, 4 
Skučas V. 2009, 4
Skurvydas A. 1996, 2; 1997, 1; 1997, 2; 1997, 3; 1997, 4; 1998, 1; 1998, 2; 1998, 5; 1999, 1; 1999, 2; 1999, 3; 1999, 4; 2000, 1; 2000, 2; 2000, 4; 2001, 1; 2001, 2; 2001, 3; 2001, 4; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 2; 2003, 3; 2003, 4; 2004, 3; 2005, 1; 2005, 2; 2005, 4; 2006, 4; 2007, 1; 2007, 2; 2007, 4; 2008, 1; 2008, 2; 2008, 4; 2009, 1; 2009, 2; 2014, 3
Slavuckienė R. 1998, 5; 2002, 1; 2005, 2
Smalinskaitė I. 1999, 3; 2000, 4; 2002, 2; 2004, 1; 2004, 3
Snarskaitė R. 2002, 1; 2003, 1
Sobon J. 2007, 4
Sokolova B. 1998, 3; 1998, 5; 1999, 4
Sokolovas G. 1997, 1; 1998, 3; 1998, 4; 1998, 5; 1999, 1; 1999, 3; 1999, 4
Solovjova J. 2010, 1
Spieszny M. 2004, 3
Spunde A. 2010, 4
Stakienė R. 2005, 3
Stakytė S. 2003, 2; 2003, 4
Stanislovaitienė J. 2008, 4; 2010, 2; 2010, 3; 2011, 2; 2011, 3; 2012, 3; 2013, 2
Stanislovaitis A. 1997, 2; 1997, 4; 1998, 1; 1998,5; 2000, 1; 2003, 2; 2003, 3; 2004, 1; 2005, 2; 2005, 3; 2007, 3; 2008, 2; 2008, 4; 2010, 1; 2010, 2; 2010, 3; 2011, 2; 2011, 3; 2012, 3
Starkevičiūtė G. 2012, 4; 2013, 1; 2013, 2
Stasiulevičienė L. 2007, 2; 2008, 3; 2010, 2
Stasiulevičius G. 1998, 1; 1999, 1; 2002, 2
Stasiulis A. 1995, 2; 1996, 3; 1998, 3; 1998,5; 1999, 4; 2000, 1; 2000, 2; 2001, 2; 2001, 3; 2002, 2; 2002, 4; 2003, 4; 2004, 3; 2004, 4; 2005, 3; 2010, 2; 2011, 1; 2014, 1
Stasiūnienė G. 2011, 1
Staszkiewicz R. 2006, 1; 2009, 2
Statkevičienė B. 1995, 2; 2000, 3; 2002, 3; 2002, 4; 2005, 2; 2005, 4; 2008, 1; 2008, 4; 2010, 2
Statulevičius V. 1998, 1
Steponavičius K. 1998, 5; 1999, 1; 2000, 1; 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 2; 2004, 1; 2004, 2; 2005, 2; 2006, 2; 2006, 4; 2007, 1; 2008, 1; 2009, 2; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 4; 2013, 1
Stočkus A. 2008, 4; 2012, 2
Stokłosa H. 2004, 3; 2005, 1; 2006, 1
Stoliarovas V. I. 1998, 4
Stonkus S. 1997, 2; 1998, 1; 1998, 4; 2000, 1; 2001, 1; 2001, 3; 2002, 1; 2002, 4; 2003, 1; 2003, 4; 2004, 3; 2006, 1; 2006, 2; 2009, 2
Strazdienė N. 2012, 1
Streckis V. 2000, 4; 2002, 2; 2003, 2; 2005, 1; 2005, 2; 2007, 1
Strielčiūnas R. 1997, 1; 1999, 4; 2001, 1; 2001, 4; 2002, 2; 2002, 4; 2005, 2
Strolia M. 2010, 2
Strolienė K. 2010, 2
Sriubas S. 2005, 3
Stukas R. 1998, 5; 2001, 1; 2002, 1; 2004, 1; 2005, 1; 2006, 3; 2007, 2; 2007, 4; 2009, 1; 2009, 2; 2009, 3; 2009, 4; 2010, 4; 2011, 2; 2012, 4; 2013, 2; 2013, 4; 2014, 3 
Subačiūtė J. 2012, 3
Sujeta A. 2013, 3
Sukockas V. 2009, 1
Survutas Z. 1997, 3
Suslov F. 1998, 5; 2002, 1
Süss V. 2011, 2; 2014, 1
Sviridov D. 2003, 1
Szafraniec A. 2006, 3
Szafraniec R. 2005, 1; 2008, 4
Szczerbowski M. 2007, 1
Szepelawy M. 2007, 4; 2008, 1
Szmatlan-Gabryś U. 2002, 1; 2002, 2; 2003, 1; 2004, 2; 2006, 1; 2009, 2
 
••• Š
Šakalys E. 2014, 4 
Šakickienė B. 2002, 4
Šaparnis S. 1997, 1
Šapokienė L. 1998, 4
Šapurova V. 2012, 2
Šarkauskienė A. 2005, 3; 2006, 2; 2009, 3; 2011, 4; 2012, 1; 2012, 3; 2013, 3; 2014, 3 
Šatas A. 2003, 3; 2004, 4; 2005, 4; 2008, 1; 2008, 4; 2009, 1; 2010, 3; 2011, 4; 2014, 2 
Šavareikienė D. 2014, 1
Šerpetauskas T. 2012, 2
Šeršniovienė L. 2002, 3
Šertvytienė D. 2009, 3
Šeščilienė I. 2002, 2
Šešelgytė V 1997, 4
Šilinskas V. 1997, 2; 1998, 3; 1999, 2; 2000, 2; 2003, 4; 2005, 1; 2007, 3; 2010, 1
Šimkus A. 2012, 4
Šiupinytė A. 2013, 4; 2014, 2 
Škliaras V. 2001, 2; 2001, 4
Šliažas J. 1999, 1; 2000, 1; 2000, 4; 2003, 3
Šližauskienė L. 2009, 1; 2010, 1; 2012, 4
Šmigelskaitė A. 2005, 4
Šniras Š. 2001, 4; 2002, 3; 2006, 2; 2007, 2; 2008, 2; 2011, 4; 2012, 2; 2014, 1
Šparlingas B. 1996, 1
Špokas A. 2003, 2; 2003, 4; 2004, 2
Štaras K. 1997, 2; 2000, 4; 2001, 4; 2003, 3
Štarienė D. 1998, 4
Štuikys V. K. 1995, 2; 1996, 1
Šukys S. 1999, 4; 2001, 4; 2004, 4; 2006, 2; 2007, 2; 2008, 3; 2008, 4; 2010, 1; 2012, 1; 2014, 1
Šulnienė R. 2009, 1; 2010, 1; 2012, 4
Šuopytė D. 2010, 1; 2010, 4
Švagždienė B. 2013, 2; 2012, 3; 2014, 1; 2014, 4 
Švedas E. 1996, 2; 1997, 3; 1998, 5; 1999, 2; 2000, 1; 2002, 1; 2003, 1; 2004, 2; 2005, 1; 2005, 2; 2007, 1; 2007, 2; 2007, 4; 2009, 3; 2009, 4; 2011, 2; 2013, 2; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 3 
Šventoraitytė J. 2006, 4; 2007, 1
 
••• T
Talačka E. 1998, 2; 2003, 2; 2005, 3
Tamošauskas P. 1996, 3; 1997, 2; 1998, 1; 1999, 2; 2000, 2; 2003, 3; 2003, 4; 2004, 2; 2006, 4; 2008, 4; 2010, 1; 2011, 1; 2012, 1; 2013, 2
Tamulaitienė R. 1995, 2; 1996, 3; 1997, 4; 1999, 4; 2002, 2; 2011, 1; 2012, 1
Tamulevičius N. 2001, 2; 2001, 3
Tandau H. 2011, 3
Tarulis A. 2011, 1
Teetzel S. 2014, 1
Teja A. 2008, 3
Terczynski R. 2000, 1; 2000, 4
Tiemann H. 2014, 4 
Tilindienė I. 1999, 2
Timpmann S. 2007, 2; 2009, 1
Tinteris M. 2001, 4
Tomczak A. 2005, 2
Tomasz G. 2010, 3
Trinkūnas E. 1998, 3; 1999, 3; 2000, 1; 2000, 4; 2001, 2; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 3; 2007, 2; 2011, 1; 2011, 4
Trinkūnienė L. 2009, 4; 2014, 2  
Tsekhmistro L. 2007, 3; 2009, 2
Tubelis L. 1999, 2; 2000, 3; 2001, 1; 2001, 2; 2002, 1; 2003, 1; 2003, 3; 2004, 1; 2004, 3; 2005, 2; 2006, 3; 2006, 4; 2007, 1; 2007, 2; 2007, 3; 2007, 4; 2009, 1; 2009, 2; 2009, 3; 2009, 4; 2010, 4; 2011, 2; 2013, 2; 2013, 3; 2013, 4; 2014, 3 
Tůma M. 2011, 2
Tumelytė K. 2005, 1
Tutkus E. 1999, 1
 
••• U
Upitis I. 2010, 1
Urbańska A. 2005, 1
Urbonienė A. 2008, 1
Urmulevičiūtė R. 1996, 1; 1999, 4; 2000, 1; 2002, 1; 2002, 2
Ustilaitė S. 2009, 1; 2012, 4; 2014, 3 
Ušpurienė A. B. 2011, 1
 
••• V
Vadopalas K. 2010, 2; 2010, 3
Vainauskaitė R. 2012, 1; 2012, 2
Vainauskas S. 1998, 2
Vainoras A. 2000, 1; 2003, 3; 2007, 3; 2010, 3
Vaisetaitė L. 2005, 3
Vaitkevičiūtė D. 2011, 4
Valantinė I. 2013, 2
Valčiukas T. 1998, 5
Valiukienė K. 2002, 4
Valonytė L. 2012, 4
Varoneckas G. 2003, 2; 2004, 4
Varrik E. 1997, 2
Vasiliauskas K. 2000, 1; 2000, 3
Vazne Z. 2008, 2
Vdovenko N. 2009, 1
Večkienė N. 2004, 3
Vencienė V. 1998, 2
Venckaitytė A. 2007, 3
Venckūnas T. 2008, 1; 2008, 2; 2008, 3
Venclovaitė L. 2000, 4; 2001, 4; 2004, 4; 2005, 2; 2006, 1; 2007, 1; 2008, 2
Venskaitytė E. 2006, 1; 2006, 4; 2007, 1; 2013, 4; 2014, 3 
Venskienė A.  2014, 3 
Venskūnas T. 2004, 3
Verbickas V. 2010, 2
Veršinskas R. 1998, 2
Viitasalo J. 2005, 1
Viliūnienė R. 2012, 2
Vilkaitis A. 2008, 4
Vilkas A. 1998, 5; 2001, 4; 2002, 2; 2003, 1; 2003, 2; 2003, 3; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 2; 2004, 4; 2005, 2; 2005, 3; 2005, 4; 2006, 2; 2006, 4; 2008, 2; 2009, 1; 2010, 2; 2010, 4; 2011, 1; 2012, 2
Viru A. 1996, 3; 1997, 2
Vislavičius K. 2003, 2; 2011, 1; 2012, 2
Višinskienė D. 2004, 2; 2008, 4; 2010, 1; 2013, 2; 2013, 3
Vitartaitė A. 1999, 1
Vitėnas T. 1997, 2
Vitkienė I. 1997, 1; 1997, 2; 1998, 1; 1998, 2
Vizbaraitė D. 2005, 2; 2006, 3; 2008, 3; 2009, 3
Vyšniauskas B. 2012, 1
Volbekienė V. 2002, 3; 2009, 4
Volungevičius G. 1999, 4; 2004, 3
Vorevičiūtė I. 2013, 3
 
••• W
Wesolowska J. 2000, 1
Wierzbicka-Damska I. 2005, 1; 2005, 2; 2008, 4
Wojciechowski A. 2007, 1
Wojnar J. 2000, 1; 2000, 2; 2002, 2; 2002, 4; 2013, 1
 
••• Z
Zablackaitė S. 2007, 3
Zabotkienė D. M. 2011, 1
Zacharienė B. 2013, 3
Zachovajevas P. 2005, 4
Zahálka F. 2011, 2
Zaičenkovienė K. 2010, 2; 2013, 3
Zając A. 2008, 3
Zaksaitė S. 2012, 3
Zanevskaja J.  2014, 2  
Zarauskaitė-Pereira da Silva N. 2002, 4
Zaton K. 2006, 3
Zatoń M. 2005, 1
Zavadskis G. 2007, 4; 2009, 3
Zdanavičienė S. 1997, 3; 2003, 2; 2004, 4
Zdebska H. 2006, 3; 2012, 3
Zemkova E. 2005, 1
Zidens J. 2012, 4
Zienius M. 2010, 3
Zizaitė R. 2010, 3
Zyhowska M. 2013, 1
Zysiak B. 2006, 3
Zukowska (Žukowska) Z. 1998, 4; 2012, 1
Zukowski (Žukowski) R. 1998, 4; 2012, 1
Zumeris V. 1999, 2; 2000, 2
Zuoza A. K. 1997, 1; 1998, 5; 1999, 1; 2001, 4; 2002, 4; 2003, 2; 2004, 1; 2004, 4; 2005, 4; 2007, 1; 2008, 4; 2011, 4
Zuozienė I. J. 1998, 1; 1999, 4; 2002, 4; 2003, 4; 2004, 1; 2004, 4; 2005, 4; 2006, 4; 2007, 1; 2008, 4; 2010, 1
 
••• Ž
Žak S. 2004, 3
Žalienė I. 2003, 2; 2012, 3
Žalys L. 2002, 4; 2003, 2; 2012, 3
Žebrowska A. 2006, 1
Želnienė R. 2008, 3
Žemaitytė V. 2010, 3
Žernaitytė A. 2000, 4; 2003, 2
Žibėnienė G. 2014, 3 
Žilinskas J. 2001, 3
Žilinskienė N. 2003, 1; 2003, 3; 2004, 2; 2006, 1; 2006, 3; 2007, 3; 2008, 3; 2011, 2; 2012, 1; 2013, 1; 2014, 1
Žilinskienė R. 2003, 1; 2003, 2; 2009, 2; 2010, 1; 2011, 1; 2011, 2; 2011, 3; 2011, 4; 2012, 2; 2013, 1; 2014, 1
Žilionytė V. 2012, 1; 2013, 1
Žižienė S. 1996, 3
Žumbakytė R. 1998, 5; 2007, 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack