Mintys apie olimpizmą

Jauniems žmonėms senovės indų patarlė sako: „Kol sveikas tavo kūnas, kol senatvė toli, kol tavo sugebėjimai pačiame žydėjime, kol tavo gyvenimas nesibaigė – visomis jėgomis stenkis tobulėti. Kokia nauda kasti šulinį, kada namas apimtas liepsnos“.

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Kalbos

English

Teksto dydis

Surask mus „Facebook“

Lietuvos olimpinės akademijos oficiali paskyra Twitter
----------------------

Rėmėjai 
 

Žurnalas „Sporto mokslas“

Lankomumas


Partneriai


 Lietuvos olimpinės akademijos nariai PDF Spausdinti El. paštas


Į Lietuvos olimpinės akademijos narius priima LOA taryba asmens prašymu, kuris turi būti apsvarstytas ne ilgiau kaip per tris mėnesius.

Norėdami tapti Olimpinės akademijos nariu užpildykite anketą ir atsiųskite ją mums.

Lietuvos olimpinę akademiją sudaro: 1. akademikai; 2. nariai; 3. garbės nariai.


Lietuvos olimpinės akademijos garbės prezidentai

 2013 m. LOA garbės prezidentu išrinktas Povilas Karoblis.


 

 

Lietuvos olimpinės akademijos akademikai

LOA akademiko vardą suteikia LOA taryba už ilgametį vaisingą darbą mokslo ir olimpizmo srityje. Siūlymo teisę LOA akademiko vardui suteikti turi LOA Prezidentas, Viceprezidentas.

LOA nariui, kuriam suteikiamas Akademiko vardas, įteikiamas LOA Akademiko žymuo ir liudijimas. Regalijas įteikia LOA Prezidentas.

LOA akademikais jau yra tapę:
1. Janis Grinbergas (2005-05-13)
2. Artūras Poviliūnas (2005-05-13)
3. Stanislovas Stonkus (2005-05-13)
4. Povilas Petras Karoblis (2006-11-24)
5. Kęstas Miškinis (2006-11-24)
6. Valdas Adamkus (2008-04-25)
7. Algirdas Gaižutis (2009-11-20)
8. Česlovas Garbaliauskas (2010-12-03)
9. Marijona Barkauskaitė (2012-12-14)
10. Jonas Petras Jankauskas (2014-02-05)
11. Povilas Tamošauskas  (2014-02-05)
12. Algis Daumantas (2014-10-24)
13. Valerijus Jasiūnas (2014-10-24)
 

 
J. Grinbergas, A. Poviliūnas, S. Stonkus (2005-05-13)  
P. Karoblis ir K. Miškinis (2006-11-24) V. Adamkus (2008-04-25)

 

A. Gaižutis (2009-11-20) Č. Garbaliauskas (2010-12-03) M. Barkauskaitė (2012-12-14)
J. P. Jankauskas (2014-02-05) P. Tamošauskas  (2014-02-05) V. Jasiūnas (2014)
   
A. Daumantas (2014)    

          

Lietuvos olimpinės akademijos garbės nariai

Atsižvelgiant į ilgametę veiklą ir nuopelnus mokslui ir olimpiniam judėjimui, LOA narys gali būti išrinktas LOA garbės nariu.
LOA garbės narius renka LOA taryba LOA prezidento, viceprezidento arba ne mažiau kaip penkių LOA narių grupės siūlymu. 
LOA garbės nariui įteikiamas LOA garbės nario žymuo.

LOA garbės nariais jau yra tapę:
1. Algis Daumantas (2006-11-24)
2. Zigmantas Motiekaitis (2006-11-24)
3. Pranas Rimša (2006-11-24)
4. Juozas Skernevičius (2006-11-24)
5. Vytautas Zubernis (2006-11-24)
6. Kazimieras Steponavičius (2007-12-07)
7. Aloyzas Bakšys (2007-12-07)
8. Vytautas Briedis (2007-12-07)
9. Danutė Jakučiūnienė (2007-12-07)
10. Zita Šakalinienė (2008-12-17)
11. Steponas Gečas (2008-12-17)
12. Jonas Varkulevičius (2008-12-17)
13. Nijolė Sližauskienė (2010-12-03)
14. Juratė Vainilaitienė (2010-12-03)
15. Dalia Rakauskienė (2011-12-13)
16. Algimantas Gudiškis (2011-12-13) 
17. Eglė Kemerytė-Riaubienė (2011-12-13)
18. Vytautas Gudelis (2012-12-14) 
19. Mindaugas Katinas (2014-10-24)
20. Valentinas Paketūras (2017-02-24)
21. Vincentas Korkutis (2017-02-24)
22. Vladislovas Janiūnas (2017-02-24)
 

A. Daumantas Z. Motiekaitis P. Rimša J. Skernevičius
V. Zubernis K. Steponavičius A. Bakšys V. Briedis
D. Jakučiūnienė Z. Šakalinienė S. Gečas J. Varkulevičius
N. Sližauskienė J. Vainilaitienė D. Rakauskienė A. Gudiškis
E. Kemerytė-Riaubienė V. Gudelis  V. Paketūras  V. Korkutis
     
 V. Janiūnas      

  

Lietuvos olimpinės akademijos nariai

Olimpinės akademijos nariais jau yra tapę:

 Abušovas Edgaras
 Aleksa Valentinas
 Ambrazienė Ana
 Bakšys Aloyzas
 Balevičiūtė Rūta
 Balsytė Vita
 Balšaitis Julijonas
 Barkauskaitė Marija
 Baškienė Vanda
 Batutis Olegas
 Beleškevičienė Filomena 
 Birontienė Zina
 Bitienė Teresė
 Braškienė Irma
 Briedis Vytautas
 Budreikaitė Asta
 Buičenka Algirdas
 Bukšnaitienė Jūratė
 Čeponienė Aušra 
 Dadelienė Rūta
 Daumantas Algis
 Derkintienė Sigita
 Elenska Monika
 Gadliauskienė Vida
 Gaižutis Algirdas
 Garbaliauskas Česlovas
 Gečas Steponas
 Genevičius Juozas Albinas
 Gerasimovičienė Vilija
 Gerulskienė Inga
 Ginevičius Romualdas
 Gudiškis Algimantas 
 Igliukas Gintautas
 Irnius Algimantas
 Irtmonienė Genovaitė
 Ivanauskas Vidas
 Jakštas Arvydas
 Jakučiūnienė Danutė
 Janiūnas Vladislovas
 Jankauskas Jonas Petras
 Jaras Virginijus Gintautas
 Jasiūnas Valierius
 Jaščaninienė Nijolė
 Juodenė Živilė
 Juozaitis Arvydas
 Juškelienė Vida
 Kačiušytė Lina
 Kalvaitienė Liucija
 Karoblis Povilas Petras
 Kaškevičiūtė Iveta
 Kazlauskas Donatas
 Kemerytė-Riaubienė Eglė
 Kepenis Dainius
 Kepežėnas Algimantas Juozas
 Keraminienė Valentina
 Korkutis Vincentas
 Krečienė Diana
 Krungolcas Edvinas
 Kurševičius Jonas
 Kuzmauskienė Danguolė
 Laurutėnaitė Milda
 Lukoševičius Antanas
 Majauskas Pranas
 Majauskienė Daiva
 Malinauskas Romualdas
 Marcinkevičius Mantas
 Meidus Leonas
 Mereckaitė Aušra
 Mikėnaitė-Juodeikienė Eglė
 Milašius Kazys
 Minkevičius Rimantas
 Misiulis Emilis
 Miškinis Kęstas
 Mizeras Renatas
 Motiejūnaitė Ramūnė
 Motiekaitis Zigmantas
 Nenartavičius Gintaras
 Neseckienė Irma 
 Nėnius Vytas
 Ogulevičienė Virginija
 Paketūras Valentinas
 Pečiukonienė Marija
 Pliavga Bronislovas
 Poderys Jonas Liudas
 Poteliūnienė Sniegina
 Poviliūnas Artūras
 Prunskienė Enriketa
 Puišienė Elena
 Radžiukynas Danielius Vincas
 Radžiukynas Darius
 Rakauskienė Dalia
 Raslanas Algirdas
 Rimgaila Rytis
 Rupšienė Angelė
 Sadauskienė Diana
 Skarbalius Antanas
 Skernevičius Juozas
 Skirius Juozas
 Skurvydas Albertas
 Sližauskienė Nijolė
 Statkevičienė Birutė
 Statuta Petras
 Steponavičius Kazys
 Šadžius Henrikas
 Šakalinienė Zita
 Šalkauskas Juozas 
 Šarkauskienė Asta 
 Šatas Algimantas
 Šilingienė Vilija 
 Švitrienė Bronė
 Tamošauskas Povilas
 Tubelis Linas
 Turskis Rimantas
 Tvarijonaitė Kristina  
 Vaicekauskienė Ieva  
 Vaiginas Ritas
 Vainilaitienė Jūratė 
 Vaitkevičius Ernestas
 Varkulevičius Jonas
 Vėbrienė Elvyra 
 Vencienė Vida
 Vilčinskaitė Virginija 
 Vileita Gintas
 Vilkas Audronius
 Zubernis Vytautas Pranciškus
 Zuozienė Ilona Judita
 Žilinskienė Ramunė

Sąrašas atnaujintas 2018-01-25

 Žaliai pažymėtų narių biografijas rasite internetinėje Lietuvos sporto enciklopedijoje įvedę jų pavardę paieškoje.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack